Proces-verbal al întâlnirii Secțiunii Catalogare, Clasificare, Indexare

Proces-verbal,

Încheiat astăzi, 5 septembrie 2019, ca urmare lucrărilor Secțiunii Catalogare, Clasificare, Indexare a Asociaţiei Bibliotecarilor din România din cadrul Conferinţei Naţionale

 

Întâlnirea de lucru a avut loc la Biblioteca Națională a României, HUB. Au participat 25 de bibliotecari din diverse biblioteci.

Au fost prezentate două comunicări.

  • Doamna dr. Victoria Frâncu – Noutăți în prelucrarea documentelor: lungul drum spre RDA;
  • Doamna drd. Lenuţa Ursachi – Model de descriere bibliografica a ghidurilor online de biblioteca in sistemul integrat Koha.

S-a citit raportul de activitate pentru perioada 2016-2019 şi s-a procedat la alegerea noii conduceri a secţiunii

 

Rezultatele votului:

Preşedinte: doamna Catrina Căluian – Biblioteca Judeţeană „V. A. Urechia” din Galaţi

Secretar: doamna Mădălina Lefter – Biblioteca Naţională a României

Proces verbal întocmit de Aurelia Mircescu – preşedinte Secţiunea Catalogare, Clasificare, Indexare.