Proces-verbal al ședinței de Consiliu ABR din decembrie 2014

ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR DIN ROMÂNIA

Proces-verbal al ședinței de Consiliu

 

Încheiat astăzi, 17 decembrie 2014, Loc de organizare: sediul ABR

 

Au participat următorii membri ai Consiliului de Conducere al ABR:

 1. Mircea Regneală – președinte
 2. Corina Apostoleanu – vicepreședinte
 3. Valentina Lupu – vicepreședinte
 4. Claudia Lungu – vicepreședinte
 5. Mihaela Zecheru – vicepreședinte
 6. Lăcrămioara Blascioc – trezorier
 7. Maria Colătău – membru
 8. Mihaela Dragu – membru
 9. Stela Sebe – membru
 10. Ioan Roman – membru
 11. Ovidiu Călugărescu – membru
 12. Valerica Grigore – membru

 

Absenți motivați:

Doina Ostafe – vicepreședinte

Dorina Bălan – membru

Adriana Sekely – membru

Volovici Rodica – membru

Daniela Argatu – membru

 

Invitați: Robert Coravu

 

Ordinea de zi :

1. Informare privind situaţia statistică a membrilor filialelor ABR, prezentată de doamna Corina Apostoleanu;

2. Informare privind organizarea Conferinței Naționale a ABR de la Iași, material realizat de doamna Camelia Stumbea;

3. Informare privind realizarea numărului 3 al Revistei Române de Biblioteconomie și Știința Informării, prezintă domnul Ovidiu Călugărescu, coordonator de număr;

4. Stabilirea tematicii RRBSI pentru  anul 2015;

5. Informarea privind cheltuielile ABR la Conferința de la Cluj și situația financiară a ABR, prezintă Lăcrămioara Blascioc;

6. Informare privind realizarea volumului II (Partea a doua) a Tratatului de biblioteconomie, prezintă domnul Mircea Regneală;

7. Propuneri de proiecte ABR pentru 2015, prezintă doamna Claudia Lungu;

8. Informare privind activitatea Biroului ABR de la ultima ședință de Consiliu, prezintă Mircea Regneală;

9. Diverse.

 

1. Ședința este condusă de dl. prof. Mircea Regneală, președintele ABR. Şedința a început cu o informarea privind situaţia statistică a membrilor filialelor ABR, prezentată de dna. Corina Apostoleanu. Dânsa a enumerat apoi județele care nu au trimis situația. Acestea sunt: Olt, Dolj, Gorj, Argeș, Teleorman, Tulcea, Brăila, Neamț, Botoșani, Mehedinți, Caraș-Severin, Prahova, Cluj, Hunedoara, Mureș, Maramureș. S-a cerut membrilor consiliului să contacteze președinții de filiale pentru trimiterea situației.

2. Mai departe, s-a discutat despre Conferința de la Iași, ce va avea loc în anul 2015. Deși nu a fost prezentă, doamna Camelia Stumbea, președinta Filialei Iași, a trimis un material  în care s-au prezentat punctele de vedere ale Comitetului de organizare de la Iași despre organizarea  conferinței. S-a discutat despre componența comitetului organizațional, despre sponsori, participanți și diversele alte activități care vor avea loc la Iași. Titlul încă nu a fost stabilit. Consiliul a propus ca evenimentul să se desfășoare în perioada 2-4 septembrie 2015, iar taxa de participare să fie, asemănătoare celei de la  Conferința de la Cluj, 130 lei. S-au mai dat câteva sugestii de activități, iar pentru excursiile documentare s-au propus ca locații Chișinăul și Mănăstirile din Nordul Moldovei.

3. Domnul Ovidiu Călugărescu a discutat despre realizarea numărului 3/2014 al Revistei Române de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării. Dânsul a vorbit despre dificultățile în realizarea numărului, propunând acreditarea revistei la CNCSIS.

4. La propunerea făcuta de doamna prof. Angela Repanovici, redactorul șef al Revistei Române de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării, domnul profesor Mircea Regneală a prezentat Consiliului spre aprobare tematica numerelor revistei pentru anul 2015. Primul număr va avea ca temă depozitele instituționale, număr  coordonat de doamna Mioara Voncilă; numărul doi va avea ca temă bibliotecile specializate și va fi coordonat de doamna Mihaela Zecheru, numărul trei va fi dedicat sciontemetriei în bibliotecă și va fi coordonat de doamna Angela Repanovici, numărul patru va avea ca temă colecții de patrimoniu în societatea digitală și va fi coordonat de domnul Emilian Corneanu. Consiliul ABR a fost de acord cu această tematică.

5. Doamna Lăcrămioara Blascioc (trezorier ABR) a prezentat detaliat situația cheltuielilor asociaţiei la Conferința de la Cluj, precum si situația financiară a ABR. Consiliul a aprobat acest raport.

6. Domnul profesor Mircea Regneală a informat consiliul privind progresele în realizarea Părţii a doua a volumului II din Tratatului de biblioteconomie. Membrii consiliului i-au acordat întreaga încredere să continue această muncă. În legatură cu vânzarea volumelor din Tratat, s-a recomandat a se pune mai în evidență pe site atât aceste volume, cât şi alte publicaţii ABR.

7. Doamna Claudia Lungu a discutat despre viitoarele proiecte ABR pentru 2015. Se dă citire unui proiect de parteneriat cu Biblioteca Naţională a României ce cuprinde activităţi comune, organizare de manifestări, promovare, dezvoltarea competențelor profesionale şi colaborare cu ANBPR. De asemenea, s-a mai vorbit despre proiectul LIBRESRO, de care se va ocupa tot dânsa.

8. În continuare, dl. prof. Regneală a informat despre activitatea Biroului ABR de la ultima şedinţă de consiliu, birou care conduce activitatea ABR între două reuniuni ale Consiliului ABR. S-au prezentat stocul şi încasările de la Tratatul de Bilioteconomie, Vol. II (Partea I).

9. DIVERSE

Doamna Lăcramioara Blascioc a propus acordarea unui ajutor financiar pentru doamna Murărescu Viorica, membru de onoare al ABR, în rezolvarea unor grave probleme de sănătate. Toţi membrii consiliului au fost de acord cu acest lucru. Consiliul de conducere a mai acordat ajutor umanitar în ultimele luni doamnei Crina Mihăilescu, grav bolnavă.

Președintele ABR, prof. Mircea Regneală, a mai propus organizarea în primele luni ale anului 2015 a unor cursuri de perfecționare pe probleme de catalogarea documentelor și dezvoltarea colecţiilor.

Doamna Stela Sebe a împărtășit câteva impresii despre Conferința de la Chișinău la care a participat ca reprezentat al ABR – între ABR și Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova  există de câțiva ani un acord de cooperare.

 

Proces-verbal întocmit de Emilia Enache,

Secretar executiv ABR