PROCES-VERBAL al ședinței Consiliului Director al ABR

PROCES-VERBAL

al ședinței Consiliului Director al ABR

19 mai 2020, Zoom

 

Ordinea de zi:

  1. Reuniunile profesionale organizate sub egida ABR în anul 2020.
  2. Oferta educațională a asociației pentru anul 2020.
  3. Activitatea editorială a ABR – invitat președintele de onoare al ABR, dl. prof. emerit Mircea Regneală și doamna Angela Repanovici – președinte secțiunea Cultura informației.
  4. Site-ul ABR. Probleme și soluții.
  5. Grupurile de lucru ale Consiliului Director. Proiecte în desfășurare. Diverse.

 

La ședință au fost prezenți următorii membri ai Consiliului Director:

Dr. Adriana Szekely – președinte

Dr. Ivona Olariu – secretar general

Cristina Ungur – trezorier

Corina Apostoleanu – vicepreședinte

Bogdan Jugănaru – vicepreședinte

Carmen Leocadia Pesantez-Pozo – vicepreședinte

Petruța Mihaela Voicu – vicepreședinte

Anișoara Budui – membru

Nicoleta Paula Butuza – membru

Catrina Căluian – membru

Mihaela Dragu – membru

Dr. Agneta Lovasz – membru

Lăcrămioara Onea – membru

Cristina Pârvu – membru

Iuliana Popa – membru

Mădălina Petronela Toma Cojocaru – membru

Au absentat motivat: Mihaela Vazzolla – membru.

Invitați: prof. dr. Mircea Regneală – președinte de onoare al ABR și doamna Angela Repanovici – președinte secțiunea Cultura informației.

 

  1. În acest an, întâlnirile secțiunilor profesionale se vor desfășura în mediul on-line. În acest scop, a fost achiziționat un abonament pentru aplicația Zoom. Acesta va fi valabil până în luna iunie 2020, cu posibilitatea de a-l prelungi. Secțiunile care au organizat aceste întâlniri sunt Educație și formare și Carte veche. Conservare. Restaurare. Procesele-verbale vor fi postate pe site-ul ABR, la secţiunile respective.

S-a luat decizia ca diviziunile să își organizeze reuniunile profesionale în toamna acestui an.

 

  1. Se lucrează la oferta educațională a ABR pentru anul în curs. Temele propuse sunt:

a. lect. dr. Micle Maria – Metode de cercetare cantitative în investigarea publicului bibliotecilor: interviul.

b. dr. Bursașiu Simona – Promovarea bibliotecii prin folosirea Agendei de dezvoltare durabilă 2030

c. Voicu Petruta – Sisteme de control managerial intern (partea a 2-a)

d. prof. univ. dr. Repanovici Angela – Cultura informației (iunie-iulie 2020, 4 ore/zi, max. 80 de participanți); Mangementul depozitelor instituţionale.

e. dr. Curta Olimpia – Tehnoredactare avansată (Word și Excel); Cataloage locale, naţionale şi internaţionale; Digitizarea şi biblioteca digitală.

În funcţie de disponibilitatea formatorilor, pe site-ul ABR vor fi postate detaliile privind organizarea cursurilor in mediul online.

 

  1. Domnul profesor Mircea Regneală prezintă situația ediției permanente a Tratatului de biblioteconomie, la care lucrează în prezent. Acesta va fi format din cinci volume plus Indici și cuprinde variante revizuite de către toți autorii tratatului. Ca dată de apariție, aceasta este programată pentru anul 2021.

Doamna Angela Repanovici, care se ocupă de revista asociației, RRBSI – Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării, prezintă sumarul pentru acest an. Vor fi două numere. Tema propusă pentru primul număr:  Activități de bibliotecă în perioada COVID 19.

Dânsa face un apel către membrii ABR pentru trimiterea de articole și traduceri. De asemenea, se vor trimite cereri către toate structurile ABR și către cadrele didactice de la facultatea de Științele Informării și Documentării pentru trimiterea de materiale.

 

  1. Încă se lucrează la site-ul ABR. Acesta va fi actualizat și completat cu informațiile lipsă.

ABR a început campania #bibliotecadeacasa în cadrul căreia membrii ABR pot trimite fotografii din bibliotecile personale, cu cartea citită în prezent, pentru a-i inspira și pe alții să citească. Acestea se pot trimite pe adresa de mail infoabr@gmail.com și vor fi postate pe pagina de Facebook și pe site-ul asociației după completarea formularului GDPR. Termen – luna septembrie 2020.

 

  1. S-au actualizat Grupurile de lucru ale Consiliului Director (link).

Au fost postate Ordinele de ministru de la Ministerul Culturii și de la Ministerul Sănătății privind reglementările pentru biblioteci în perioada pandemiei (link). Pentru decontaminarea cărților, acestea vor fi ținute în carantină, între 3 zile şi 10 zile (pentru cele cu coperţi laminate).

Pot fi achiziționate diferite dispozitive în acest scop. Pe site-ul asociației este postată o astfel de propunere (link).

Conferința ABR a fost anulată pentru acest an. A fost stabilită cea din anul 2021, care se va desfășura la Timișoara, iar cea din 2022 la Suceava.

Sunt încurajate și întâlnirile cu membrii filialelor ABR pe Zoom, dacă există dotări.

Înscrierea în asociația profesională LIBER a fost amânată pentru anul 2021.

 

Material întocmit de:

Secretar executiv – Emilia Vodea