Proces-verbal Consiliu Director 8-9 decembrie 2016

PROCES-VERBAL

Încheiat cu ocazia reuniunii profesionale a reprezentanţilor ABR,

cu titlul Direcţii prioritare în activitatea bibliotecilor,

care a avut loc în zilele de 8 – 9 decembrie 2016, la Cluj-Napoca

 

Deschiderea oficială a reuniunii a avut loc în data de 8 decembrie 2016, orele 15, în Sala de Consiliu a Bibliotecii Universtăţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV), iar în data de 9 decembrie a avut loc şedinţa trimestrială a Consiliului Director al ABR.

 

La şedinţă au fost prezenţi următorii membri ai Consiliului Director:

Dr. Adriana Szekely – președinte

Cristina Ungur – trezorier

Dorina Bălan – vicepreşedinte

Denise Crînganu – vicepreşedinte

Laura Andrei – membru

Nicoleta Paula Butuza – membru

Bogdan Jugănaru – membru

Kiss Laszlo – membru

Dr. Agneta Lovasz – membru

Dr. Ivona Olariu – membru

Cristina Pârvu – membru

Stela Stănoiu – membru

Au absentat motivat: Daniela Argatu – vicepreşedinte, Claudia Lungu – vicepreşedinte, Mioara Voncilă – vicepreşedinte, Petruța Voicu – secretar general, Oana Jianu – membru.

Invitații prezenţi la reuniune – preşedinte de onoare prof. emerit dr. Mircea Regneală, dr. Robert Coravu, Ludmila Solomonean (Director Bibliotecă USAMV Cluj), Sorina Stanca (preşedinte ANBPR), Elena Floarea Moşoiu (director adjunct Biblioteca Judeţeană Cluj), Raluca Trifu (preşedinte filiala ABR Cluj), dr. Maria Micle, bibliotecar şcolar Cristina Marţis (secretar filiala ABR Cluj), Marinela Păcurariu (bibliotecar CCD Cluj), Sorin Câmpeanu (Director Biblioteca UTCN).

Ordinea de zi:

  1. Deschiderea reuniunii: Director Bibliotecă USAMV Cluj – Ludmila Solomonean, preşedinte ANBPR – Sorina Stanca, preşedinta filialei ABR Cluj – Raluca Trifu, preşedinte de onoare al ABR – prof. emerit dr. Mircea Regneală şi preşedinta ABR – Adriana Szekely
  2. Dezbateri privind formarea profesională a bibliotecarilor din România – moderator: dr. Ivona Olariu
  3. Dezbateri privind activitatea editorială a asociaţiilor de bibliotecari – moderator: dr. Robert Coravu
  4. Discuţii preliminare privind proiectul de unificare a asociaţiilor de bibliotecari din România – moderator: dr. Adriana Szekely
  5. Raportul trezorierului privind cheltuielile ABR la conferința de la Timişoara. Situația cotizațiilor individuale și instituționale. Discutarea și validarea propunerilor privind bugetul (veniturile și cheltuielile) ABR pentru anul 2017  – prezintă: trezorier Cristina Ungur
  6. Informare privind situaţia statistică a membrilor filialelor ABR şi a emiterii cardurilor de membru/filiale  –  prezintă: trezorier Cristina Ungur
  7. Informare privind organizarea Conferinței Naționale a ABR de la Braşov – 2017
  8. Discutarea schiţei MEMORIULUI cãtre MENCS referitor la problemele bibliotecilor şi bibliotecarilor din sistemul de învãţãmânt – prezintă: dr. Adriana Szekely
  9. Informare asupra proiectului de organizare a unui workshop IASL în Romania – prezintã: domnul Laszlo Kiss.
  10. Informare asupra proiectului de organizare a unei conferinţe satelit a IFLA la Timişoara în anul 2017 – prezintă: doamna lector dr. Maria Micle (invitat).

 

1. Ședința este deschisă de dna președinte Adriana Szekely. O invită pe doamna Ludmila Solomonean să ia cuvântul. Dânsa face o prezentare a bibliotecii USAMV Cluj și a istoricului acesteia.

2. Dna Ivona Olariu prezintă un studiu realizat pentru identificarea nevoilor de formare a membrilor ABR prin completarea unui chestionar. Acesta a fost conceput de dna Denise Crînganu și conține 25 de întrebări. Studiul a avut ca eșantion reprezentativ aprox. 290 de persoane, dar s-au primit răspunsuri de la aprox. 450 de respondenți (perioada de distribuție 22 noiembrie – 4 decembrie 2016). Prin interpretarea rezultatelor obţinute s-au formulat mai multe concluzii: respondenții au apreciat că formarea profesională este foarte importantă; majoritatea au beneficiat, anual, de unul sau două programe de perfecționare; orientarea programului de perfecționare trebuie să fie spre partea practică; temele cele mai dorite de repondenţi au fost cele referitoare la managementul proiectelor de bibliotecă, informatică de bibliotecă, marketing de bibliotecă; cei care doresc formare continuă sunt în majoritate din mediul urban; majoritatea au vechime de peste 26 de ani în această profesie; cei mai mulți repondenţi au fost din bibliotecile școlare. Se menționează faptul că acest chestionar ramâne în continuare deschis.

3. Domnul Robert Coravu deschide discuția despre revista asociației. Dânsul precizează că au apărut două numere în acest an, pe care le-a trimis la EBSCO. Din anul 2017 se va merge pe formatul open-access, în limba engleză, pentru a asigura vizibilitatea științifică și pentru a ridica nivelul academic al RRBSI. S-a început configurarea revistei în soft-ul ce urmează a fi folosit, au fost puse la punct instrucțiunile pentru autori, primul număr va apărea în martie 2017. De asemenea, se vor face înscrieri pe site-ul revistei, autorii își vor putea face cont și propune articole. Este prezentat proiectul pentru anii următori: se încearcă indexarea ISI, vor fi favorizate studiile aplicate, revista va avea patru numere pe an, se dorește indexarea în mai multe baze de date, crearea site-ului revistei și eventual găsirea unei surse de finanțare.

Se votează şi toată lumea este de acord ca de anul viitor (2017) revista să apară în formatul open acces, iar numerele 3 și 4/2016 vor fi publicate în formatul trandiţional (tipărit).

Domnul prof. Mircea Regneală, coordonatorul Tratatului de biblioteconomie – partea a III-a, prezintă câteva teme care vor fi abordate în publicație: tipuri de biblioteci, digitizarea bibliotecilor, management, marketing, politici de informare în România, cultura informației, bibliometrie. Dânsul va stabili o structură a acestui volum, dar așteaptă şi alte propuneri/contribuții din partea speciliştilor din domeniu.

Doamna Maria Micle prezintă stadiul publicării lucrărilor conferinței de la Timișoara din acest an. Va fi publicat un volum (Proceedings) cu lucrările in extenso ale participanților. Subliniază că au fost selectate şi recenzate 36 de lucrări în vederea publicării, lucrări care vor apărea şi pe un DVD, ataşat volumului. O altă parte dintre articolele prezentate la conferinţă vor fi publicate în numerele 3 și 4/2016 ale RRBSI.

4. Doamna Sorina Stanca, președinte ANBPR scoate în evidență importanța unirii celor două asociații și susține crearea unor proiecte comune. Ca prim pas, dânsa lansează o invitație către membrii Consiliului Director la Biblioteca Județeană Cluj unde se vor desfășura activități interesante în perioada următoare. Dl prof. univ. dr. Mircea Regneală o felicită pe dna Stanca pentru profesionalism și susține ideea unirii celor două asociații, deși de-a lungul timpului s-au întâmpinat probleme. Deocamdată se rămâne la ideea de a face activități comune. Dna președinte A. Szekely propune unificarea în primul rând profesională, activitatea principală a asociațiilor de profil fiind formarea continuă în profesia de bibliotecar și invită ANBPR la întrunirile secțiunilor profesionale ABR din 2017. Pe viitor, cele două asociații vor colabora la proiecte naționale și internaționale, vor acorda premii împreună și vor avea puncte de vedere comune asupra diverselor probleme întâmpinate de către cei care îşi desfăşoară activitatea în biblioteci. Doamna Raluca Trifu, preşedinţa filialei ABR Cluj, mulțumește colegelor din cele două asociații şi menționează faptul că reprezentanţii celor două asociații au început să colaboreze la Cluj, la diferite evenimente profesionale, încă din anul 2014.

5. Trezorierul asociației, doamna Cristina Ungur, prezintă situația financiară după conferința de la Timișoara. S-a realizat un profit de aprox. 5000 lei. În următorii ani, membrii consiliului sunt îndemnați să caute potențiali sponsori pentru diverse acțiuni organizate de ABR: conferință, cursuri de formare, proiecte.

Se supune la vot, toată lumea este de acord cu Raportul trezorierului.

6. Este prezentată situația financiară de la 1 ianuarie 2016 până la sfârșitul lui octombrie 2016. S-au încasat bani în conturile asociației din vânzări de cărți, abonamente, sponsorizări și cotizații. Se votează pentru continuarea plătirii taxei anuale de 200 euro pentru EBLIDA. Toată lumea este acord.

Se prezintă o estimare a cheltuielilor pentru anul 2017: taxe IFLA și EBLIDA (aprox. 600 euro), participarea la conferința IFLA, tipărirea Tratatului de biblioteconomie-Vol. III, retipărirea celor două volume din tratat (Vol. I, II-Partea I), cheltuieli judiciare, precum şi o estimare a veniturilor: cotizații, cărți, conferință, alte surse.

Se face propunerea de a mediatiza formularul pentru direcţionarea celor 2% către asociație şi de a informa filialele ABR despre premiul oferit, în cadrul conferintei, filialei cu cei mai mulţi membri care direcţionează cei 2% din impozit, în contul asociaţiei.

7. Se prezintă o schiță a conferinței de la Brașov din 2017 transmisă de către dna Angela Repanovici dnei preşedinte Szekely în vederea informării preliminare asupra stadiului organizării conferinţei anuale a ABR. Titlu propus: Biblioteci, societate, multiculturalitate; perioada: 5-7 septembrie 2017; organizatori: Biblioteca şi Universitatea „Transilvania” din Brașov, Casa Corpului Didactic Brașov, Biblioteca Judeţeană Braşov; cazare: căminul Universității, hoteluri; variante de excursii: Cetatea de la Făgăraș – Mănăstirea Sâmbăta sau traseul Brașov – Sf. Gheorghe. Va fi conceput un site al tuturor conferințelor ABR, găzduit și de site-ul asociației. Se va forma un comitet de organizare permanent, dintre membrii Consiliului Director, fiecare având funcții bine stabilite. Se formulează propunerea de acordare a unui discount celor care achită on-line taxa de participare la conferinţa ABR.

8. În urma sesizării bibliotecarilor din cadrul filialei ABR Argeș, s-a decis trimiterea unui memoriu către MENCS pentru a soluționa problemele semnalate, iar dintre membrii Consiliului Director ABR, dna Claudia Lungu va merge la Argeș, pe data de 14 decembrie 2016, pentru a discuta cu membrii filialei. S-a formulat propunerea de a trimite către MENCS două memorii, unul cu problemele bibliotecarilor din preuniversitar şi unul pentru cei din universitar. Dna Szekely a subliniat necesitatea întocmirii unor memorii către cele doua ministere de resort (Ministerul Culturii şi Ministerul Educaţiei Naţionale) pentru a le semnala problemele din sistemul de biblioteci, datorită arondării aceleiaşi profesii la două ministere diferite.

9. Domnul Laszlo Kiss informează consiliul asupra proiectului de organizare a unui workshop IASL în Romania. Doamna Laura Andrei cere susținerea asociației pentru înscrierea în IASL prin plătirea taxei de participare în valoare de 120 $.

Domnul Kiss invită cele asociații ABR și ANBPR să participe şi să susţină Ciclobiblio 2017, proiect organizat în colaborare cu mai multe biblioteci școlare. Anuntă că va fi parcurs un traseu pe bicicletă în luna august 2017. Se va porni din Sibiu spre Brașov (aprox. 250 km în 5 zile), se vor vizita diverse biblioteci din jurul Sibiului și câteva biserici importante.

10. Doamna lector dr. Maria Micle prezintă proiectul de organizare a unei conferinţe satelit a IFLA la Timişoara în anul 2017. Dna Agneta Lovasz face o solicitare pentru suma de 1000 lei ca ajutor din partea asociației pentru organizarea acestei conferințe.

D-na Szekely anuntă câteva schimbări în responsabilitățile pe filiale ale membrilor Consiliului Director: Dorina Bălan – Galați, Brăila, Ialomița; Nicoleta Butuza – Bihor, Bistrița-Năsăud; Mioara Voncilă – Constanța, Călărași, Tulcea; Cristina Ungur – Alba, Sălaj; Adriana Szekely – Cluj, Maramureş.

Toţi cei prezenţi sunt de acord cu propunerile formulate.

La finalul întâlnirii, se stabilesc datele calendaristice pentru viitoarele ședințe ale Consiliului Director al ABR (24 martie, 23 iunie, 5 septembrie, 8 decembrie 2017).