Proces-verbal al întrunirii secțiunii Cultura informației – 30.08.2012

PROCES-VERBAL

Încheiat azi, 30 august 2012, cu ocazia lucrărilor Secțiunii Cultura informației din cadrul celei de-a XXIII-a Conferințe Naționale a ABR (Galați, 29-31 august 2012)

La lucrări participă un număr de 61 bibliotecari din mai multe tipuri de biblioteci (universitare, școlare, publice, Biblioteca Națională a României, Biblioteca Academiei Române), conform icon listei anexate.

În lipsa președintelui, dna prof. Angela Repanovici, absentă din motive obiective, lucrările sunt conduse de secretarul secțiunii, Robert Coravu.

R. Coravu dă citire Raportului secțiunii Cultura informației pentru perioada 2011-2012 și prezintă activitățile pe care și le propune asociația în perioada imediat următoare.

– organizarea celui de-al treilea curs de formare a formatorilor în cultura informației, organizat cu sprijinul Serviciului Cultural American în perioada 26-28 septembrie 2012, la Poiana Brașov, pentru 15 bibliotecari cu studii medii și superioare;

–  contribuție la organizarea workshop-ului internațional Abordări inovatoare privind promovarea accesului  deschis la informația științifică prin cultura informației (14-15 noiembrie 2012, Universitatea Transilvania din Brașov), cu participarea a 14 specialiști din 7 țări: Norvegia, Danemarca, Italia, Franța, Turcia, Grecia și România;

– organizarea unui curs de Statistică pentru susținerea bibliotecilor (Statistics for advocacy) susținut de prof. Tord Høivik, Universitatea din Oslo, Secretarul Comisiei de Statistică și Evaluare a IFLA.

Dna Lenuța Ursachi (BU Galați) a propus includerea în planul de activitate a obiectivului creării unui portal dedicat culturii informației.

S-a trecut la susținerea comunicărilor științifice prevăzute în program:

–  Tutoriale de cultura informaţiei – Lenuţa Ursachi, bibliotecar, Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi);

Ce este plagiatul şi cum poate fi evitat (dacă se doreşte) dr. Robert Coravu, redactor-şef, Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării;

Cultura informaţiei, disciplină obligatorie în învăţământul superior: propunere a fişei disciplinei – prof. univ. dr. ing. Angela Repanovici, Universitatea „Transilvania” Braşov (lucrare prezentată, în numele autoarei, de R. Coravu);

Abilităţi de cultura informaţiei dobândite în perioada studiilor universitare: valorificarea lor la elaborarea lucrării de licenţă, Robertino Duvalmă, Biblioteca Academiei Române

Cultura informaţiei: modelul finlandez, drd. Raluca Man, Biblioteca Naţionala a României.

 

A consemnat,

Dr. Robert Coravu

Secretarul Secțiunii Cultura informației