Proces verbal DIVIZIUNEA BIBLIOTECI ŞCOLARE / SECȚIUNEA TEHNICI PEDAGOGICE ÎN BIBLIOTECA ŞCOLARĂ ŞI CDI