PROCES-VERBAL al Filialei Satu Mare a ABR

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 27.05.2015, în cadrul ședinței ABR, filiala Satu Mare

 

Ordinea de zi cuprinde:

  • Raport al președintelui filialei;
  • Discuții ale membrilor pe baza raportului;
  • Alegerea unui nou consiliu de conducere al filialei;
  • Stabilirea unui plan de activitate pe următorii ani.

 

La ședință au fost prezenți 17 membri, din totalul de 20 de membri ai filialei.

Camelia Dumitru a prezentat ultimele noutăți referitoare la activitatea ABR.

S-au făcut propuneri pentru noul Consiliu de conducere al filialei.

Coralia Bodea a făcut următoarea propunere: Președinte-Camelia Dumitru, Vicepreședinte-Sanda Rațiu, Secretar-Florica Brad.

Doamna bibliotecar Ileana Ciupar a făcut o altă propunere: Președinte-Camelia Dumitru, Vicepreședinte-Sanda Rațiu, Secretar-Coralia Bodea.

Ultima propunere a doamnei Camelia Dumitru a fost: Președinte-Sanda Rațiu, Vicepreședinte-Camelia Dumitru, Secretar-Coralia Bodea.

În urma votului s-a stabilit următoarea componență pentru consiliului de conducere al ABR filiala Satu Mare:

Președinte-Camelia Dumitru, bibliotecar documentarist CCD Satu Mare

Vicepreședinte-Sanda Rațiu, bibliotecar Col. Naț. ”Mihai Eminescu”

Secretar-Coralia Badea, bibliotecar Col. Naț. ”Ioan Slavici”

În ședința de astăzi, s-a înscris un nou membru în ABR, doamna Ramona Mureșan, bibliotecar Șc. Gim. nr. 10.

Următorul punct pe ordinea de zi-propuneri de activități pentru următorii ani școlari.

Doamna Camelia Dumitru a propus implicarea tuturor bibliotecarilor școlari în diverse manifestări care să marcheze luna octombrie-Luna Internațională a Bibliotecilor Școlare.

Doamna Coralia Bodea a lansat o invitație tuturor bibliotecarilor din liceele din județ să participe cu elevi la parteneriatul interjudețean ”Ștafeta Peveștilor”.

Drept pentru a fost încheiat prezentul proces-verbal.

 

Întocmit,

Coralia Bodea