Proces-verbal al întâlnirii Secțiunii Tehnici Pedagogice în Biblioteca Şcolară şi CDI

Proces-verbal

SECŢIUNEA „TEHNICI PEDAGOGICE ÎN BIBLIOTECA ȘCOLARĂ ȘI CDI”

 

Încheiat astăzi, 4 septembrie 2019, cu prilejul întâlnirii profesionale a Secţiunii „Tehnici Pedagogice în Biblioteca Şcolară şi CDI”, organizată în cadrul celei de-a XXX-a ediţii – aniversară a Conferinţei Naţionale a  Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR), cu tema „30 de ani de evoluţie în bibliotecile româneşti” (Bucureşti, 4-6 septembrie 2019). Tema întrunirii din toamnă a Secţiunii s-a intitulat Oferte şi servicii inovative în bibliotecile şcolare/CDI-uri: tradiţie versus modernitate”.

Întâlnirea a fost găzduită de Biblioteca Centrală Universitraă „Carol I” (Aulă) şi a reunit 40 de participanţi (bibliotecari şcolari, bibliotecari universitari şi profesori documentarişti). Moderatoarea întâlnirii a fost dr. Carmen-Leocadia Pesantez-Pozo, preşedintele Secţiunii „Tehnici Pedagogice în Biblioteca Şcolară şi CDI”.

Ordinea de zi a întâlnirii a cuprins:

 • Cuvânt de salut din partea gazdei;
 • Prezentarea comunicărilor ştiinţifice şi discuţii pe marginea acestora;
 • Prezentarea Raportului de activitate al secţiunii pentru perioada 2015-2019;
 • Alegeri pentru mandatul 2019-2023;

Dr. Carmen-Leocadia Pesantez-Pozo a salutat participanţii, a subliniat realizările, dar şi dificultăţile întâmpinate pe parcursul celor 4 ani de mandat (2015-2019) şi a mulţumit membrilor Biroului Executiv al Secţiunii pentru colaborarea exemplară avută, exprimându-şi totodată speranţa că noua echipă va continua să sprijine statutul şi munca depuse de bibliotecarii şcolari şi profesorii documentarişti, în calitatea lor de parteneri în procesul de educaţie, interesele lor profesionale şi ştiinţifice, schimbul de idei şi bune practici, contribuind la optimizarea imaginii bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare în cadrul sistemului naţional de biblioteci.

În cadrul Secţiunii au fost prezentate 5 lucrări:

 1. Gianina Ioana Barb, Şcoala Gimnazială „Vasile Goldiş”, Alba Iulia; Mirela Sanda Barb, Colegiul Naţional „Lucian Blaga” Sebeş, Alba – 100 de tradiţii ale Judeţului Alba, oglindite în proiectele şcolare”;
 2. Viorica Genţiana Onişoru, Casa Corpului Didactic Alba – Şcoala muncii sau ieşirea bibliotecii în comunitate”;
 3. Marinela-Tatiana Rusu, Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”, Sibiu – Homo Scriptus & Homo Ludens. Lumea scrisului în variantă ludică;
 4. Mihaela Maria Kocsis, Liceul Tehnologic de Silvicultură şi Agricultură „Casa Verde”, Timişoara – „Proiectarea unui serviciu nou în biblioteca şcolară: serviciul de referinţe prin e-mail”;
 5. Lică Baltag, Şcoala Gimnazială nr. 27, Bucureşti – „Oameni şi şoareci – Din învăţăturile lui Maxim către fiii săi”.

Alegerile pentru noua conducere a Secţiunii Tehnici Pedagogice în Biblioteca Şcolară şi CDI” s-au desfăşurat prin vot secret, menţionat pe buletinele de vot, în conformitate cu „Regulamentul metodologic de aplicare a Statutului ABR privind alegerile membrilor în structurile de conducere”. Alegerile au fost asistate de secretarul general al ABR, doamna Petruţa Mihaela Voicu:

 • Pentru funcţia de preşedinte a fost aleasă doamna Daniela Argatu (Filiala Suceava) – cu un număr de 37 de voturi.
 • Pentru funcţia de secretar, au fost făcute 3 propuneri: 7 pentru doamna Luminiţa Zuran (Filiala Vaslui), 3 pentru doamna Carmen Pesantez (Filiala Bucureşti) şi 2 pentru doamna Marinela Rusu (Filiala Sibiu). Cu majoritate de voturi fost aleasă doamna Luminiţa Zuran.

Noua conducere a Secţiunii a fost validată cu unanimitate de voturi. Noua echipă a mulţumit participanţilor pentru votul de încredere acordat şi a făcut o scurtă prezentare a proiectului managerial cuprinzând principalele obiective urmărite pentru perioada 2019-2023. Momentul final a fost imortalizat printr-o poză de grup în Aula Fundaţiei Regale a Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

Întocmit:

Lăcrămioara Onea, Secretar

Avizat:

Carmen-Leocadia Pesantez Pozo, Preşedinte

Secţiunea „Tehnici Pedagogice în Bibliotecă”