PROCES-VERBAL CCD Constanţa

PROCES- VERBAL

al activităţii metodice a bibliotecarilor din judeţul Constanţa

Încheiat pe data de 14 noiembrie 2014, cu ocazia activităţii metodice a bibliotecarilor, responsabililor de CDI-uri şi profesorilor documentariști din judeţul Constanţa, organizată la CCD Constanța.

 

În deschidere, profesor documentarist la CDI al Casei Corpului Didactic din Constanța, d-na Belchiz Manole face cunoscut faptul că, în anul 2014, Conferinţa Naţională CDI – ediţia a IV-a va avea loc la Sibiu, în zilele de 24 şi 25 noiembrie.

D-na Ibolya Negoiţă, preşedinte al filialei Constanţa a ABR, supune atenţiei adunării alegerea vicepreşedintelui, secretarului şi casierului.

Se fac următoarele propuneri:

– pentru funcţia de vicepreşedinte – doamna Mihaela Mictar, bibliotecar la Colegiul Energetic Constanţa;

– pentru funcţia de secretar – doamna Silvia Mihaela Trîncă, responsabil CDI al Liceului Tehnologic ”Ion Bănescu” Mangalia;

– pentru funcţia de casier – doamna Anca Moşoiu, bibliotecar la Şcoala Gimnazială “Gheorghe Ţiţeica” din Constanţa.

Propunerile sunt votate şi aprobate în unanimitate.

În continuare, se discută despre oferta de formare continuă a CDI Constanţa.

Se fac propuneri pentru viitoarele activități:

– doamna Ibolya Negoiţă, profesor documentarist la Colegiul Economic Mangalia propune o activitate pentru luna martie, la care sunt invitaţi toţi bibliotecarii şcolari;

– doamna Maria Drăghici, bibliotecar la Colegiul ”Mihai Eminescu” din Constanţa propune ca tema viitoarei întâlniri să fie un schimb de experienţă pe tema utilizării platformei Bibliophil; propunerea rămâne în discuţie întrucât există un număr mic de utilizatori ai platformei;

– doamna Belghiz Manole propune ca una din următoarele activităţi să fie dedicată proiectelor educative derulate în şcoli şi în care sunt implicate biblioteca şi bibliotecarul şcolar, CDI şi responsabilul CDI/profesor documentarist; propunerea este aprobată.

Doamna Marinela Sfetcu, bibliotecar la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ”Maria Montessori” Constanţa, arată că, în perioada 17 – 21 noiembrie, are loc Săptămâna fructelor şi legumelor donate, acţiune care face parte din SNAC şi se pot organiza în şcoli acţiuni de colectare de fructe şi legume, ce ulterior vor fi donate Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ”Maria Montessori” Constanța.

D-na Ibolya Negoiţă declară închise lucrările adunării. Data la care va fi programată următoarea activitate, va fi anunțată prin e-mail sau notă telefonică.

 

Întocmit,

Silvia Mihaela Trîncă, secretar