PROCES-VERBAL al Filialei Giurgiu a ABR

Proces-verbal,

Încheiat astăzi, 15.05.2015,

în urma desfăşurării şedinţei Adunării Generale a filialei ABR Giurgiu, ce a avut pe ordinea de zi alegerea Consiliului de conducere, pentru perioada 2015-2019

Şedinţa este deschisă de doamna Valerica Grigore, membru în Consiliul de Conducere al ABR, prin prezentarea prevederilor din Statutul ABR, privitoare la alegeri (art. 16, 17, 18 şi 20). Participanţilor le-au fost aduse la cunoştinţă aspecte privind desfăşurarea alegerilor.

Pentru început, doamna Mariana Mola a supus atenţiei celor prezenţi raportul de activitate al filialei, în perioada 2011-2015.

Doamna Mariea Petcu s-a referit la lipsa unui sprijin financiar privind dotarea bibliotecilor cu calculatoare (conexiune Internet). De asemenea, a fost făcută propunerea organizării de cursuri pe tematici specifice (cu sugestia participării cursanţilor din două filiale de judeţ apropiate).

S-a trecut la punctul cel mai important al şedinţei: alegerea noului Consiliu de conducere al filialei Giurgiu, pe o perioadă de 4 ani. Pentru funcţia de preşedinte s-a făcut o propunere, în persoana doamnei Mariana Mola. În urma votului, a  rezultat alegerea în unanimitate a doamnei Mariana Mola, în funcţia de preşedinte. S-a trecut apoi la alegerea vicepreşedintelui Consiliului de conducere. A existat o propunere în persoana doamnei Mariea Petcu. După exprimarea votului, a rezultat alegerea în unanimitate a doamnei Mariea Petcu, în funcţia de vicepreşedinte. În aceleaşi condiţii s-a procedat la alegerea secretarului Consiliului de conducere al filialei ABR Giurgiu. A rezultat alegerea în unanimitate a doamnei Ionica Gogoaşă, în funcţia de secretar.

Componenţa noului Consiliu de conducere al filialei ABR Giurgiu este:

 

 

Prin prezenta, s-a încheiat procesul verbal.

 

 

Întocmit,

Mariana Mola