PROCES-VERBAL al Filialei Teleorman a ABR

PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 9 iunie 2015

 

În Adunarea Generală a Filialei Teleorman a ABR, de analiză a activităţii acesteia şi de alegere a noului Consiliu de conducere, format dintr-un preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar.

La şedinţă au participat 23 de membri, din partea Consiliului de conducere al ABR a fost prezentă dna Valentina Lupu, vicepreşedinte ABR şi domnul Stănescu Ion, membru ABR (bibliotecar pensionar).

D-na Floarea Păunescu a anunţat că se îndeplinesc condiţiile statutare de participare (mai mult de jumătate plus unu din numărul total de membri).

Ordinea de zi a fost următoarea:

  1. Raport al preşedintelui filialei, pe perioada 2014 – 2015;
  2. Alegerea noului Consiliu de conducere, format dintr-un preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar;
  3. Discuţii.

Doamna preşedintă prezintă Raportul de activitate pe perioada 2014 – 2015.

Din cuprinsul acestuia, dra vicepreşedintă Tamara Bălţăţeanu, bibliotecar la Liceul ,,C. Noica” din Alexandria, a reţinut şi apreciat următoarele:

– preocuparea permanentă a Casei Corpului Didactic pentru pregătirea profesională a bibliotecarilor şcolari;

– conducerea filialei a fost prezentă la Conferinţa Naţională ABR cât şi alţi colegi bibliotecari;

– încasarea cu regularitate a cotizaţiilor de la toţi membrii filialei Teleorman.

În continuare, doamna Floarea Păunescu adresează mulţumiri fostei echipe de conducere a filialei şi pentru sprijinul constant oferit cu diverse ocazii.

Se trece la punctul doi al ordinei de zi.

Dna bibliotecar Rozalinda Mîrtîcu o propune pe dra Tamara Bălţăţeanu, bibliotecar la Liceul Teoretic ,,C. Noica” pentru funcţia de preşedinte al filialei Teleorman.

Propunerea a fost supusă votului şi, în unanimitate, a fost aleasă în funcţia de preşedinte al filialei.

În continuare, dna Anuţa Voinea a propus pentru funcţia de vicepreşedinte pe dna Rozalinda Mîrtîcu, bibliotecar la Liceul Tehnologic ,,N. Bălcescu” din Alexandria.

Propunerea a fost supusă votului şi dna Rozalinda Mîrtîcu a fost aleasă în unanimitate în funcţia de vicepreşedinte.

Dna Adriana Gheorghe a propus-o apoi pe dna Mariana Ţiţei, pentru rămânerea în funcţia de secretar al ABR.

Propunerea a fost supusă votului şi, în unanimitate, dna Mariana Ţiţei, bibliotecar la Şcoala Gimnazială ,,Ştefan cel Mare” din Alexandria,  a rămas în funcţia de secretar.

Aşadar, componenţa Consiliului de conducere al Filialei Teleorman a ABR, este următoarea:

Preşedinte: Tamara Bălţăţeanu, bibliotecar la Liceul ,,C. Noica” din Alexandria;

Vicepreşedinte: Mîrtîcu Rozalinda, bibliotecar la Liceul Tehnologic ,,N. Bălcescu” din Alexandria;

Secretar: Ţiţei Mariana, bibliotecar la Şcoala Gimnazială ,,Ştefan cel Mare” din Alexandria.

Se trece la punctul trei.

Domnul bibliotecar pensionar Ion Stănescu a felicitat noua echipă şi le-a urat  succes în activităţile pe care le vor desfăşura.

Drept care am încheiat prezentul proces – verbal.

 

Întocmit,

Bibliotecar, M. Ţiţei

Delegat, vicepreşedinte ABR, Valentina Lupu

Preşedinte Filiala Teleorman, Tamara Bălţăţeanu