PROCES- VERBAL al Filialei Olt a ABR

PROCES- VERBAL

încheiat astăzi 07.05.2015

 

Cu ocazia desfăşurării Cercului Pedagogic al bibliotecarilor din judeţul Olt, organizat la Şcoala Gimnazială “Ștefan Protopopescu” Slatina, unde am stabilit ca tot astăzi să aibă loc şi şedinţa ABR – Filiala Olt, de analiză a activităţii acesteia, în perioada 2011-2015 şi alegerea noului Birou de conducere, în conformitate cu Statutul ABR, pentru organizarea de alegeri teritoriale.

 

La şedinţă au participat 34 de membri, iar din partea Consiliului ABR a fost prezentă d-na dr. Valerica Grigore, bibliotecar la IFIN-HH, reprezentantul care a condus lucrările şedinţei.

Ordinea de zi a fost următoarea:

1.  Raportul preşedintelui filialei, pentru perioada 2011-2015;

  1. Discuţii pe marginea raportului;
  2. Alegerea noului Birou de conducere, format dintr-un preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar;

După deschiderea lucrărilor, d-na dr. Valerica Grigore a dat cuvântul preşedintelui Filialei, pentru a prezenta raportul de activitate.

Din cuprinsul acestuia, doamna Enăchescu Mihaela a expus principalele activităţi desfăşurate în perioada 2011-2015, dintre care s-au reţinut următoarele:

– stabilirea numărului de membri ABR;

– încasarea cu regularitate a cotizaţiilor de la toţi membrii filialei;

– preocuparea permanentă a Casei Corpului Didactic pentru pregătirea profesională a bibliotecarilor şcolari;

– conducerea filialei a fost prezentă la toate Conferinţele Naţionale ABR şi a participat la toate acţiunile organizate de Asociaţie.

La punctul doi din ordinea de zi, au avut loc discuţii pe marginea raportului preşedintelui filialei.

Trecându-se la următorul punct, cel al alegerilor noului Birou de conducere, doamna Prioteasa Victoria a propus ca preşedinte al filialei să fie aleasă doamna Enăchescu Mihaela, bibliotecar la Colegiul Tehnic “Nicolae Bălcescu” Balş.

Propunerea a fost supusă votului şi – cu unanimitate de voturi – doamna Enăchescu Mihaela a fost aleasă în funcţia de preşedinte al filialei, pe o perioadă de patru ani.

În continuare, doamna Enăchescu Mihaela a propus ca vicepreşedinte al filialei să fie aleasă doamna Cismaru Eugenia, de la Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu” Caracal.

Propunerea a fost supusă votului şi – cu unanimitate de voturi – doamna Cismaru Eugenia a fost aleasă în funcţia de vicepreşedinte al filialei, pe o perioadă de patru ani.

Doamna Prioteasa Victoria, documentarist al C.C.D. Olt a propus-o pe doamna Pălăngeanu Daniela, pentru ocuparea funcţiei de secretar.

Propunerea a fost supusă votului şi – cu unanimitate de voturi – doamna Pălăngeanu Daniela a fost aleasă în funcţia de secretar al filialei, pe o perioadă de patru ani.

Doamna dr. Valerica Grigore, delegatul Consiliului ABR a închis lucrările şedinţei.

Drept care s-a întocmit prezentul Proces-Verbal, în trei exemplare, dintre care unul se va înainta Secretariatului General al ABR.

 

Delegat ABR,

Dr. Valerica Grigore

Preşedinte Filiala ABR Olt,

Bibliotecar Mihaela Enăchescu