2013 PV SI Conf Oradea

 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Proces verbal

Încheiat astăzi, 05.09.2013, cu ocazia întrunirii Secțiunii de Informatizare a ABR.

Deschiderea ședinței a fost făcută de Doina Ostafe.

S-a făcut raportul activității secțiunii, menționând întrunirea din 24 .05 2013. Printre temele abordate la întrunirea din iunie a fost și situația informatizării bibliotecilor din țară. În acest context s-a amintit serviciul CASIDRO, găzduit de Biblioteca Națională și s-a propus adăugarea de câmpuri suplimentare în formular, pentru a avea mai multe informații privind informatizarea bibliotecilor.

De asemenea, s-a amintit realizarea și trimiterea unei adrese prin care se solicită Bibliotecii Naționale să facă demersurile necesare pentru realizarea catalogului colectiv virtual național.

Președinta secțiunii a propus alegerea unui nou secretar, datorită pensionării și  neimplicării d-nei Mailat în activitatea secțiunii.

Doina Ostafe a prezentat forumul de discuții, nou creat, al ABR (http://forum.abr.org.ro/) care este încă în teste dar va avea legătură pe pagina ABR. S-au prezentat structura, subforumurile, modul de înscriere, etc.

Sorina Stanca, de la B.J. Cluj, a susținut prezentarea „Biblioteca Județeană “Octavian Goga” Cluj-Napoca “Digitizarea colecțiilor și Biblioteca Digitală Europeană”, menționând problemele pe care le-a întâmpinat pentru integrarea documentelor în biblioteca digitală europeană. De asemenea, a fost menționată situația confuză în legislație și în fapt, cu privire la agregatorul național.

S-au purtat discuții cu privire la necesitatea creării unui repertoriu național cu documentele digitizate, pentru a se evita redundanța, având în vedere costurile deloc neglijabile pentru digitizarea documentelor, efortul important uman și material al bibliotecilor în acest scop.

Luminița Gruia a precizat că pe site-ul BNR există două documente importante cu privire la digitizare: Ghid de digitizare și Recomandări tehnice pentru programele de creare de conţinut digital din domeniul cultural. De asemenea, exista la BNR o listă a documentelor digitizate la nivel național (http://www.bibnat.ro/dyn-doc/LISTA%20INVENTAR.pdf ) care se actualizează cu datele pe care le trimit bibliotecile, dacă acestea le trimit. Ar trebui creată o bibliotecă digitală națională, eventual cu metadatele (trimise de instituțiile deținătoare) și link-uri la aceste documente.

Următoarea prezentarea a fost susținută de Elena-Grațiela DUVALMĂ, Biblioteca Academiei Române – “De la suportul clasic la cartea electronică – o nouă provocare a societății informaționale”. A fost prezentat proiectul Sistemul integrat online pentru managementul Bibliografiei naționale retrospective (1508-1918) SIMBNR (http://www.biblacad.ro/bnr/index.html), realizat de Biblioteca Academiei Române, în perioada 2009-2011, în colaborare cu Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare în informatică ICI București.

Doina Ostafe a remarcat utilizarea sau chiar realizarea de sisteme paralele în aceeași instituție. Biblioteca Academiei Române are deja un fond de documente digitizat și de asemenea are modulul ADAM al programului ALEPH, destinat gestionării obiectelor digitale care ar fi permis integrarea acestei bibliografii în catalogul comun al bibliotecii. Soluția ideală ar fi fost ca toate acestea să fie integrate în catalogul bibliotecii, având în vedere că tehnic era posibil, fără a se risipi fonduri pentru crearea unui alt sistem pentru gestionarea unor documente digitale.

BODNÁR Róbert, bibliotecar Cultware SRL, Cluj-Napoca, a prezentat “Biblioteci digitale în inima Transilvaniei – Cluj”, ocazie cu care au fost trecute în revistă realizările instituțiilor din zonă în crearea de conținut digital și chiar de biblioteci digitale. BCU Cluj, are integrate metadatele documentelor din biblioteca sa digitală în OCLC.

S-a ridicat problema politicii OCLC care integrează aceste metadate ale documentelor digitale în mod gratuit, în schimb, pentru a integra cataloage bibliografice (descrierile bibliografice) au o altă politică această integrare fiind contra cost. Deși de câțiva ani, mai multe biblioteci din țară-au făcut demersuri în acest sens, au trimis chiar pachete de înregistrări pentru teste, așteptând o ofertă, dar din păcate nu s-a obținut nici un acord și nici măcar un preț.

Luminița GRUIA, Biblioteca Naţională a României a prezentat „Bibliotecile româneşti în mediul virtual” făcând o analiză a situației pornind de la CASIDRO, remarcând că situația deloc îmbucurătoare. Din totalul de 3321 de biblioteci din CASIDRO, 5.8% au website, 2% au catalog online, 1% oferă acces la conținut digital.

Doina OSTAFE  a prezentat „Servicii online oferite de biblioteci”, trecând în revistă o serie de servicii online pe care bibliotecile, în general dar și cele românești încearcă să le ofere utilizatorilor. A fost menționat și un serviciu gratuit, al firmei ExLibris, „bX Hot Article” care poate fi accesat și de pe smartphone și care ne ajută să ne informăm aflând care sunt cele mai noi și importante articole publicate în domeniul nostru de interes (http://www.exlibrisgroup.com/category/HotArticlesMobileApps).

S-a anunțat că serverul ROLiNeST, găzduit și întreținut de Universitatea Politehnica București, a fost înlocuit cu unul nou, s-a făcut upgrade-ul MetaLib-ului la versiunea 4.5 și de asemenea că a fost integrat în ROLiNeST catalogul Bibliotecii Metropolitane București, precum și Biblioteca Digitală a Bucureștilor.

Au fost puse întrebări cu privire la modul în care o bibliotecă poate fi integrată în ROLiNeST. S-a propus realizarea unor tutoriale pentru utilizarea ROLiNeST și adăugarea de informații utile pe site-ul portalului.

Pentru funcția de secretar al Secțiunii Informatizare a fost propusă d-na Carla Suhaida, de la Biblioteca Universității Politehnica Timișoara, un specialist redutabil în ceea ce privește sistemul RFID, modulele de achiziții / seriale, circulație și items (exemplare- stoc).

S-au făcut următoarele propuneri pentru activitate secțiunii în 2013-2014:

  1. Sprijinirea, din punct de vedere tehnic, a BNR în realizarea catalogului virtual colectiv național
  2. Realizarea paginii web a secțiunii și eventual colaborarea la realizarea unui nou site web al ABR.
  3. Completarea formularului de înscriere în CASIDRO cu noi câmpuri privind informatizarea bibliotecii, promovarea acestui serviciu pe diverse căi și solicitarea actualizării informațiilor.
  4. Crearea unei biblioteci digitale cu documentele ABIR și ABR.
  5. Adăugarea de informații utile și realizarea de tutoriale pentru utilizarea ROLiNeST.

Președinte Secțiune de informatizare a ABR

Vicepreședinte A.B.R.

Dr. ing. Doina Ostafe