PROCES-VERBAL al Filialei Cluj a ABR

PROCES-VERBAL

Încheiat azi 18.05.2015, cu ocazia desfăşurării Adunării Generale a Filialei ABR Cluj

La adunare participă doamna Adriana Szekely, din partea Consiliului de conducere al ABR și un număr de 52 de membri ABR filiala Cluj din toate tipurile de biblioteci.

 

Se propune următoarea ordine de zi, care este votată în unanimitate:

1. Raport asupra activităţii filialei ABR Cluj în perioada 2011-2015;

2. Alegerea comitetului de conducere al filialei ABR Cluj;

3. Diverse.

Doamna Adrian Szekely deschide lucrările filialei ABR Cluj, adresând un mesaj din partea Consiliului de Conducere al ABR. Se evidenţiază activitatea Filialei Cluj, precum şi importanţa activităţii bibliotecarului.

Doamna preşedinte Raluca Trifu prezintă Raportul asupra activităţii filialei ABR Cluj. Raportul este aprobat în unanimitate.

Este subliniată importanţa respectării profesiei de bibliotecar și participarea bibliotecarilor la cursurile de formare profesională continuă.

Sunt subliniate contribuţiile pe care filiala Cluj a ABR le-a avut în organizarea conferinteţei din 3-5 Septembrie 2014-Bibliotecile. Acces Deschis la Educaţie și Cultură și se mulţumeste tuturor bibliotecarilor și instituţiilor care s-au implicat în organizarea acestei conferinţe, prin intermediul reprezentanţilor lor. Este discutată excelenta colaborare care a existat între bibliotecari în organizarea acestui eveniment.

Se aduce în discutie necesitate atragerii de noi membri către asociaţia profesională. Se vor folosi contactele personale pentru atingerea acestui obiectiv, fiind de altfel şi o propunerea pentru un nou plan al Filialei Cluj pentru perioada 2015-2019.

Dna Cristina Martiș anunţă de asemenea atragerea de noi membri ABR Filiala Cluj din rândul bibliotecarilor școlari.

În continuare se fac propuneri pentru noua conducere a Filialei ABR Cluj, cu următoarele nominalizări:

Preşedinte – continuarea mandatului pentru doamna Raluca Trifu

Vicepreşedinte – doamna Cristina Ungur

Secretar – doamna Cristina Martiş

În urma votului exprimat deschis, s-au obţinut următoarele rezultate:

Preşedinte – Raluca Trifu: 51 de voturi pentru;

Vicepreşedinte – Cristina Ungur: 41 voturi pentru și 11 împotrivă;

Secretar – Cristina Martiş: 41 voturi pentru și 11 împotrivă.

Cele 11 voturi menţineau funcţia de vicepreședinte în favoarea Cristinei Martiș.

Întrucât se consideră respectată procedura de votare și îndeplinită condiţia de cvorum (52 din 85 de membri au exprimat votul), votul este validat, iar componenţa noului Comitet de conducere a Filialei Cluj este următoarea:

1. Preşedinte – Trifu Raluca

2. Vicepreşedinte – Ungur Cristina

3. Secretar – Martiş Cristina

Doamna Adriana Szekely felicită noua conducere a Filialei ABR Cluj, urându-i succes în activitate.

La punctul 3 al ordinii de zi se discută următoarele probleme:

– necesitatea demersurilor din partea ABR în privinţa acordării sporului de doctorat şi bibliotecarilor care au obţinut acest titlu după anul 2009;

– dificultăţile întâmpinate în cazul cererilor de decontare a cheltuielilor cu formarea profesională;

– necesitatea formării profesionale continue.

În încheiere, doamna președinte Raluca Trifu mulțumește pentru prezență și declară închise lucrările Adunării Generale a Filialei Cluj.

Drept pentru care s-a redactat prezentul proces-verbal.

 

A consemnat,

Raluca Trifu

Președinte ABR

Filiala Cluj