Proces-verbal al Consiliului Director ABR cu preşedinţii secţiunilor profesionale

PROCES-VERBAL

Încheiat azi, 8 septembrie 2016, cu ocazia întâlnirii Consiliului Director al Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR)

cu preşedinţii secţiunilor profesionale


Întâlnirea este coordonată de doamna Adriana Szekely, preşedintele Asociaţiei şi are loc în Aula Magna a Universităţii de Vest, Timişoara.

Subiectele dezbătute în cadrul întâlnirii sunt următoarele:

  • Problemele constatate de preşedinţii secţiunilor profesionale cu referire la desfăşurarea acţivităţilor în cadrul secţiunilor.
  • Stabilirea termenelor de transmitere a lucrărilor prezentate în cadrul secţiunilor pentru selecţia în vederea publicării în revista asociaţiei, RRBSI.
  • Prezentarea numărului de lucrări din fiecare secţiune pentru publicarea în RRBSI.
  • Întocmirea rapoartelor de activitate pentru fiecare secţiune pe anul 2016.
  • Întocmirea planului de activitate al secţiunilor profesionale pentru anul 2017.

La şedinţă participă preşedinţii şi/sau secretarii celor 12 secţiuni profesionale, după cum urmează:

Secţiunea 1: Achiziţia şi dezvoltarea colecţiilor – preşedinte Nicoleta Rahme, Biblioteca Naţională a României;

Secţiunea 2: Biblioteca şi societatea – preşedinte Corina Apostoleanu, Biblioteca Judeaţeană „I.N. Roman”, Constanţa;

Secţiunea 3: Carte veche. Conservare. Restaurare – preşedinte Petruţa Mihaela Voicu, Biblioteca Naţională a României;

Secţiunea 4: Catalogare, clasificare, indexare – preşedinte Aurelia Mircescu, Biblioteca Naţională a României;

Secţiunea 5: Comunicarea documentelor şi împrumut interbibliotecar – preşedinte Camelia Boca, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi;

Secţiunea 6: Cultura informaţiei – preşedinte Angela Repanovici, Univesitatea „Transilvania” Braşov; Robert Coravu – secretar

Secţiunea 7: Informatizare şi digitizare – preşedinte Marinela Covaci, Biblioteca Naţională a României;

Secţiunea 8: Legislaţie de bibliotecă şi perfecţionare profesională – preşedinte Mihaela Vazzolla, Biblioteca Naţională a României;

Secţiunea 9: Periodice – preşedinte Violeta Moraru, Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi;

Secţiunea 10: Profesori documentarişti – Secretar secţiune: Marinela Rusu, CDI Colegiul Naţional “Gheorghe Lazăr”, Sibiu;

Secţiunea 11: Statistică şi evaluare – preşedinte Ivona Olariu, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi;

Secţiunea 12: Tehnici pedagogice în bibliotecă – preşedinte Carmen Leocadia Pesantez, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” Bucureşti – secţia B.P.N. „I.C.Petrescu”;


Se trece la discutarea subiectelor.

1. Problemele constatate de preşedinţii secţiunilor profesionale cu referire la desfăşurarea activităţilor în cadrul secţiunilor

Problemele semnalate de majoritatea preşedinţilor de secţiuni fac referire la modalitatea de repartizare a lucrărilor la secţiunile profesionale, timpul extrem de redus pentru dezbateri şi discuţii profesionale, modalitatea de votare a lucrărilor. Se fac propuneri pentru selecţia lucrărilor de către preşedinţii de secţiuni, aşa cum s-a procedat până anul acesta, alocarea de timp pentru discuţii – cel puţin două ore, evaluarea secţiunilor în vederea eficientizării discuţiilor. S-a propus ca secţiunile Legislaţie de bibliotecă şi perfecţionare profesională şi  Profesori documentarişti să fie evaluate şi regândite.

 

2. Stabilirea termenelor de transmitere a lucrărilor prezentate în cadrul secţiunilor pentru selecţia în vederea publicării în revista asociaţiei, RRBSI.

Se stabilesc următoarele termene şi responsabilităţi:

30 septembrie a.c. – primirea lucrărilor in extenso de către preşedinţii de secţiuni şi transmiterea către comitetul ştiinţific;

15 octombrie a.c. – returnarea lucrărilor selectate în vederea publicării

 

3. Prezentarea numărului de lucrări din fiecare secţiune pentru publicarea în RRBSI.

Preşedinţii secţiunilor transmit numărul lucrărilor care ar putea fi publicate în RRBSI, astfel:

Secţiunea 1: Achiziţia şi dezvoltarea colecţiilor – 1 lucrare;

Secţiunea 2: Biblioteca şi societatea – nu poate da un răspuns pe loc, se va transmite ulterior pe mail;

Secţiunea 3: Carte veche. Conservare. Restaurare – 4 / 5 lucrări;

Secţiunea 4: Catalogare, clasificare, indexare – 5 lucrări;

Secţiunea 5: Comunicarea documentelor şi împrumut interbibliotecar – 3 lucrări;

Secţiunea 6: Cultura informaţiei – 3 lucrări;

Secţiunea 7: Informatizare şi digitizare – 3 / 4 lucrări;

Secţiunea 8: Legislaţie de bibliotecă şi perfecţionare profesională – 3 lucrări;

Secţiunea 9: Periodice – 4 lucrări;

Secţiunea 10: Profesori documentarişti – 4 lucrări;

Secţiunea 11: Statistică şi evaluare – urmează să transmită un răspuns.

Secţiunea 12: Tehnici pedagogice în bibliotecă – 2 lucrări.


4. Întocmirea rapoartelor de activitate pentru fiecare secţiune pe anul 2016.

Se stabileşte ca termen final de transmitere a rapoartelor de activitate pe anul 2016 data de 30 septembrie a.c.


5. Întocmirea planului de activitate al secţiunilor profesionale pentru anul 2017.

Se stabileşte ca termen final de transmitere a planului de activitate al secţiunilor profesionale pentru anul 2017 data de 30 septembrie a.c.

 

Întocmit de Petruţa Mihaela Voicu,

Secretar general ABR