PROCES-VERBAL al ședinței Consiliului Director

PROCES-VERBAL

al ședinței Consiliului Director al ABR

7 decembrie 2018, Cluj-Napoca

           

Ordinea de zi

 1. Raportul trezorierului privind cheltuielile ABR la cea de-a XXIX-a Conferință Naţională a ABR de la Sibiu (12-14 septembrie 2018). Situația cotizațiilor individuale și instituționale. Propuneri privind bugetul asociaţiei pentru anul 2019 – trezorier ABR Cristina Ungur.
 2. Informare privind situaţia statistică a membrilor filialelor ABR – trezorier ABR ec. Cristina Ungur.
 3. Discuții preliminare privind organizarea Conferinței Naționale a ABR de la București 2019 – Bogdan Jugănaru.
 4. Stabilirea calendarului privind alegerile în filialele ABR pe baza Metodologiei aprobate în Adunarea Generală din septembrie 2018.
 5. Propuneri pentru planul de formare profesională în anul 2019 – Ivona Olariu.
 6. Activitatea editorială. Situația stocului de publicaţii ABR.

            La şedinţă au fost prezenţi următorii membri ai Consiliului Director:

Dr. Adriana Szekely- președinte

Cristina Ungur – trezorier

Nicoleta Paula Butuza – membru

Bogdan Jugănaru – membru

Kiss Laszlo – membru

Dr. Ivona Olariu- membru

Au mai participat utilizând aplicația Zoom: Mioara Voncilă – vicepreşedinte și Cristina Pârvu – membru

Invitați: Simona Bursașiu, Mihai Constantinescu, Nicolae Constantinescu, Robert Coravu.

Au absentat motivat: Petruța Voicu – secretar general, Daniela Argatu – vicepreşedinte, Dorina Bălan – vicepreşedinte, Claudia Lungu – vicepreşedinte, Oana Jianu, Dr. Agneta Lovasz, Laura Pascariu, Stela Stănoiu – membri.

Ceilalți membri din consiliu care nu au putut participa și-au delegat voturile celor prezenți.

 1. Doamna Cristina Ungur prezintă situația financiară a asociației în perioada 1 ianuarie-31 octombrie 2018 (conturi lei, euro și depozite). Veniturile ABR sunt constituite din cotizații, sponsorizări 2%, vânzări cărți, taxe conferință. Total venituri: aprox. 96000 lei. Cheltuieli: aprox. 64000 lei (salarii, protocol, deplasări țară, deplasări externe, poștă, cotizații internaționale). Excedent: aprox. 32000 lei.

Este prezentat și raportul după conferința de la Sibiu. A rezultat un excedent de aprox. 4500 lei.

Se aprobă plata cotizațiilor către EBLIDA și IFLA.

Se aprobă situația financiară a asociației.

 1. Sunt analizate filialele ABR pentru a stabili care sunt cele active (cu cotizația plătită la zi). În funcție de această situația vor fi distribuite voturile pentru alegerile de anul viitor.
 2. Este analizat materialul trimis de dra Adriana Boruna, președinte filiala București și responsabilă cu organizarea conferinței ABR din anul 2019 de la București.

Se stabilesc:  Titlul conferinței: „30 de ani de evoluție în bibliotecile românești” și perioada de desfășurare: 4-6 septembrie 2019. Instituțiile partenere vor fi: Biblioteca Națională a României, BCU “Carol I” București, Biblioteca USAMV, Biblioteca Academiei, Biblioteca ASE, Biblioteca “Politehnica” Bucureşti, Biblioteca CCD Bucureşti şi altele.

Domnul Mihai Constantinescu propune ca studenții voluntari la conferință să fie scutiţi de taxa de participare.

Propunerile se aprobă de către Consiliul Director.

Este respinsă propunerea ca persoanele care participă pentru prima dată la conferința națională (First timer) să nu plătească taxa.

 1. De la începutul anului viitor se vor face demersurile pentru stabilirea calendarului privind alegerile în filialele ABR pe baza Metodologiei aprobate în Adunarea Generală din septembrie 2018.

Vor fi redistribuite județele de care se ocupa doamna Cristina Pârvu (Brașov, Sibiu, Mehedinți) – concediu prenatal.

 1. Dr. Ivona Olariu supune atenției Consiliului câteva teme pentru Planul de formare profesională în anul 2019: Statistică și evaluare, Managementul datelor de cercetare, Advocacy pentru biblioteci, Promovarea agendei ONU 2030.
 2. Domnul dr. Robert Coravu discută despre proiectul la care lucrează pentru o revista de biblioteconomie din Cehia. Colegii din asociaţia bibliotecarilor cehi doresc să dedice un număr biblioteconomiei românești, solicitând un material de sinteză, cu fotografii și statistici, reprezentative pentru bibliotecile de la noi din țară.

Tot dânsul prezintă stadiul Revistei Române de Biblioteconomie și Știința Informării. Aceasta este indexată în mai multe baze de date și are o apariție trimestrială. Este încurajată trimiterea articolelor de specialitate în limba engleză. Toate detaliile se găsesc pe site-ul revistei: http://rrbsi.ro/index.php/rrbsi/index.

Consiliul aprobă retipărirea volumului II (ambele părți) al Tratatului de biblioteconomie, în 200 exemplare/parte.

De asemenea, Consiliul aprobă şi alocarea sumei de 2000 lei pentru realizarea unui index al Tratatului de biblioteconomie, de către domnul prof. Mircea Regneală, index care va fi lansat la Conferința ABR din anul 2019.

 1. Domnul Nicolae Constantinescu propune un curs de instruire pentru bibliotecarii din ABR (două serii/an a câte 15 persoane) – Managementul datelor de cercetare. Materialele vor fi disponibile și pe site-ul ABR. Se vor trimite scrisori către conducerile bibliotecilor pentru a promova aceste cursuri.

Consiliul aprobă propunerile domnului Laszlo Kiss privind organizarea unui eveniment dedicat copiilor cu dizabilități (hemofilie) și organizarea ediţiei a 3-a a campaniei CICLOBIBLIO 2019.

Consiliul nu aprobă solicitarea secţiunii de Catalogare-Indexare pentru obţinerea Licenţei de publicare a noii ediţii a CZU în limba română, ca urmare a costurilor mari pe care le implică acest demers (aproximativ 3500 euro, în rate de cca 900 euro/an) .

In încheierea şedinţei, dna Szekely prezintă Memoriul trimis de bibliotecarii școlari din Maramureș către asociație, în vederea transmiterii către federaţiile sindicale din Educaţie, ministerele de resort şi chiar către Comisia Națională a Bibliotecilor.

            Următoarele şedinţe ale Consiliului Director al ABR vor avea loc la Bucureşti.

Material întocmit de:

Secretar executiv – Emilia Vodea