PROCES-VERBAL al Filialei Dâmbovița a ABR

PROCES-VERBAL

 

Încheiat astăzi 29.06.2015,

cu ocazia întrunirii Adunării Generale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, Filiala Dâmboviţa, pentru organizarea alegerilor la conducerea Filialei, pentru urmărtorii 4 ani

Au fost prezenţi 17 membri ai Filialei, dintre care 5 bibliotecari şcolari şi 12 membri din partea Universităţii Valahia.

 

S-a dat citire ordinii de zi a şedinţei, care apoi a fost supusă la vot şi aprobată în unanimitate. Aceasta este:

  1. Prezentarea raportului de activitate al Filialiei pe ultimii 4 ani;
  2. Prezentarea noului Statut ABR (actualizat 4 septembrie 2014), a Codului deontologic al bibliotecarului din România;
  3. Prezentarea ofertei de monografii editate de ABR;
  4. Organizarea de alegeri în cadrul Filialei;
  5. Participarea la cea de-a XXVI-a Conferinţă Naţională a ABR, Iaşi 9-11 septembrie 2015;
  6. Diverse

Pentru punctul 4 al ordinii de zi, s-a dat citire a articolelor 16, 17 şi 18 din Statutul ABR.

Apoi s-a trecut la procedura de vot secret, la care au participat 17 persoane cu drept de vot.

Pentru funcţia de Preşedinte au fost propuşi: Bogdan Rizescu şi Manuela Dragoş.

Rezultat vot: Bogdan Rizescu: 16 voturi

Manuela Dragoş: 1 vot.

Pentru funcţia de Vicepreşedinte au fost propuşi: Manuela Dragoş şi Maria Laura Cârstian.

Rezultat vot: Maria Laura Cârstian: 4 voturi

Manuela Dragoş: 13 voturi.

Pentru funcţia de secretar au fost propuşi: Cristina Liliana Stan şi Ileana Cristina Stancu.

Rezultat vot: Ileana Cristina Stancu: 2 voturi

Cristina Liliana Stan: 15 voturi.

Prin urmare, mandatul ABR pentru perioada 2011-2015, revine următorilor:

  • Preşedinte: Bogdan Rizescu;
  • Vicepreşedinte: Elena Manuela Dragoş;
  • Secretar: Cristina Liliana Stan.

Pentru punctul 5 al ordinii de zi, un număr de 6 persoane şi-au manifestat dorinţa de a participa la cea de-a XXVI Conferinţa Naţională a ABR de la Iaşi.

S-au finalizat alte probleme administrative.

 

29 IUNIE 2015

PREŞEDINTE ABR DÂMBOVIŢA

BOGDAN RIZESCU

 

VICEPREŞEDINTE

ELENA MANUELA DRAGOŞ

 

SECRETAR

CRISTINA LILIANA STAN