PROCES-VERBAL al Filialei Bistrița-Năsăud a ABR

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 11 mai 2015,

cu ocazia Adunării Generale a Filialei ABR Bistrița-Năsăud

 

La ședință participă toți membrii ABR din filiala noastră, în număr de 34, iar din partea Consiliului de Conducere al ABR participă ca delegat vicepreședintele Asociaţiei Bibliotecarilor din România, președintele Diviziunii Biblioteci Școlare din cadrul ABR, distinsa doamnă Valentina Lupu. A răspuns invitației noastre și doamna Victoria Fătu Nalațiu, președinta de onoare a filialei noastre și membră de onoare a ABR.

 

După cuvântul de bun venit adresat doamnei Lupu, și transmiterea noutăților privind viața de asociație de către domnia sa, s-a prezentat ordinea de zi a adunării generale, care a cuprins: prezentarea raportului de activitateal Filialei ABR Bistriţa-Năsăud în perioada 2011-2015, de către președinta încă în funcție, bibliotecara CCD BN, Pop Margareta și organizarea alegerilor în vederea constituirii noii conduceri pentru perioada următorilor 5 ani. După ce s-a dat citire raportului, s-au purtat discuții pe marginea materialului prezentat, punctându-se multitudinea și calitatea activităților derulate sub egida ABR, prin cuvântul doamnei Victoria Fătu Nalațiu și a doamnei Mihalci Anna.

În continuare, cvorumul fiind asigurat, doamna Valentina Lupu a demarat procedura de alegeri. Doamna Ghiță Rodica, bibliotecar la Școala Gimnazială „Avram Iancu” Bistrița, având în vedere colaborarea și munca în echipă a vechii conduceri, propune să se păstreze același birou, format din: președinte – Pop Margareta, bibliotecar la Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud, vicepreședinte – Pop Sorina, bibliotecar la Colegiul Tehnic „Grigore Moisil” Bistrița și secretar – Butuza Nicoleta Paula, bibliotecar la Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Bistrița. Se supune la vot propunerea făcută și se votează în unanimitate. Se fac aprecieri asupra activităților desfășurate de către colegele propuse și sunt votate fiecare în parte, fiind investite în funcțiile propuse.

S-au declarat închise lucrările Adunării Generale.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

Bistrița,                                                                                    Întocmit,

11.05.2015                                                                              Mihalci Anna