PROCES-VERBAL al Filialei Alba a ABR

PROCES-VERBAL,

încheiat astăzi, 10 iunie 2015,

cu ocazia cercului pedagogic al bibliotecarilor școlari din județul Alba

 

Ordinea de zi:

  • Raport privind desfășurarea proiectului județean „Marșul cărților și al cititorilor”, organizat cu ocazia Zilei Bibliotecarului;
  • Starea cercetării statistice privind lectura (chestionar);
  • Repartizarea unei noi donații din partea scriitorului Gheorghe Jurcă;
  • Ședința Asociației Bibliotecarilor – filiala Alba – alegerea unui nou consiliu de conducere;
  • Discutarea fișei bibliotecarului propusă de ABR;
  • Diverse.

 

La punctul 1, doamna bibliotecar Viorica Onișoru vorbeste despre impactul avut asupra elevilor și cadrelor didactice din orașele unde s-a desfășurat marșul și propune organizarea acestei activități și în anul 2016, cu o mai mare implicare din partea tuturor bibliotecarelor.

La punctul 2 îi este dat cuvântul doamnei bibliotecar Lucreția Bîrz care prezintă proiectul de cercetare a lecturii „Internetul și lectura în viața elevilor”. Chestionarul a fost aplicat în anul 2014 în majoritatea școlilor și liceelor din județul Alba, iar pentru anul 2015 a fost reluat și i s-au adus completări. Doamna Gianina Barb propune aplicarea acestuia într-o altă perioadă a anului, pentru a se evita perioada aglomerată de la sfârșit de an școlar.

În continuare doamna Onișoru Viorica distribuie cărțile donate de scriitorul Gheorghe Jurcă.

La punctul 4 doamna bibliotecar Gianina Barb, președinte ABR filiala Alba prezintă raportul Asociației pe perioada 2011-2015, este evidențiată preocuparea doamnei Viorica Onișoru pentru perfecționarea permanentă a bibliotecarilor din județ.

În această perioadă s-au organizat întâlniri metodice semestriale, s-a achitat regulat cotizația membrilor filialei. Conducerea filialei a luat parte la toate Conferințele Naționale ale Asociației, s-a organizat în fiecare an la data de 23 aprilie „Ziua Bibliotecarului”, “Noaptea bibliotecilor românești”.

În anul 2012, Asociația Bibliotecarilor din România a elaborat un „Ghid al bibliotecilor școlare”, din județul Alba fiind înscrise 19 structuri infodocumentare.

Prin ocuparea posturilor colegelor care s-au pensionat, de către noi colege, s-a reușit atragerea acestora în Asociație.

S-a avut în vedere pe parcursul celor patru ani atragerea colegelor de a participa la concursul “Lauda semințelor celor de față și-n veci tuturor”, din cadrul Festivalului Internațional “Lucian Blaga”, la secțiunea “Infodocumentare”, dedicată bibliotecarilor școlari.

De-a lungul celor patru ani, bibliotecile școlare din județ au fost dotate cu donație de carte din partea scriitorului Gheorghe Jurcă, pe această cale fiind organizate lansări de carte ale scriitorului respectiv.

În 20-21 iunie 2014, la sugestia dnei Luminița Danciu, directoarea Bibliotecii Universitare din Petroșani si președinta secțiunii “Legislație de bibliotecă” din cadrul ABR, am organizat la Alba Iulia întânirea anuală a acestei secțiuni. Am primit sprijinul Universității 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, pentru ca această întâlnire să se desfășoare în mediu universitar, cele mai multe colege participante fiind de la biblioteci universitare din țară. Cu această ocazie s-a îmbunătățit colaborarea dintre Asociația Bibliotecarilor Filiala Alba și Biblioteca Universității 1 Decembrie 1918. Un punct important al acestei întâlniri a fost oportunitatea invitaților de a vizita Biblioteca Batthyaneum, filială a Bibliotecii Naționale a României. A doua zi, invitații au vizitat Casa memorială “Lucian Blaga” din Lancrăm și s-au bucurat de o ieșire în natură și o masă tradițională la Pensiunea “Mama Luța” din localitatea Ampoița-poarta de intrare în Munții Apuseni.

Faptul că nu am obținut sporul de praf și de ecran reprezintă o nemuțumire generală în județ, subiectul fiind abordat la fiecare întâlnire metodică.

Nu s-a reușit direcționarea procentului de 2% din impozitul pe venit către Asociație.

Cursuri de formare 2011-2015:

– Noiembrie 2011 – curs de formarea formatorilor în cultura informaţiei pentru bibliotecari şcolari organizat de ABR cu sprijinul Ambasadei SUA

„Evidența și inventarierea fondului documentar al bibliotecii” – curs organizat de CCD Alba -2012

„Informatizarea bibliotecilor școlarecurs AXE – 2013

 

Proiecte derulate 2011-2015:

– „Ziua Europeana a Limbilor Moderne” – septembrie 2011- 2014

– „International School Library Month” – octombrie 2011- 2014

– “Ziua mondială a teatrului” – 2011- 2015

– “Ziua Bibliotecarului” – 2011-2015

– “Ziua Europei” – 2011- 2015

– “Ziua copilului” – 1 iunie – 2011- 2015

– “Zilele Școlii Albei” – 2011- 2015 – sesiune de comunicări științifice cu secțiune

– Lansare de carte: Augustin Bunea – Din istoria românilor, Dumitru Neda – Strădanii binecuvântate, Paula Romanescu – Unde sunt cei care nu mai sunt? – 2012

– Lansare de carte: Colegiul Pedagogic Gheorghe Şincai – 2012

– Temă de cercetare “Internetul și lectura în viața elevilor” – 2014, chestionar reluat și îmbunătățit în 2015.

„Personalități albaiuliene la CDI” – 2012-2013

– Lansarea revistei ”ECOURI CULTURALE” 2012-2013

„Instituțiile în viziunea elevilor” – 2013-2014

”Balul personajelor literare” 2013-2014

–  Înfiinţarea Societăţii de lectură Radu Brateş. Lansare de carte: Radu Brateş – Blajul şi oamenii săi – 2013

– Profesorul Florin Handrea – 100 de ani de la naştere  –  spectacol aniversar organizat  în colaborare cu Societatea de lectură Radu Brateş susţinut de grupul instrumental Crescendo – 2013

– De vorbă cu Ion Brad – şedinţa festivă a Societăţii de lectură Radu Brateş – 2013

– Întrunirea Societăţii de lectură Radu Brateş – Ion Brad şi invitaţii săi: istoricul George Potra şi diplomatul Nicolae Mareş – 2014

„Demonstrează că ştii şi poţi!”Concurs pe teme de bune maniere

– Ziua Şcolii Ardelene – Lansarea revistei Astra blăjeană, nr. 3/ 2014, Expoziţie de carte veche.  Expoziţie de carte de specialitate: Omagiu şcolilor Blajului (1754 – 2014)

– Concurs național ”ÎNTRE IMAGINE ȘI CUVÂNT” 2014-2015

„Poți reuși fără un model de viață” – 2015 – elevii au fost provocați să-și aleagă un model real de viață

În încheiere, doamna Gianina Barb mulțumește în mod special celor două colege Mirela Barb si Viorica Onișoru pentru buna colaborare în timpul celor 4 ani și totodată mulțumește tuturor colegelor care au fost deosebit de active și s-au implicat în activitățile filialei.

În continuare se fac propuneri pentru alegerea conducerii filialei. Din totalul de 35 membri la ședință au fost prezenți 27.

 

Președinte – continuarea mandatului pentru Barb Gianina

Vicepreședinte – continuarea mandatului pentru Barb Mirela

Secretar – continuarea mandatului pentru Onișoru Viorica

 

În urma votului exprimat deschis, rezultatele  au fost următoarele:

Președinte – Barb Gianina – 27 de voturi

Vicepreședinte – Barb Mirela – 27 de voturi

Secretar – Onișoru Viorica – 27 de voturi

Nu au existat abțineri sau voturi împotrivă.

La punctul 5 al ordinii de zi este discutată Fișa de evaluare pentru acordarea gradației de merit, propusă de ABR. Colegele bibliotecare sunt rugate să studieze fișa și să își exprime părerile sau ideile în legătură cu activitățile propuse.

La punctul 6, doamna Viorica Onișoru prezintă proiectul colegului nostru de la Sfântu Gheorghe, Laszlo Kiss – “School Libraries from Black Sea to North Sea” și traseul urmat de acesta, Constanța-Haga, inițiativa lui fiind aplaudată și susținută de colegele din județul Alba.

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

 

Întocmit,

Bibliotecar Gianina Barb

Președinte Filiala Alba