Proces-verbal al întâlnirii Secțiunii Educaţie şi formare profesională

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 4 septembrie 2019, cu ocazia întrunirii Secțiunii Educaţie şi formare profesională a Asociației Bibliotecarilor din România

 

În data de 4 septembrie 2019, la sediul Bibliotecii Naţionale a României, în cadrul celei de a XXX-a Conferinţe Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, a avut loc întrunirea secțiunii Educaţie şi formare profesională, cu următoarea ordine de zi:

  1. Workshop cu tema Programele de perfecţionare profesională – de la necesitate la utilitate
  2. Prezentarea Raportului de activitate al secțiunii Educaţie şi formare profesională 2016-2019
  3. Alegeri pentru funcţiile de preşedinte şi secretar ale Secţiunii Educaţie şi formare profesională

Ordinea de zi a fost votată în unanimitate.

  1. Adriana Borună – Biblioteca Națională a României – a susținut o scurtă prezentare a tendințelor de formare/perfecționare în domeniul științelor informării, subliniind faptul că multe facultăți și-au regândit curicula, introducând materii precum Comunicare în mediul web, Comunicare audio-vizuală și gestionarea informației, Documentare digitală. Spre exemplu Facultatea de Biblioteconomie și documentare din cadrul Universității Barcelona și-a schimbat denumirea devenind, de anul acesta, Facultatea de Informare și mijloace audio-vizuale. Înlocuirea termenului de biblioteconomie cu termenul informare nu înseamnă o renunțare la propriile rădăcini, ci mai degrabă o adaptare a acestora la lumea actuală.

Au avut loc discuţii pe baza acestui subiect în care au intervenit participanţii care au subliniat importanţa perfecţionării profesionale şi a formării continue a bibliotecarilor, indiferent de tipul activităţilor pe care le desfăşoară în cadrul unei structuri infodocumentare.

  1. A fost citit Raportul de activitate al secțiunii pentru perioada 2016-2019. Au fost trecute în revistă întâlnirile secţiunii, precum şi temele dezbătute în cadrul acestora.
  2. În final, au avut loc alegerile pentru funcţiile de Preşedinte şi Secretar al Secțiunii Educație și Formare. Doamna Simona Bursașiu – Biblioteca Universităţii Politehnica Timişoara, – și-a depus candidatura pentru funcția de președinte. Participanții la întâlnire au votat-o în unanimitate. Pentru funcţia de Secretar, a fost propusă doamna Livia Popescu de la Biblioteca Universităţii din Craiova. Propunerea a fost votată în unanimitate.

Noul Preşedinte al Secţiunii a prezentat obiectivele propuse în proiectul său managerial precum şi un scurt CV.

Întocmit,

Adriana-Elena Borună

Mihaela Vazzolla