PROCES-VERBAL al Filialei București a ABR

Proces verbal al şedinţei

pentru alegerea preşedintelui filialei Bucureşti a

Asociaţiei Bibliotecarilor din România

din 17.06.2015

 

Proces verbal încheiat astăzi 17.06.2015

Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea:

1. Comunicarea președintelui ABR, prof. univ. Mircea Regneală: Bibliotecile şi informaţia în societatea digitală.

2. Alegerea preşedintelui filialei Bucureşti a ABR

 

1. Ședința a avut loc în Amfiteatrul nr. 1 al Bibliotecii Academiei de Studii Economice Bucureşti.

Întâlnirea a fost moderată de Doamna Claudia Lungu, responsabilul pentru Filiala Bucureşti în cadrul Consiliului de conducere ABR, care a adus mulțumiri participanților pentru prezență şi care l-a invitat pe dl. prof. Mircea Regneală, președintele ABR, să deschidă întâlnirea cu o comunicare intitulată Bibliotecile şi informaţia în societatea digitală.

2. Comunicarea dlui. prof. Regneală a fost urmată de pe ordinea de zi de prezentarea Raportului de activitate al Filialei, de către Doamna Preşedinte în exerciţiu Voichiţa Dragomir. Prezentarea a fost completată cu activităţile specifice bibliotecilor şcolare de Doamna Laura Rudeanu, vicepreşedinte al Filialei. În continuare, au fost făcute propuneri pentru posturile de conducere, respectiv pentru postul de preşedinte al Filialei Bucureşti, doamna Voichiţa Dragomir a propus-o pe doamna Petruţa Voicu, ca preşedinte al filialei Bucureşti a ABR, doamna M. Huiu a propus-o pe dna Laura Rudeanu (coordonator al bibliotecilor şcolare) ca vicepreşedinte, iar pentru funcţia de secretar al filialei dna Voichiţa Dragomir a propus-o pe doamna Mihaela Vazzolla. Persoanele care au facut propunerile au prezentat în câteva cuvinte candidaţii propuşi.

Se supune la vot, noul birou este votat în unanimitate.

Preşedintele şi vicepreşedintele nou votaţi au prezentat planul de acţiuni profesionale al Filialei pentru perioada următoare. Domnul Prof. Mircea Regneală invită participanţii la Conferinţa anuală ABR, care va avea loc la Iaşi, în perioada 9-11 septembrie 2015, în cadrul căreia participanţii vor beneficia de condiţii de cazare gratuite, precum şi importante informaţii profesionale.

În încheiere, doamna Claudia Lungu mulţumeşte doamnei Alina Croitoru, Directorul Bibliotecii ASE şi colegilor dumneaei pentru tot sprijinul acordat bunei organizări a întâlnirii.

 

Întocmit de Petruţa Voicu,

Secretar Filiala Bucureşti