PROCES-VERBAL al Filialei Harghita a ABR

PROCES-VERBAL,

Încheiat astăzi, 12.06.2015,

cu ocazia alegerilor locale ale Filialei Harghita a ABR, desfăşurată la Izvoru Mureşului

 

Ordinea de zi:

1. Raportul de activitate al Filialei Harghita a ABR, 2011-2015;

2. Alegeri;

3. Discuții.

 

Preşedintele Filialei Harghita a ABR, Ioan Roman, profesor documentarist  la Liceul Tehnologic “Liviu Rebreanu” Bălan, a prezentat cuvântul de salut şi invitaţii: domnul profesor Mircea Regneală, preşedinte ABR şi doamna Dorina Moraru-Drăghici, inspector şcolar.

În continuare, domnul Ioan Roman a prezentat Raportul de activitate al Filialei Harghita a ABR, 2011/2015, extrem de bogat precum și buna colaborare a membrilor filialei în organizarea și desfășurarea tuturor proiectelor propuse. A fost menționată componența Comitetului de conducere al filialei, președinte Ioan Roman, vicepreședinte Daniela Egyed, secretar Edith Kovacs.

Doamna Dorina Moraru-Drăghici mulţumeşte conducerii şi membrilor acesteia pentru activitatea depusă şi pentru rezultatele obţinute.

La şedinţă au fost prezenţi 21 de membri, se trece la desfășurarea alegerilor pentru noua echipă de conducere. Pentru funcţia de preşedinte sunt două propuneri: doamna Daniela Egyed şi doamna Mariana Crăciun, doamna Daniela Egyed refuză această propuneri şi acceptă funcţia de vicepreşedinte, în funcția de secretar este propusă doamna Rodica Gal.

Se supune la vot, iar în urma numărării voturilor, cei trei candidați sunt validați în funcțiile de conducere pentru Filiala Harghita:

Președinte: Mariana Crăciun (bibliotecar la Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Bălan: 0743435274,  e-mail c_mari_ana@yahoo.com);

Vicepreședinte: Daniela Egyed, (bibliotecar la Liceul de Artă “Nagy Istvan”, Miercurea Ciuc: 0748352329, e-mail egyeddaniela@yahoo.com;

Secretar: Rodica Gal (bibliotecar la Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu” Toplița: 0743018195, e-mail gal.rodica@yahoo.com.

Drept urmare, s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

Întocmit de preşedinte Filiala Harghita ABR,

Bibliotecar Mariana Crăciun