Proces-verbal Filiala Vaslui

PROCES-VERBAL,

Încheiat azi, 23.09.2016, cu ocazia alegerilor locale ABR la Filiala Vaslui, desfăşurate la Casa Corpului Didactic, Vaslui.

La activitate sunt prezenți 37 de membri ABR din județul Vaslui, din totalul de 45 de membri, precum și un reprezentant din conducerea ABR: prof. Stela Stănoiu, președinte ABR,  filiala Vrancea.

 

Ordinea de zi:

1.  Prezentarea raportul de activitate pe anul școlar 2015 – 2016 și previziunea activităților pe anul școlar 2016 – 2017;

2. Alegerea membrilor conducerii Filialei ABR Vaslui;

3. Discuții.


În calitate de gazdă, domnul Liviu Munteanu, bibliotecar la CCD Vaslui, mulțumește doamnei Stănoiu Stela pentru amabilitatea de a participa la această activitate și participanților pentru prezență.

Președinta Filialei Vaslui a ABR, dna Valentina Lupu, membru de onoare al ABR a prezentat cuvântul de salut după care a dat cuvântul doamnei Stela Stănoiu pentru a prezenta realizările și așteptările asociației legate de activitatea profesională.

A fost menționată vechea componență a Comitetului de conducere a filialei: președinte dna Valentina Lupu, vicepreședinte Angelica Marcela Marcu, secretar Olga Valeria Grijincu.

Dna Stela Stănoiu a propus trecerea la desfășurarea noilor alegeri.

După constatarea îndeplinirii cvorumului s-a trecut la alegeri prin vot scris secret. Comisiei de validare a alegerilor locale în următoarea componență: Cecilia Vasilescu și Nicolae Dănilă (membri) și Stela Stănoiu – președinte.

În urma centralizării voturilor obținute, președinta comisiei, dna Stela Stănoiu a prezentat noua componență a conducerii ABR – filiala Vaslui:


Președinte: Lupu Valentina: 0741430452, valentinalupu50@yahoo.com;

Vicepreședinte: Marcu Marcela Angelica (bibliotecar Colegiul agricol ”Dimitrie Cantemir” Huși: 0765526723, biblioang@yahoo.com);

Secretar: Grijincu Olga Valeria (bibliotecar la Școala Gimnazială ”Constantin Parfene” Vaslui: 0742262445, grijincuolga@yahoo.com).


Drept care, s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Întocmit de preşedinte Filiala Vaslui a ABR,

prof. Lupu Valentina