ALEGERI LA FILIALA BUCUREŞTI A ABR

Proces verbal al şedinţei

pentru alegerea preşedintelui filialei Bucureşti a

Asociaţiei Bibliotecarilor din România

din 19.06.2014

Proces verbal încheiat astăzi 19.06.2014

Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea:

1. Comunicarea președintelui ABR, prof. univ. Mircea Regneală: Bibliotecile şi informaţia în societatea cunoaşterii.

2. Alegerea preşedintelui filialei Bucureşti a ABR, ca urmare a plecării din ţară a fostei preşedinte.

 

 

 

1. Ședința a avut loc în Aula Bibliotecii Centrale Universitare Bucureşti. În deschiderea întâlnirii, doamna Claudia Lungu, responsabilul pentru Filiala Bucureşti în cadrul Consiliului de conducere ABR, le mulțumește participanților pentru prezență şi îl invită pe dl. prof. Mircea Regneală, președintele ABR, să înceapă întâlnirea cu o comunicare intitulată Bibliotecile şi informaţia în societatea cunoaşterii. Prelegerea a atins mai multe subiecte cum ar fi: bibliotecile văzute ca memoria umanităţii, biblioteca din Alexandria, filosofia colecţiilor, mitul autosuficienţei, raportul Atkinson, informaţia.

2. Comunicarea dlui. prof. Regneală a fost urmată de începerea alegerilor pentru postul de preşedinte al Filialei Bucureşti, post rămas vacant în urma plecării dnei Doina Răducan. Dna Claudia Lungu le propune pe dnele Voichiţa Dragomir, ca preşedintele filialei Bucureşti a ABR, pe dna Laura Rudeanu (coordonator al bibliotecilor şcolare) ca vicepreşedinte şi pe dna Petruţa Voicu, ca secretar.

Se supune la vot, noul birou este votat în unanimitate.

Dna Voichiţa Dragomir prezintă planul de acţiuni profesionale al Filialei pentru perioada următoare. Mai departe, dânsa prezintă activitatea filialei Bucureşti a ABR, de coordonare metodologică a bibliotecilor Caselor Corpurilor Didactice precum și a bibliotecilor școlare din Bucureşti. De asemenea, enumeră câteva dintre activitățile imediat următoare, cele mai importante, care urmează să se desfășoare sub auspiciile ABR.

Dna Laura Rudeanu subliniază importanța muncii desfășurate de bibliotecarul școlar şi nevoia de perfecţionare profesională.

 

Întocmit de Emilia Enache,

Secretar executiv ABR