Proces verbal al întâlnirii Secțiunii Legislație de bibliotecă și pregatire profesională

PROCES  VERBAL

 

Intocmit cu ocazia întrunirii secţiunii “Legislaţie de bibliotecã şi Pregãtire profesionalã”, din cadrul Asociației Bibliotecarilor din România,  4 septembrie 2013,  Biblioteca Universitãţii din Oradea.

Au fost  prezenți:

1.Dragu Mihaela – Biblioteca Academiei Române – mihadragu@yahoo.com

2.Pesantez Carmen – B.P.N.’I.C.Petrescu’ – ccarmenleo@yahoo.com

3.Negoescu Ioana  – B.U. Piteşti – yioana_25@yahoo.com

4.Oteşteanu Erica – B.U. Politehnica Timişoara – erica.oteşteanu@library.upt.ro

5.Gãluşcã Irina – B.Colegiului Naţional “Cuza Vodâ Huşi , Vaslui – irina.galusca@yahoo.com

6.Delcea Eugenia – Lucica – pensionar – Turnu Mãgurele – lucicadelcea@yahoo.com

7.Lovasz Agneta – B.U.Politehnica Timişoara – agneta.lovasz@library.upt.ro

8.Boca Camelia – B.C.U.Iaşi – camellia@bcu-iaşi.ro

9.Haba Maria – C.N.”Unirea” Tg.Mureş – mariana_tgms@yahoo.com

10.Nuţiu Florica – Biblioteca Universitãţii de Medicinã şi Farmacie Târgu Mureş – elisabeta65@yahoo.com

11.Butuza Nicoleta – C.N.”Andrei Mureşanu” Bistriţa – nik­_2013@yahoo.com

12.Trifu Raluca – B.C.U.”Lucian Blaga” – raluca.trifu@yahoo.com

13.Ostafe Doina – A.B.R.- Filiala Timiş – doinaostafe@yahoo.com

14.Ţicolea Mihaela – U.M.F.Cluj – mticolea@yahoo.com

15.Marian Anca – UMF Cluj – anculina1977@yahoo.com

16.Mateiu Adriana – UMF Cluj – sadriana71@yahoo.com

17.Iepure Ileana – UMF Cluj – ileana_iepure@yahoo.com

18.Bãrbulescu Mihaela – Universitatea “Dunãrea de Jos” – mihaela.barbulescu@ugal.ro

19.Andrei Laura – CCD Iaşi – laura_andrei2004@yahoo.com

20. Dimitriu Alexandra Mariana – U.S.A.M.V.B.- F.M.V.- alex15mariana@yahoo.com

21.Moghioroiu Iulia – U.S.A.M.V.B. – F.M.V – maghioroiu@yahoo.com

22.Boncia Georgeta – B.U.Petroşani – georgeta_boncia@yahoo.com

23. Danciu Adriana Simona – B.U.”C.Brâncuşi” Tg.Jiu – danciu.adrianasimona@yahoo.com

24.Firan Alina – C.C.D.  Gorj –  octombrie@yahoo.com

25.Gãluşcã Irina – B.C.N. “Cuza Vodã “ Huşi, Vaslui – irina.galusca@yahoo.com

26.Popa Iuliana – Liceul Teoretic Neamţ – farcas_iuliana@yahoo.com

27.Popa Elena – C.N.”Petru Rareş” P.Neamţ – bibliocnpr@yahoo.com

28. Chiriţã Tabita – Biblioteca Naţionalã a României – tabita.chiriţã@bibnat.ro

29.Lungu  Claudia – Biblioteca Naţionalã a României – claudia.lungu@bibnat.ro

30. Danciu Luminiţa – B.U.Petroşani – danciumelentealuminita@yahoo.ro

Au fost prezentate urmãtoarele  lucrãri:

  1. Forma finalã a propunerilor de modificare a Legii bibliotecilor – Claudia Lungu, Biblioteca Naţionalã a României;
  2. Proiectele europene – o oportunitate pentru dezvoltarea profesionalã în domeniul biblioteconomic. Studiu de caz: Proiectul LLP – LDV/PLM/2011/RO/236 – Creşterea calitãţii serviciilor de bibliotecã specializatã în relaţia cu publicul tânãr – dr. Iuliana – Delia Bãlãican,
  3. Perfecţionarea profesionalã prin vizite şi stagii de studiu (Malaga – Spania, Dublin – Irlanda).

 

La punctual 1, doamna Lungu a prezentat  propunerile incluse şi cele neincluse  în pachetul de modificare. O parte dintre cei prezenţi a insistat sã nu se renunţe aşa uşor la unele propuneri venite din partea Secţiunii de legislaţie.

Doamna Lungu a sugerat ca propunerile neincluse sã fie reglementate prin R.O.F. şi  prin contractul colectiv de muncã.

În partea a doua a întrunirii, referitor la formarea profesionalã continuã, doamna Dragu  a susţinut  lucrarea colegei dumneaiei,  doamna Bãlãican,  subliniind efortul, implicarea şi dãruirea acesteia pe tot parcursul derulãrii proiectului în urma cãruia au beneficiat 18 bibliografi şi bibliotecari din B.A.R.

A urmat doamna Firan, de la C.C.D Gorj, care a  prezentat pas cu pas etapele pe care le-a  parcurs pânã a reuşit sã câştige proiectele respective Cei prezenţi i-au pus multe intrebãri fiind interesaţi de aceste proiecte cu aplicare individualã.  Doamna Firan s-a arãtat dispusã sã ajute şi pe viitor pe cei care doresc sã participe la astfel de competiţii.

Preşedinte secţiune,

Luminiţa Danciu

Secretar de şedintã,

Georgeta Boncia