PROCES-VERBAL al Filialei Sibiu a ABR

PROCES – VERBAL

încheiat astăzi, 20.05.2015,

în urma desfășurării Adunării Generale a membrilor Filialei Sibiu a ABR

 

La ședință au fost prezenți 35 de membri.

Dinapartea Consiliului de Conducere ABR participă doamna Rodica Volovici.

 

Se citește ordinea de zi:

1. Prezentarea Raportului de activitate al Filialei Sibiu în perioada 2011-2015;

2. Discuții și reacții pe marginea raportului;

3. Desemnarea noii conduceri, prin vot, în urma propunerilor făcute.

După citirea raportului ia cuvântul doamna Maria Pitaru, vicepreședinte Filiala ABR Sibiu în perioada 2011-2015, care punctează câteva aspecte ale implicării membrilor din preuniversitar în activitatea Asociației.

Se trece la desfășurarea alegerilor pentru noua echipă de conducere. Doamna Camelia Volosciuc, de la Biblioteca Universității face următoarele propuneri:

Cristina Pârvu, Biblioteca ULBS – pentru funcția de președinte

Cosmina Chelcea, CDI Colegiul Tehnic Independența Sibiu – vicepreședinte

Maria Popa, CDI Șc. 3 Cisnădie – secretar

Se supune la vot, iar în urma numărării voturilor, cei trei candidați sunt validați în funcțiile de conducere pentru Filiala Sibiu.

Se felicită noua echipă, au loc discuții și propuneri pe marginea proiectelor care se vor desfășura în mandatul următor.

 

Rodica Volovici,

Consiliul de Conducere ABR

Cristina Pârvu,

Președinte Filiala ABR Sibiu