PROCES-VERBAL al ședinței Consiliului Director-29 iunie 2018

PROCES-VERBAL

al ședinței Consiliului Director al ABR

29 iunie 2018, Iași

 

            Şedinţa trimestrială a Consiliului Director al ABR a avut loc la BCU “Mihai Eminescu” din Iaşi, prin amabilitatea noii conduceri a bibliotecii.   

            Ordinea de zi, transmisă tuturor membrilor Consiliului, a fost următoarea:

 1. Situația cotizațiilor individuale și instituționale. Cheltuielile și veniturile asociației pe semestrul I 2018. Situaţia orientării celor 2% din impozitul pe venit către ABR – Cristina Ungur, Trezorier ABR [30 min.]
 2. Raportul asupra reuniunilor profesionale organizate sub egida ABR în perioada aprilie-iunie 2018 – Petruţa Voicu, Secretar General al ABR. [30 min.]
 3. Stadiul organizării celei de-a XXIX-a Conferinţe Naţionale a ABR, Sibiu, 2018 – Cristina Pârvu, preşedinta filialei Sibiu. [50 min.]
 4. Prezentarea succintă a evenimentelor profesionale la care au participat, în calitate invitate/reprezentante ABR – Adriana Szekely – Programul IFLA de Advocacy, Chişinău, Republica Moldova (martie 2018); Dorina Bălan – Conferinţa IFLA-IAP, Budapesta, Ungaria (aprilie 2018); Cristina Ungur – Dezbaterea IFLA Global Vision, Paris, Franţa (mai 2018). [30 min.]

                                                                       11,30 – 12 – pauză

 1. Constituirea comisiilor de analiză a dosarelor pentru premiile ABR şi premiile de excelenţă. Discutarea amendamentelor la Regulamentul pentru premii – Daniela Argatu, preşedinte Diviziunea Biblioteci Şcolare.

[30 min.]

 1. Rapoartele coordonatorilor grupurilor de lucru pentru întocmirea/revizuirea unor documente ale asociaţiei (regulamente, metodologii, programe educaţionale, alte materiale). [90 min]
 2. Diverse probleme asociative. [60 min]

            La şedinţă au fost prezenţi următorii membri ai Consiliului Director:

Dr. Adriana Szekely – președinte

Cristina Ungur – trezorier

Claudia Lungu – vicepreşedinte

Laszlo Kiss-membru

Ivona Olariu-membru

Laura Pascariu-membru

Cristina Pârvu-membru

Invitat: Doina Popa

Au absentat motivat doamnele Petruța Voicu – secretar general; Daniela Argatu, Dorina Bălan, Mioara Voncilă – vicepreşedinti; Nicoleta Paula Butuza, Oana Jianu, Bogdan Jugănaru, Dr. Agneta Lovasz, Stela Stănoiu – membri.

Pentru a fi asigurat qvorum-ul şedinţei, preşedinta ABR a anunţat că în cazul votării să fie luate în calcul şi voturile colegilor Dorina Bălan și Bogdan Jugănaru, care deşi nu au fost prezenți, și-au dat acordul în legătură cu tot ceea ce votează majoritatea, la această ședință.

 1. Doamna Cristina Ungur prezintă situația financiară a asociației pentru lunile ianuarie-mai 2018.

Veniturile au fost realizate din: cotizații, vânzări de cărți și sponsorizări, rezultând un excedent de 24763 lei. Asociația a avut diverse cheltuieli cu: salarii, taxe poștale, cotizații internaționale (EBLIDA, IFLA), deplasări în țară și în străinătate, organizare întâlniri secțiuni, plată domeniu site, comisioane bancare.

Se votează desființarea depozitului de la CEC Bank, iar suma (138 lei) se va transfera în contul asociației de la BCR.

Se aprobă situația financiară și propunerea de la acest punct al ordinii de zi.

 1. În absența doamnei Petruța Voicu, doamna președinte Adriana Szekely prezintă raportul organizării întâlnirilor secțiunilor profesionale din lunile aprilie-iunie 2018. Toate reuniunile s-au desfășurat în calendarul stabilit, la București, Târgu Jiu, Brașov și Iași. Detalii despre aceste reuniuni se pot găsi în procesele verbale ale fiecărei secțiuni, care sunt deja sau vor fi postate pe site-ul ABR.
 2. A fost anunţată finalizarea site-ului conferinței ABR din acest an de la Sibiu (12-14 septembrie 2018): http://2018.abr.org.ro/ şi a site-ului ABR. Doamna președinte prezintă noul site al asociației, care poate fi accesat temporar la adresa: abr.cubicsoftlab.ro, ulterior această adresă va fi înlocuită cu adresa asociaţiei: abr.org.ro

În legătură cu stadiul organizării conferinţei s-au formulat o serie de precizări, inclusiv din partea organizatorilor locali, prin cuvântul dnei Cristina Parvu:

– Persoanele interesate se pot înscrie online într-o aplicaţie de management al conferinţei. Prin înscrierea on-line până la data de 26 august 2018, participanţii pot beneficia de o reducere cu 20 % a taxei!

– Au fost stabilite trei  variante de taxe, diferențiate pe categorii de participanţi şi modalităţi de plată (virament sau cash).

– Pe toată durata conferinței, participanții vor avea  asupra lor  cardul de membru ABR (invitat, audient, student sau voluntar), toate activitățile fiind condiționate de deținerea acestui card, care va ţine şi loc de  ecuson. Se vor putea efectua înscrieri și la fața locului, participantul  plătind o taxă de înscriere suplimentară.

– Membrii instituționali vor beneficia de o reducere a taxei de participare la conferință. Biblioteca Națională a Românie este membru instituțional fără a plăti taxa, în conformitate cu protocolul încheiat între asociaţie şi această instituţie.

– Pe site-ul conferinţei apar câteva recomandări pentru cazare, însă fiecare participant se va ocupa de propria cazare.

– Masa festivă va avea loc în Muzeului ASTRA din Sibiu, la Hanul din Tulgheș, iar vizita documentară din ce-a de-a treia zi a conferinţei se va desfăşura, gratuit, în acelaşi loc.

– Diplomele de participare se vor trimite electronic participanților, la adresele de mail cu care s-au înregistrat.

 1. S-a discutat despre participarea unor membri ai Consiliul Director ABR la trei reuniuni profesionale organizate sub egida IFLA:

–  29-30 martie 2018, IFLA ADVOCACY, Chișinău – având ca temă –  Cum pot fi implicate bibliotecile în implementarea celor 17 obiective din Agenda 2030 ONU (Ivona Olariu, Laura Pascariu, Adriana Szekely);

– 17-18 aprilie 2018, Workshop IFLA  Să lucrăm împreună la susținerea bibliotecilor, Budapesta (Dorina Bălan, Corina Apostoleanu) – activitatea este descrisă în Procesul-verbal de la Secțiunea Biblioteca și societatea- (https://abr-new.bitfabrum.ro/proces-verbal-al-sectiunii-biblioteca-si-societatea/);

– 14-15 mai 2018, Workshop IFLA – Raportul IFLA Global Vision, Paris, (Cristina Ungur) – raportul a fost tradus și postat și pe site-ul asociației (https://abr-new.bitfabrum.ro/raport-ifla-global-vision/).

 1. S-a discutat despre noul Regulament general de acordare a premiilor ABR la Conferința Națională şi amendamentele aduse acestuia.

Dintre aceste amendamente:

 • stabilirea punctajului minim pe care trebuie să îl obţină fiecare candidat la  70 puncte.
 • Data limită pentru depunerea dosarelor pentru premiile ABR şi premiile de excelenţă este 1 septembrie.
 • Dosarele se vor trimite pe adresa bibliotecii organizatoare. În acest an,  se vor trimite la Sibiu, pe adresa Bibliotecii ULBS (Biblioteca Universității “Lucian Blaga” Sibiu –  Str Lucian Blaga  2A).
 • S-au stabilit comisiile de analiză a dosarelor pentru fiecare premiu/diviziune:

Biblioteci școlare – D. Argatu (președinte), Stela Stănoiu, Nicoleta Paula Butuza;           

Biblioteci naționale – Claudia Lungu (președinte), Ivona Olariu, Bogdan   Jugănaru;

Biblioteci universitare – Agneta Lovasz (președinte), Mioara Voncilă, Cristina Ungur;

Biblioteci publice – Dorina Bălan (președinte), Corina Apostoleanu, Agnes Erich.

Situația preşedinţiei Diviziunii Bibliotecii specializate va fi rezolvată în Adunarea Generală de la Sibiu, iar până la acea dată, vicepreşedinta diviziunii dna Georgiana Stoian va prelua interimatul coordonării diviziunii.

 • Studenții specializărilor Biblioteconomie și Științe ale Informării și Documentării vor fi încurajați să trimită lucrări pentru participarea la Premiul Dan Simonescu. În acest an, tema este ” Biblioteca neconvențională: spații, servicii, tehnici de lectură ”.
 • Doamna Ivona Olariu se va ocupa de coordonarea acţiunii de selecţie a lucrărilor științifice (colaborarea cu preşedinţii secţiunilor, comitetul ştiinţific, autorii lucrărilor) care vor fi prezentate la conferință.
 1. Alte probleme dezbătute:

– Se propune achiziționarea unui laptop nou pentru sediul ABR. Consiliul aprobă achiziţionarea laptop-ului pentru buna desfăşurare a activităţilor de secretariat.

– Domnul Laszlo Kiss formulează o cerere pentru acordarea unui sprijin financiar, în valoarea de 500 lei, unui candidat  în vederea organizării campaniei Ciclobiblio 2018. Cererea este aprobată de membrii Consiliului.

Prezentă la Iaşi, în calitate de specialist în statistica de bibliotecă şi invitată la şedinţa CD al ABR, doamna Doina Popa (ANBPR) le-a  împărtășit participanţilor la lucrările secţiunii de Statistică şi evaluare, precum şi la întâlnrea trimestrială a membrilor Consiliului Director, din experiența acumulată de-a lungul anilor, în activitatea asociativă, profesională şi managerială.

La finalul întâlnirii, doamna preşedinte a anunţat că următoarela întâlnire a Consiliului Director al ABR va avea loc la Biblioteca Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, în data de 11 septembrie 2018, între orele 17-20.

 

Preşedinte ABR,

Dr. Adriana Szekely

Secretar executiv ABR,

Emilia Vodea