Proces verbal Galaţi

Asociaţia Bibliotecarilor din România

Secţiunea: Comunicarea documentelor şi Împrumut interbibliotecar

(Galaţi, 8 mai 2014)

 

Proces verbal,

încheiat astăzi 08.05.2014

 

Întâlnirea Secţiunii Comunicarea documentelor şi Împrumut interbibliotecar a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, pe tema: “În căutare de soluţii la problemele comune de Circulaţie (întârzieri, recuperare de publicaţii, deontologie) şi de Împrumut interbibliotecar (legislaţie, surse de informare)”, a avut loc la Biblioteca Universităţii “Dunărea de Jos“ din Galaţi – Sediul central.

Mesajul de întâmpinare a fost transmis de Doamna Prorector a Universităţii Dunărea de Jos, profesor doctor inginer Anca Nicolau.

Prezentarea programului a fost făcută de Doamna Camelia Boca, preşedintele secţiunii Comunicarea Documentelor şi Împrumut Interbibliotecar.

 

 

 

Desfăşurarea propriu-zisă:

 

1. Împrumutul interbibliotecar – un serviciu care vine în sprijinul nevoilor de informare ale utilizatorilor Bibliotecii Universităţii din Piteşti (Carmen Tudor, Biblioteca Universităţii din Piteşti).

Discuţii pe marginea lucrarii:

– Care este cea mai mare problemă cu care se confruntă în activitatea de împrumut interbibliotecar? (întrebare pusă de Camelia Boca, B.C.U. “M. Eminescu”- Iaşi colegelor participante)

Răspunsurile primite: depozitul legal, parte de fonduri inaccesibile de la Biblioteca Naţională şi legislaţia Bibliotecii Academiei din Bucureşti de unde publicaţia solicitată la împrumut interbibliotecar trebuie ridicată de la sediu lor sau opţiunea variantei xerox destul de costisitoare; probleme de recuperarea publicaţiilor din împrumutul interbibliotecar .

– Cum se poate iniţia un împrumut internaţional? (Dana Puşcaşu, Biblioteca Municipală Oneşti) Raspunde Doamna Camelia Boca, făcând o scurtă trecere în revistă a legislaţiei în domeniu şi a paşilor de parcurs în obţinerea unei publicaţii din ţară şi din străinătate şi a modalităţilor de plată a acestui serviciu.

2. Recuperarea publicaţiilor la Biblioteca Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi. Studiu de caz (Florica Cristea, Biblioteca Universităţii “Dunărea de Jos”, Galaţi)

Din studiul de caz a reieşit dinamica împrumuturilor din perioada 2002-2013 şi împrumutul documentelor în cadrul filialelor.

Concluzii:

– cititori mai puţini din cauza lipsei de personal (din două bibliotecare, una a ieşit la pensie, ramânând doar una, programul de funcţionare al bibliotecii s-a restrâns);

– profesorii scot cărţi la edituri mici şi nu ajunge niciun exemplar la bibliotecă;

– lipsa fondurilor duce la lipsa noutăţilor.

– dacă frecvenţa cititorilor în săli şi la împrumutul la domiciliu a scăzut în unele biblioteci, a crescut în schimb în mod vertiginos numărul vizitelor la bazele de date.

S-a pus problema recuperării publicaţiilor de la persoanele care au întarziat foarte mult. (Hanganu Claudia – Focşani). S-a constatat că intr-un an se recuperează doar 20% din cărţile nerestituite la termen.

 

3. Modalităţi de regăsire a informaţiilor: Catalogul on-line de bibliotecă (Despina Rotaru, Biblioteca Universităţii din Suceava)

Discuţii:

– Probleme ale imprumutului interbibliotecar  (Camelia Boca, B.C.U. “M. Eminescu”-Iaşi).

– Se cere pe Biblos o anumită publicaţie. După găsirea ei într-o bibliotecă oarecare, solicitantul nu anunţă pe listă, iar colegii din ţară neştiind acest lucru, continuă să-i răspundă, muncind astfel inutil (Rodica Mitroiu, BCU Bucureşti).

– Unele biblioteci (BCU Iaşi) au un  volum foarte mare de solicitări zilnice şi din acest motiv a retrâns numărul de publicaţii cerute pe zi prin împrumutul interbibliotecar de o bibliotecă oarecare la 4 publicaţii;

– Recuperarea publicaţiilor duce lipsă de un cadru legal. (Silvia Matei, Biblioteca “V.A. Urechia”, Galaţi). O varianta de recuperare a publicaţiilor poate fi şi “Săptămâna bunăvoinţei”, saptămână în cursul căreia se primesc publicaţiile întârziate, fără a se mai plăti penalizările de intârziere. Se recuperează astfel o parte din împrumuturi.

Având în vedere problematica foarte diversă pe care o impune împrumutul interbibliotecar, colegele de la bibliotecile din ţară au adresat întrebări punctuale, la care a răspuns Doamna Camelia Boca.

S-a stabilit continuarea acestei tematici la şedinţa secţiunii din cadrul Conferinţei Naţionale de la Cluj pornind de la nişte lucrări care vor fi elaborate între timp de către colegii din  ţară.

La şedinţa de lucru au participat 32 de persoane de la Biblioteca Judeţeană Vrancea, BCU Bucureşti, BCU Iaşi, Biblioteca Judeţeană Galaţi, Biblioteca Universităţii Galaţi, Biblioteca Şcolii Gimnaziale “Grigore Moisil Galaţi”, Biblioteca Universităţii Suceava.

 

A consemnat

Lorica Luchian