PROCES-VERBAL Filiala București

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 21 iunie 2017, cu ocazia întrunirii Filialei Bucureşti a Asociației Bibliotecarilor din România

 

În data de 21 iunie 2017, la sediul Bibliotecii Naționale a României din București, în Sala „Simion Mehedinți” (demisol) a avut loc adunarea generală extraordinară a Filialei Bucureşti, cu următoarea ordine de zi:

Raportul de activitate noiembrie 2015 – iunie 2017;

Alegeri pentru funţia de preşedinte.

Secretarul Filialei Bucureşti citeşte ordinea de zi. Ordinea de zi este aprobată în unanimitate.

În deschiderea întâlnirii, doamna Petruţa Mihaela Voicu, Secretar General al Asociaţiei Bibliotecarilor din România prezintă un cuvânt de salut din partea conducerii Asociaţiei şi îi dă cuvântul domnului Preşedinte al Filialei, care prezintă raportul din perioda mandatului său.

După citirea raportului, secretarul Filialei roagă membrii prezenți să facă propuneri pentru postul de președinte al Filialei.

Doamna Aurelia Mircescu o propune pe domnişoara Adriana Borună (Biblioteca Naţională a României) pentru acestă funcţie; doamna Venera Iosif o propune pe doamna Petruţa Voicu (Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” Bucureşti).

Doamna Petruţa Voicu menţionează că nu poate ocupa această funcţie deoarece mai deţine două funcţii de conducere în ABR, iar Statutul Asociaţiei nu permite acest lucru.

Se supune la vot propunerea, iar participanţii votează în unanimitate.

Domnişoara Adriana Borună devine Preşedintele Filialei Bucureşti. Noul Preşedinte ales mulţumeste participanţilor pentru încrederea acordată.

În continuare doamna Secretar General Petruţa Voicu face câteva propuneri pentru activitatea Filialei: până în luna septembrie 2017, să se întocmească o situaţie cu membrii Filialei, plătitori la zi ai cotizaţiei, să se încerce atragerea unor noi membri, să fie propus un plan de activitate până la sfârşitul anului care să cuprindă cel puţin două întâlniri cu subiecte atât pentru bibliotecarii şcolari, cât şi pentru bibliotecarii din celelalte tipuri de biblioteci. De asemenea, adunarea este informată despre faptul că se fac demersuri pentru ca cele două mari asociaţii de specialitate din România (ABR şi ANBPR) să se unească. Este subliniată funcţia metodologică a Asociaţiei şi este adresată invitaţia bibliotecarilor din sistem de a colabora cu Biroul Metodologic al Bibliotecii Naţionale a României, pentru a putea uniformiza modul de lucru în bibliotecile din sistem.

În final domnişoara Adriana Borună invită bibliotecarii din sistem să participe cu articole la revista Biblioteca, în rubricile căreia sunt evidenţiate interesele şi preocupările întregului Sistem Naţional de Biblioteci.

 

  

Întocmit de Mihaela Vazzolla,

Secretar Filiala Bucureşti