Proces-verbal al Filialei București

Proces-verbal al şedinţei

pentru alegerea preşedintelui Filialei Bucureşti a

Asociaţiei Bibliotecarilor din România

din 26.11.2015

 

 

Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea:

1. Raportul președintelui Filialei București a ABR: perioada iunie – noiembrie 2015.

2. Alegerea preşedintelui Filialei Bucureşti a ABR.

1. Ședința a avut loc în Sala Mircea Eliade a Bibliotecii Naționale a României.

Adunarea Generală extraordinară s-a impus ca urmare a faptului că, în cadrul Conferinţei Naţionale ABR de la Iaşi, din luna septembrie, preşedintele Filialei Bucureşti a fost ales în funcţia de secretar general al Asociaţiei şi preşedinte al Secţiunii Conservare şi carte rară, iar conform Statutului Asociaţiei, nu pot fi deţinute mai mult de două funcţii de conducere.

Întâlnirea a fost moderată de doamna Mihaela Vazzolla, secretarul Filialei Bucureşti, care a adus mulțumiri participanților pentru prezență şi care a dat citire Raportului Filialei din perioada iunie – noiembrie 2015.

În raport au fost enumerate activitățile cele mai importante ale Filialei București a ABR:

– participarea la cea de-a XXVI-a Conferință Națională a Asociației Bibliotecarilor din România, cu tema Biblioteca și provocările epocii digitale, care s-a desfășurat în perioada 9-11 septembrie 2015, la Biblioteca Centrală Universitară ”Mihai Eminescu” din Iași;

– prezentarea grupului de lucru care participă la proiectul de modificare a Legii bibliotecilor, proiect ce a fost realizat în colaborare cu reprezentanţi ai tuturor tipurilor de biblioteci din Sistemul Naţional de Biblioteci. Proiectul de modificare a Legii bibliotecilor se află la Comisia pentru cultură şi media a Senatului României;

– Consfătuirea bibliotecarilor şcolari, coordonată de Casa Corpului Didactic al Municipiului Bucureşti, eveniment ce a vut loc în data de 23 octombrie, la Colegiul Național Ion Creangă.


2. După prezentarea Raportului de activitate al Filialei, a fost făcută propunerea pentru postul de preşedinte al Filialei Bucureşti: doamna Tabita Chitriță l-a propus pe domnul Bogdan Popescu pentru funcția de preşedinte al Filialei Bucureşti a ABR.

În urma votului, propunerea pentru funcția de președinte este votată în unanimitate.

Doamna Claudia Lungu a propus o întâlnire a membrilor Filialei București în luna februarie 2016.

Preşedintele votat, dl Bogdan Popescu de la BCU Carol I București, a precizat necesitatea stabilirii unei întâlniri a biroului executiv al Filialei și apoi a unei noi Adunări Generale.


Întocmit de Mihaela Vazzolla

Secretar Filiala Bucureşti