Proces-verbal al întrunirii profesionale din 12 noiembrie 2013

Marți, 12 noiembrie 2013, ora 10,00, la sediul Bibliotecii „V.A. Urechia” din str. Mihai Bravu, nr. 16, a avut loc întâlnirea profesională a bibliotecarilor din Galați cu tema Bibliotecarul în societatea informațională – Realități și perspective. Întrunirea, parte din programul Zilelor Bibliotecii „V.A.Urechia”, a reunit un număr de 64 de persoane reprezentând bibliotecari din bibliotecile școlare, universitare, publice comunale și din biblioteca județeană, dar și alți participanți interesați de subiectele tratate.

Întâlnirea a fost momentul potrivit pentru dezbaterile profesionale ale bibliotecarilor membri ai ABR și ANBPR, Filiala Galați.

Lucrările manifestării au fost deschise de către directorul Bibliotecii „V.A. Urechia”, prof. dr. Zanfir Ilie, care a prezentat pe invitatul de onoare al întrunirii, prof. univ. dr. Mircea Regneală, președintele ABR. A urmat prelegerea Proprietatea intelectuală și dreptul de autor, susținută de către domnul prof. univ. Mircea Regneală.

În continuare s-au lansat trei publicații de real folos domeniului biblioteconomic:

  • Tratatul de biblioteconomie, vol. 1, monografie coordonată de către prof. univ. dr. Mircea Regneală, editată sub egida ABR. Lucrarea, o referință în domeniu, este produsul muncii colective a mai multor autori care s-au remarcat dea lungul timpului în biblioteconomie și știința informării, prima lucrare de acest tip din istoria biblioteconomiei românești;
  • Buletinul Fundației Urechia, nr. 14/2013, periodic editat de către Biblioteca ”V.A. Urechia”, care conține articole cu conținut științific în domeniul biblioteconomic;
  • Fondul Cantacuzino al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia“: Catalog. Vol. 1: Bălaşa Cantacuzino, Elena Donici Cantacuzino, carte realizată de către Gabriela Debita, bibliotecar la Colecții speciale în cadrul Bibliotecii „V.A. Urechia”, apărută la Axis Libri, editura bibliotecii județene gălățene.

Lansările au fost urmate de prezentarea în Power Point a lucrărilor profesionale de către bibliotecarii membri ABR, Filiala Galați, în următoarea ordine:

  • Mihaela Bărbulescu – Universitatea Dunărea de Jos – Bibliotecarul, punte de legătură între informație și utilizatorii ei;
  • Viorica Dicu – Universitatea Dunărea de Jos – Cultura organizațională un concept de perspectivă pentru bibliotecile din România;
  • Victorița Tănase –  Școala Gimnazială nr. 28 „Mihai Eminescu” Galați – Sfinții – prietenii lui Dumnezeu și ocrotitorii noștri;
  • Catrina Căluian – Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” – Indicatori de performanță pentru biblioteci
  • Dorina Bălan – Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” – Realizări și perspective ABR – Filiala Galați

Un moment emoționant al întâlnirii a fost decernarea de către prof. dr. Zanfir Ilie, directorul Bibliotecii Județene  „V.A. Urechia”, a unei diplome aniversare –  în semn de prețuire, gratitudine și recunoaștere a contribuției la susținerea și afirmarea actului educațional biblioteconomic românesc  – dlui prof. univ. dr. Mircea Regneală cu prilejul împlinii vârstei de 70 de ani.