Proces-verbal al întrunirii profesionale la Filiala Galați

Proces-verbal

al  întrunirii profesionale din 22 aprilie 2015

Asociația Bibliotecarilor din România, Filiala Galați – Realizări și perspective

La Biblioteca „V.A. Urechia”, săptămâna 20-24 aprilie 2015 a fost dedicată profesiei de bibliotecar, cu ocazia Zilei Bibliotecarului din România și a Zilei Internaționale a Cărții și a Dreptului de Autor, sărbătorite pe 23 aprilie, poate nu întâmplător în ziua praznicului unuia dintre cei mai venerați sfinți din calendarul ortodox, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință.

 

Pe 22 aprilie, ora 1000, în Sala Mihai Eminescu de la Sediul Central al Bibliotecii „V.A. Urechia” a avut loc întâlnirea membrilor Asociației Bibliotecarilor din România, Filiala Galați. Timp de două ore s-au reunit la discuții bibliotecari din biblioteci școlare, universitare și publice, întrunirea având tema Asociația Bibliotecarilor din România, Filiala Galați – Realizări și perspective.

Invitatul special al întâlnirii, prof. dr. Zanfir Ilie, managerul Bibliotecii „V.A. Urechia”, a felicitat pe toți slujitorii cărții și a subliniat importanța asociațiilor în dezvoltarea și promovarea intereselor profesionale și științifice ale bibliotecilor și bibliotecarilor.

Un moment emoționant l-a constituit înmânarea diplomelor de excelență membrilor Filialei care s-au remarcat profesional în perioada 2011-2015 și anume: dlui prof. dr. Zanfir Ilie, managerul Bibliotecii „V.A. Urechia”, dnei Mioara Voncilă, directoarea Bibliotecii Universității „Dunării de Jos” și dnei Roxana Grigorescu, bibliotecară la Casa Corpului Didactic Galați.

După prezentarea bilanțului activității Filialei din perioada 2011-2015 de către dna Dorina Bălan în calitate de președintă (vezi documentul Filiala Galați a ABR – Bilanțul activității în perioada 2011-2015), s-a desfășurat ședința Adunării Generale a Filialei. Aceasta s-a considerat statutar constituită întrucât din cei 62 de membri au fost prezenți 39, îndeplinindu-se condiția de jumătate plus unu. Cei prezenți au făcut următoarele propuneri pentru componența Consiliului de conducere:

  • pentru funcția de președinte au fost propuse următoarele persoane: Letiția Buruiană, care a refuzat, Mioara Voncilă, care a refuzat și Dorina Bălan care a acceptat;
  • pentru funcția de vicepreședinte au fost următoarele propuneri: Gina Mocanu și Tănase Victorița, ambele au acceptat propunerea;
  • pentru funcția de secretar a fost propusă Catrina Căluian, care a acceptat.

În urma votului deschis s-a ales un nou Consiliu de conducere pentru perioada 2015-2019, cu următoarea componență: președinte Dorina Bălan, vicepreședinte Victorița Tănase și secretar Catrina Căluian. La această dată, Filiala Galați a ABR are un număr de 58 de membri (BVAU: 27; UGAL: 17; Biblioteci școlare: 14).

Întâlnirea a continuat cu prezentarea de către Andreea Iorga, responsabila Secției Împrumut la domiciliu pentru adulți din cadrul Bibliotecii „V.A. Urechia”, a lucrării Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” – Voucher de bibliotecă, un proiect al cărui obiectiv principal este  recuperarea documentelor de la utilizatori prin încheierea de protocoale de colaborare între Biblioteca Județeană și bibliotecile școlare și universitare din Galați.

Dezbaterile care au urmat au adus în prim-plan principalele probleme cu care se confruntă bibliotecarii școlari, în special lipsa unui soft de bibliotecă, necesitatea unui forum de discuții online și organizarea mai multor întâlniri profesionale în cursul anului.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

Întocmit,                                                                                       Vizat,

Căluian Catrina, secretar                                                             Bălan Dorina, președinte