PROCES-VERBAL al Filialei Sălaj a ABR

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 12.06.2015,

cu ocazia Adunării Generale a Filialei ABR – Sălaj

La şedinţă participă toţi membrii ABR din filiala Sălaj, în număr de 23, iar din partea ABR, dna Valentina Lupu-vicepreşedintele Asociaţiei Bibliotecarilor din România.

 

Ordinea de zi a şedinţei:

  1. Raportul de activitate al filialei ABR Sălaj în perioada 2011-2015;
  2. Alegerea noii conduceri a Asociaţiei, pentru perioada următorilor 5 ani;
  3. Discuţii.

La primul punct al ordinei de zi, dna bibliotecar Rodica Turc, preşedinta filialei ABR Sălaj, prezintă Raportul de activitate al filialei Sălaj, pe perioada 2011-2015, după care se propune şi se votează Consiliul de conducere.

Pentru funcţia de  preşedinte a fost propusă tot dna Rodica Turc – bibliotecar CCD Sălaj

Vicepreşedinte: Maria Suciu – bibliotecar Colegiul Naţional „Silvania” Zalău

Secretar: Ioan Dîngă – bibliotecar la Lic. Tehnologic Nr. 1 Surduc

Cele trei propuneri au fost votate în unanimitate.

Prin luările de cuvânt, cei prezenţi au scos în evidenţă succesele obţinute de ABR în această perioadă zbuciumată în învăţământ şi mai ales pentru activitatea din bibliotecă.

Parcurgându-se ordinea de zi, urând success noii conduceri a filialei Sălaj, se declară închisă şedinţa, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Astfel, pentru perioada 2015-2019, Consiliul de conducere ABR-filiala Sălaj este:

Preşedinte – Rodica Turc – Casa Corpului Didactic Sălaj; e-mail: dana200694@yahoo.com

Telefon: 0749290180

Vicepreședinte: Maria Suciu – Colegiul Naţional “Silvania” Zalău; e-mail: mia.saca@yahoo.com

Telefon: 0740315541

Secretar: Ioan Dîngă – Liceul Tehologic Nr. 1 Surduc; e-mail: ioandinga@yahoo.com,

Telefon: 0733960010

 

Întocmit, bibliotecar Elena Ispas – CNSB Şimleu