PROCES-VERBAL al Filialei Brașov a ABR

Proces-verbal

Încheiat astăzi, 22.05.2015,

cu ocazia desfăşurării Adunării Generale a filialei ABR Braşov

 

Convocatorul a fost semnat de 34 de membrii filialei ABR Braşov. Conform capitolului IV, art. 20, alin. (2) din Statutul Asociaţiei Bibliotecarilor din România, Adunarea Generală este statutară.

 

La Adunarea Generală desfăşurată la Universitatea ”Transilvania” din Braşov, participă domnul Prof. Univ. Dr. Mircea Regneală – preşedinte ABR, doamna Prof. Univ. Dr. Ing., Dr. marketing Angela Repanovici – preşedinte Secţiunea Cultura Informaţiei, domnul Dr. Robert Coravu – secretar Secţiunea Cultura Informaţiei, domnul Conf. Univ. Dr. Răzvan Săftoiu – Director Biblioteca Universităţii.

Ordinea de zi:

  1. Analiza activităţii Filialei ABR Braşov 2011-2015
  2. Alegerea comitetului filialei ABR Braşov
  3. Diverse

Doamna preşedinte Clinciu Simona prezintă activitatea Filialei ABR Braşov, din perioada 2011-2015.

Domnul preşedinte ABR apreciază bogata activitate a doamnei Simona Clinciu şi precizeaza faptul că ABR Filiala Braşov are un număr mare de membri.

Se supune la vot Raportul de activitate al Filialei Braşov din 2011-2015, care este adoptat în unanimitate.

Domnul preşedinte ABR Prof. Univ. Dr. Mircea Regneală reaminteşte participanţilor prevederile din Statutul ABR, privitoare la alegeri (art. 16, 17, 18 şi 20).

Deoarece bibliotecarii prezenţi la Adunarea Generală au fost mulţumiţi de activitatea conducerii Filialei Braşov, a fost propusă aceiaşi conducere pentru 2015-2019.

  1. Preşedinte – doamna Simona Clinciu de la CCD Braşov, propusă de doamna Luiza Mihăilă, urmată de caracterizarea aferentă, la care se adaugă caracterizările doamnelor Delia Szabo și Ileana Ciubuca.
  2. Vicepreşedinte – doamna Corina Florea, Biblioteca Universităţii “Transilvania“ din Braşov, propusă de doamna Corina Pop, urmată de caracterizarea aferentă.
  3. Secretar – doamna Camelia Mocanu, de la Şcoala Gimnazială nr. 27 ”Anatol Ghermanschi” Braşov, propusă de doamna Ileana Ciubuca, urmată de caracterizarea aferentă.

În urma votului, conducerea ABR-Filiala Braşov pentru  2015-2019, este:

  • Preşedinte – doamna Simona Clinciu de la CCD Braşov- 33 voturi, 1 abţinere
  • Vicepreşedinte – doamna Corina Florea, Biblioteca Universităţii “Transilvania“ din Braşov – 33 voturi, 1 abţinere
  • Secretar – doamna Camelia Mocanu, de la Şcoala Gimnazială nr. 27 ”Anatol Ghermanschi” Braşov-33 voturi, 1 abţinere.

Domnul preşedinte ABR Mircea Regneală felicită conducerea Filialei ABR Braşov, urându-i succes în activitate.

Doamna preşedinte Simona Clinciu mulţumeşte pentru prezenţă şi declară şedinţa închisă.

Drept pentru care a fost întocmit prezentul proces verbal.

 

Întocmit,

Secretar Filiala ABR Braşov,

Bibl. Camelia Mocanu