PROCES-VERBAL al întâlnirii Secțiunii Carte veche. Conservare. Restaurare, septembrie 2018

Încheiat astăzi, 13 septembrie 2018, cu prilejul întâlnirii profesionale a Secţiunii Carte veche. Conservare. Restaurare”, organizată în cadrul celei de-a XXIX-a Conferinţe a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR), cu tema „Bibliotecile. Patrimoniul cultural şi digital al viitorului” (Sibiu, 6-8 septembrie), având ca temă: Valori de inventar vs. valori de patrimoniu. Întâlnirea a avut loc la Casa Teutsch, Str. Mitropoliei 30, Sibiu, între orele 11.30-13.00.

Moderatoarea întâlnirii, dna. Petruța Mihaela Voicu, preşedintele Secţiunii „Carte veche. Conservare. Restaurare”, a salutat participanţii şi a mulţumit gazdelor pentru implicarea de care au dat dovadă în organizarea reuniunii.

La această întâlnire profesională au participat specialişti din domeniul ştiinţelor informării, documentării şi comunicării, conservării bunurilor culturale, personalităţi culturale şi ştiinţifice din ţară, bibliotecari din sistemul național de biblioteci, reprezentanţi ai instituţiilor de cultură şi învăţământ.

Ordinea de zi a reuniunii a cuprins:

  • prezentarea lucrărilor secțiunii;
  • prezentarea Planului de activităţi şi întâlniri profesionale ale Secţiunii pentru perioada septembrie 2018 – august 2019;
  • discuții și concluzii.

În program au fost cuprinse 3 comunicări, după cum urmează:

  • Ing. Vasile Deac; Drd. Ionela Burz; Drd. Corina Dominte – Biblioteca Județeană Gheorghe Șincai, Oradea; Biblioteca Universității Oradea; Colegiului Național „Ștefan cel Mareˮ Suceava. Predigitizarea patrimoniului cultural mobil: activități practice de conservare a colecțiilor speciale de la Biblioteca Colegiului Național „Ștefan cel Mareˮ din Suceava- studii de caz;
  • Iulian Marcel Ciobotaru – Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi. Din corespondența Principelui Alexandru Ioan Cuza. Fondul de manuscrise al Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iași;
  • Adelina Cotarcea – Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timișoara. Ornamentele de secol XVIII din Notitia Hungariae novae historico-geographica cresc valoarea de inventar a cărții.

Tematica complexă abordată a accentuat rolul bibliotecii în procesul de cercetare, conservare și punere în valoare a patrimoniului cultural național și necesitatea armonizării legislației principale și secundare aplicabilă în biblioteci, în toate componentele sale.

În condiţiile în care există o legislaţie amplă, dar adesea inaplicabilă, instituţiile culturale recunosc importanţa şi necesitatea inițierii unor modificări legislative privind aspectele de patrimoniu cultural mobil şi sunt interesate să participe la elaborarea unui astfel de document, cu propuneri concrete, bazate pe observarea directă a unor situaţii specifice pentru sistemul de biblioteci/structuri infodocumentare din România. La nivelul bibliotecilor, au fost identificate o serie de disfuncţionalităţi, contradicţii şi vulnerabilităţi în ceea ce priveşte legislaţia aplicabilă domeniului, care împiedică desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor specifice

Concluziile întâlnirii profesionale au conturat trei direcții de acțiune referitoare la posibilitatea armonizării legislaţiei cu întreg sistemul legislativ românesc şi european, în vederea obţinerii unei coerenţe legislative; asigurarea unui cadru legislativ coerent, care să impună o cât mai bună protejare a patrimoniului cultural mobil şi imobil al ţării și introducerea unor noi articole în legislaţia specifică existentă.

La final, preşedintele secţiunii, a mulțumit tuturor participanţilor pentru interesul manifestat faţă de tematica întâlnirii și implicare.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Întocmit:

Petruța Mihaela Voicu,

Preşedinte Secţiunea „Carte veche. Conservare. Restaurare”