Proces verbal al întâlnirii de lucru a Diviziunii Biblioteci naţionale a ABR

Luni, 16 iulie 2012, orele 10,00 a avut loc la Biblioteca Naţională a României, întâlnirea membrilor ABR din cadrul Diviziunii Biblioteci naţionale. Subiectele dezbaterii au făcut referire la aspectul practic al documentelor ce intră în Depozitul legal precum şi la ghidul de aplicare a Legii Depozitului legal, document aprobat de BNR. La lucrările secţiunii au participat reprezentanţi ai BNR şi BAR (6 şi respectiv 7 persoane).

Dupa urările de bun venit ale doamnei Dina Paladi, şefa departamentului Depozit legal al Bibliotecii Naţionale, doamna Elena Iancu de la Prelucrarea periodicelor a prezentat un exemplu de introducere a resursei în Aleph pe modulul de achiziţii. La intervenția doamnei Monica Pricop (bibliograf BAR), au fost prezentate Normele de prețuire din BNR, cu baremuri de evaluare pentru principalele categorii de documente, ramasă valabilă din 2009. Mihaela Dragu, bibliograf BAR, propune să se stabilească aceleaşi norme pentru ambele biblioteci precum şi colaborarea cu catalogatorii pentru descrierea suplimentelor de revistă. În încheierea exemplului prezentat, doamna Elena Iancu a subliniat existenţa problemelor în catalogarea conferinţelor şi rolul legăturii modulului de catalogare cu modulul de achiziţii pentru regăsirea documentului. Doamna Dina Paladi propune existenţa unui protocol de import-export al înregistrărilor între cele două biblioteci.

A urmat doamna Mariana Duţă cu prezentarea referenţialului tezelor de doctorat. De remarcat existenţa în cadrul BNR a unui spaţiu de depozitare generos dedicat exclusiv tezelor de doctorat, cu condiţii optime de conservare, numai rezumatele tezelor de doctorat merg la sala de lectură unde pot fi consultate de utilizatori. Doamna Dina Paladi propune colaborarea între cele două biblioteci pentru a avea un referenţial complet, deoarece fiecare bibliotecă primeste teze de doctorat din surse diferite, prin urmare s-a stabilit de comun acord schimbul de dublete.

Doamna Mariana Spînu a prezentat în continuare câteva exemple la prelucrarea cărţilor, cu menţiunea ca ISBN-ul corect este cel de pe carte, nu din CIP. Intervine doamna Ileana Ioniţă (bibliograf BAR) care subliniază că resursele electronice de la editura Rentrop sunt parolate şi nu se pot descrie, fapt confirmat de doamna Dina Paladi care arată ca aceasta este politica firmei. Doamna Ileana Ioniţă solicită doua exemplare de la BNR, dar colegii Popescu Cristian şi Anca Lişman explică situaţia : editurile nu respectă legea, în plus s-a pierdut prin lege dreptul la 9 exemplare, cele 7 fiind insuficiente. La intrebarea doamnei Elena Ioniţă despre posibilităţile de constrângere, doamna Anca Lişman răspunde pe un ton optimist şi crede că se va reglementa situaţia prin amenzi în viitor. Domnul Mihail Cristian Popescu sugerează ca exemplarele depozitului legal refuzate de BCU Timişoara sa fie cedate la BAR, în plus împărţirea teritorială a depozitului legal este defectuoasă.

Mihail Cristian Popescu vorbeşte în continuare despre STAS-uri şi standarde care se introduc în Aleph pe principiul machetei de carte şi nu se fac înregistrări multivolum. Aceste standarde se primesc numai în două exemplare, pentru BNR şi BAR. Deficienţele constau în faptul că la BNR, STAS-ul este intangibil iar la BAR nu se poate regăsi de către utilizatori în OPAC, deoarece sunt date la grup carte periodice.

Doamna Anca Lişman, care se ocupă cu reclamaţiile în cadrul serviciului DL, prezintă problemele de comunicare cu editurile şi subliniază ambiguităţile legii. Se bazează pe bazele de date ale editurilor de pe internet, mentionând că numai editurile mici se supun ameninţărilor de amendă pentru fiecare titlu. Probleme mari sunt şi la procurarea periodicelor deoarece editurile sistează apariţia publicaţiilor şi nu anuntă BNR. Până în prezent nu s-au aplicat amenzi, subliniază doamna Dina Paladi iar  în nr. 11/2010 al revistei Biblioteca se poate consulta legislaţia DL. Doamna Monica Pricop solicită o periodicitate pentru predarea DL la periodice în cadrul BAR, iar Dina Paladi răspunde afirmativ. De asemenea, lansează rugămintea de a se trimite pachete de greutate mai mică, pentru a fi mai uşor manipulate la primire.

În încheierea dezbaterii, doamna Dina Paladi prezintă lucrarea: “Aspecte metodologice referitoare la depozitul legal. Ghidul de aplicare a Legii depozitului legal”. Documentul este aprobat in Consiliul Ştiinţific al BNR şi se găseste pe site-ul Bibliotecii Naţionale. Se remarca lipsa susţinerii forului tutelar deşi sunt în aceeaşi clădire. BNR are depozite foarte mari, cu gestiuni foarte mari. Documentele nu se pot casa şi pe viitor se va incerca recondiţionarea celor uzate. Se subliniază lipsa de coerenţă a legislaţiei de bibliotecă, lipsa de resurse necesare, nu există un depozit legal conform cu legea. Astfel nu se poate respecta faptul că documentul este intangibil, de asemenea există o mare lipsă de personal pentru prelucrarea şi depozitarea documentelor. Nu toate publicaţiile au valoare pentru DL, nu există legislaţie pentru prelucrarea documentelor pe orice suport material mobil (ex. stick). Se propune, de comun acord cu toţi membrii prezenţi, să se revizuiască Legea depozitului legal deoarece se agravează situaţia pe zi ce trece. Este important să existe un protocol de import-export al înregistrărilor între cele două biblioteci.

În finalul întâlnirii, se exprimă gratitudinea faţă de colegii de la Biblioteca Natională care au depus toate eforturile pentru realizarea în condiții optime a sesiunii de lucru şi se mulţumeste pentru disponibilitate şi colaborare.

16.07.2012

Claudia  Lungu, preşedinte al diviziunii Biblioteci naţionale a ABR

Luminiţa Berechet, secretar al diviziunii Biblioteci naţionale a ABR