Proces-verbal al Secţiunii Cultura informației

Proces-verbal

Încheiat astăzi, 8 septembrie 2016, cu ocazia întrunirii Secțiunii Cultura Informației

Prezentări:

Raluca Trifu, Carolina Botea Hațeganu – ”Cultura informației în contextul dislexiei”

Angela Repanovici – ”Proiecte europene: modernizarea bibliotecilor prin dezvoltarea profesională a personalului și reformarea serviciilor de bibliotecă”

Lenuța Ursachi – ”Activități de cultura informației desfășurate în cadrul proiectului PERFORM”

Nicolaie Constantinescu – ”Științe deschise-evoluție europeană a cadrului de gestionare a informației”

Ileana Ciubucă – ”Ce găsim în cărți?”

Maria Nițu – ”Biblioteca și blogurile de cititori”

În încheiere, președintele secțiunii, dna Angela Repanovici, a anunțat transiterea unui chestionar către participații la secțiune și către ceilalți membri ABR interesați, în vederea evaluării întrunirii secțiunii și culegerii de propuneri pentru planul de activități pe anul 2017.

La lucrările secțiunii au participat 74 de persoane.

Întocmit de secretar secțiune,

Robert Coravu