Proces-verbal al întâlnirii Secțiunii Periodice

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 4 septembrie 2019, cu ocazia întrunirii Secțiunii Periodice,

în cadrul celei de-a XXX-a Conferințe Naționale a Asociației Bibliotecarilor din România

În data de 4 septembrie 2019, în cadrul celei de-a XXX-a Conferințe Naționale a Asociației Bibliotecarilor din România care s-a desfășurat la București, a avut loc, la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, întrunirea Secțiunii Periodice, cu tema „Publicațiile periodice în contextul evoluției tehnologiei”. Ședința a fost condusă de Violeta-Elena Moraru, preşedinta secţiunii. Au fost prezente 17 (șaptesprezece) persoane, una singură nefiind membru ABR.

Au fost susținute 3 (trei) lucrări:

  1. Zalina Gabriela NEAGU, bibliograf, Biblioteca Academiei Române. Serviciul de Bibliografie Naţională – Telegraful Român – privire generală şi aportul academicianului Dumitru Stăniloae la perenitatea acestuia
  2. Maria BUTURUGĂ, Biblioteca Academiei Române – MCMXIX în publicistica bucureşteană – aspecte statistice
  3. Mariana Dorina MĂGĂRIN, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timișoara – Antilethe – O revistă şi nu numai

Prima lucrare a fost Telegraful Român – privire generală şi aportul academicianului Dumitru Stăniloae la perenitatea acestuia, elaborată de Zalina Gabriela Neagu, bibliograf la Serviciul de Bibliografie Națională al Bibliotecii Academiei Române.

Lucrarea a cuprins o radiografiere a publicaţiei Telegraful român – care se plasează în topul celor mai longevive publicaţii din ţară şi chiar din sud-estul Europei, cu o apariţie neîntreruptă de mai bine de un secol şi jumătate – urmărind evoluţia ei în contextul dezvoltării tehnologice, şi a evidenţiat contribuţia preotului academician Dumitru Stăniloae la perenitatea acesteia.

A doua expunere, intitulată MCMXIX în publicistica bucureşteană – aspecte statistice, a aparținut Mariei Buturugă, bibliotecar la Biblioteca Academiei Române București, care ne-a prezentat o cercetare statistică a celor aproape trei sute de publicaţii periodice bucureştene pentru anul 1919, cercetare ce a evidențiat caracteristici specifice publicisticii românești de la începutul perioadei interbelice, observându-se atât restabilirea interesului pentru difuzarea informaţiilor, cât şi revitalizarea posibilităţilor de punere în practică a activităţii jurnalistice.

Cea de-a treia lucrare, Antilethe – O revistă şi nu numai, a fost prezentată de către Mariana Dorina Măgărin, de la Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timișoara, care a accentuat rolul evoluției tehnologice în schimbarea culturii umane, subliniind faptul că  „Antilethe”, revistă pentru rememorarea exilului românesc, ar trebui să ne determine să regândim principial și punctual reformarea continuă a publicațiilor periodice.

În a doua parte a întâlnirii au avut loc alegerile pentru conducerea secțiunii în perioada 2019-2023. Președinta secțiunii a adus la cunoștința auditoriului Raportului de activitate pentru perioada 2015-2019.

Pentru funcția de președinte a fost depusă o singură candidatură, în persoana Violetei-Elena Moraru, iar pentru funcția de secretar a fost propusă Raluca Grecu de la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București.

Violeta Moraru a prezentat Proiectul managerial pentru conducerea Secțiunii în următorul mandat, după care s-au împărțit buletinele de vot. Pentru derularea votării, a fost desemnată o comisie alcătuită din 2 (doi) membri: Maria Buturugă și Cornelia-Luminița Radu, bibliografi în cadrul Bibliotecii Academiei Române.

Cu 15 voturi pentru și 1 abținere a fost votat președintele secțiunii și cu 16 voturi pentru a fost votat secretarul, astfel încât conducerea Secțiunii Periodice pentru perioada 2019-2023 va fi asigurată de:

  • președinte: Violeta-Elena Moraru, Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați
  • secretar: Raluca Grecu, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București

Pentru următoarea întrunire a Secțiunii, au fost propuse ca teme de abordat: drepturile de autor pentru publicațiile seriale on-line în regim open access; probleme legate de achiziția și evidența publicațiilor seriale, atât cele tradiționale, cât și cele electronice, fiind incluse aici și bazele de date. S-a menționat că orice alt subiect legat de seriale și alte resurse în continuare este bine venit și se așteaptă propuneri de la toți participanții la întâlnirile Secțiunii.

Întocmit,

Moraru Violeta-Elena – președinte secțiune