Proces-verbal al ședinței Consiliului Director 24 martie 2017

PROCES-VERBAL

Încheiat pe 24 martie 2017

Cu ocazia şedinţei Consiliului Director, care a avut loc la sediul ABR

de la Biblioteca Națională a României

 

La şedinţă au fost prezenţi următorii membri ai Consiliului Director:

Dr. Adriana Szekely – președinte

Cristina Ungur – trezorier

Petruța Voicu – secretar general

Daniela Argatu – vicepreşedinte

Dorina Bălan – vicepreşedinte

Claudia Lungu – vicepreşedinte

Mioara Voncilă – vicepreşedinte

Nicoleta Paula Butuza – membru

Denise Crînganu – membru

Oana Jianu – membru

Bogdan Jugănaru – membru

Laszlo Kiss – membru

Dr. Agneta Lovasz – membru

Dr. Ivona Olariu – membru

Laura Pascariu – membru

Cristina Pârvu – membru

Stela Stănoiu – membru

 

Au fost invitați dl prof. dr. Mircea Regneală și dl dr. Robert Coravu.

Ordinea de zi

1. Situația cotizațiilor individuale și instituționale. Situația financiară – cheltuielile și veniturile asociației. – Cristina Ungur [20 min.]

2. Calendarul şi tematica reuniunilor profesionale ABR în anul 2017Bogdan Jugănaru [20 min.]

3. Stadiul organizării (schiţa de program, costurile estimative, sponsori) celei de-a XXVIII-a Conferinţe Naţionale a ABR,  Braşov, 2017 Angela Repanovici, prin Skype [40 min.]

4. Prezentarea noii paginii web a ABR – Mioara Voncilă [40 min.]

11,00-11,30 – pauză

5. Activitatea editorială a  ABR (11,30-13,00):

Revista Române de Biblioteconomie și Știința Informării (RRBSI) dr. Robert Coravu (invitat);

Stadiul elaborării Tratatului de biblioteconomie (vol. III) – Preşedinte de onoare, Mircea Regneală (invitat)

– Ghidul IFLA pentru bibliotecile şcolare – Laura Pascariu.

6. Diverse probleme organizatorice (13,00 – 15,00).

– Orientarea celor 2 % din impozit către ABR – promovare, colectare, utilizare. – Cristina Ungur şi Cristina Pârvu

Alte probleme organizatorice.

  1. Cristina Ungur a prezentat situaţia veniturilor şi cheltuielilor din perioada ianuarie-martie 2017 şi a conturilor curente la data şedinţei. Veniturile s-au realizat din cotizații, sponsorizări 2%, dobândă, abonamente, vânzări de cărți, taxe conferință. Cheltuielile au fost pentru salarii (contabil si secretară), protocol, deplasări în țară și străinătate, poștă, comisioane bancare, cotizații internaționale. Veniturile aferente anului precedent au fost de 110045 lei, cheltuielile de 92285 lei, rezultând un profit de 17760 lei. A subliniat sumele adunate din 2% şi a rugat responsabilii pe judeţe să fie trimise listele cu membri activi (cotizanţi) şi câte o copie a C.I. a persoanei care depune cotizaţia în contul ABR (scutire de comision bancar). Dna președinte i-a rugat pe membrii consiliului să ceară datele complete ale membrilor cotizanți (nume, prenume, filială, loc de muncă, telefon, adresă mail) din județele de care se ocupă pentru eliberarea cardurilor de membri. Informațiile acestora nu vor fi publice, sunt necesare numai pentru a avea o evidență completă a membrilor. Se va face un flyer în care va fi clarificat ce oferă cardul ABR (de exemplu, discount cărți, acces în marile biblioteci etc.). Se încurajează tranzacțiile on-line.
  2. Bogdan Jugănaru a prezentat Calendarul activităţilor secţiunilor profesionale ale ABR şi a grupat cronologic evenimentele. Au fost stabilite şi întâlnirile diviziunilor profesionale, iar responsabililor de filiale li s-a recomandat să obţină calendarul activităţilor care se vor desfăşura la nivelul filialelor în anul 2017.
  3. A fost prezentat stadiul organizării conferinţei naţionale a ABR de la Braşov, prin intervenţia, pe Skype, a coordonatoarei evenimentului, dna prof. univ. dr. Angela Repanovici:

– Titlu: Biblioteci, societate, multiculturalitate;

– Perioada: 6-8 septembrie 2017;

– Organizatori locali: Biblioteca şi Universitatea „Transilvania” din Brașov, Casa Corpului Didactic Brașov, Biblioteca Judeţeană Braşov;

– Cazări: căminul Universității – 250 de locuri, dintre care – 60 locuri gratuite (30 de camere);  hoteluri cu prețuri speciale etc.;

– Excursii documentare (Variante): 1. Cetatea de la Făgăraș – Mănăstirea Sâmbăta şi 2. Brașov – Sf. Gheorghe (biblioteci şcolare).

4. Prezentarea noului site al ABR a avut loc în sala de formare profesională a BNR prin intervenţia dnei Mioara Voncilă, preşedinta Diviziunii Biblioteci Universitare. Site-ul ABR, în noua variantă, va fi restructurat, va avea o variantă în limba română și una în engleză, va fi supervizat de un administrator care va crea mai multe conturi pentru actualizarea rapidă a datelor, fiecare cont având acces pe anumite pagini ale site-ului. Modelul propus poate fi vizualizat aici.

5. Despre stadiul manuscrisului celui de-al treilea volum al Tratatului de biblioteconomie a vorbit dl preşedinte de onoare Mircea Regneală, coordonatorul volumului. Acesta va cuprinde teme ca: digitizarea documentelor de bibliotecă-Elena Târziman, managementul de bibliotecă, marketingul în structurile info-documentare, ergonomia structurilor info-documentare-Ionel Enache, politici culturale și informaționale-Iuliana Botezan, cultura informației-Angela Repanovici, bibliometrie-Ivona Olariu ș.a.). Dna Szekely a intervenit şi a anunţat tipărirea unui tiraj suplimentar din celelalte două volume (I şi II, partea 1), tocmai pentru a pune la dispoziţia celor interesaţi să le achiziţioneze, seturi ale volumelor din Tratat. Se va scrie o scrisoare pentru promovare care va fi trimisă tuturor bibliotecilor. Dl Robert Coravu a prezentat situaţia RRBSI nr. 1 (format online, open acces, limba engleză). Schimbarea formatului revistei a presupus achiziţionarea de către asociaţie a unui nou domeniu – rrbsi.ro. Hosting-ul pentru site-ul revistei și site-ul asociației va fi asigurat gratuit de firma Softlink. Se dorește obţinerea DOI (Digital Object Identifier) pentru revista electronică a asociaţiei (Romanian Journal of Library and Information Science) și indexarea ISI.

6. Dna Claudia Lungu a prezentat schiţa proiectului care va fi depus la AFCN în vederea obţinerii unei finanţări pentru tipărirea, într-un tiraj de 1000 de exemplare, a următorului volum din Tratatul de biblioteconomie. Tot dna Lungu a reamintit Consiliului de solicitarea colegilor din filiala Argeş de a fi trimis un formator pe modulele sistemului de bibliotecă – KOHA. Pentru soluţionarea acestei probleme, dna Voncilă va formula un set de instrucţiuni de instalare şi utilizare a sistemului şi de către alte biblioteci mici şi medii.

7. Dna Daniela Argatu – preşedinta Diviziunii Biblioteci Şcolare a prezentat situaţia bibliotecarilor şcolari din filiala ABR Suceava, cărora nu li se permite participarea la acţiunile ABR, pe motiv că nu se (re)cunoaşte asociaţia profesională a bibliotecarilor. Mai mult, s-a subliniat faptul că nu sunt lăsaţi să pună sigla asociaţiei pe materialele de promovare a acţiunilor profesionale ale bibliotecarilor şcolari! Dna Szekely a susţinut propunerea de întocmire a unui acord de parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale, prin care să se solicite Inspectoratelor Școlare să transmită CCD-urilor şi bibliotecarilor şcolari/CDI că pot fi membri ai asociaţiei profesionale şi pot participa la acţiunile organizate de acestea, precum şi că pot folosi însemnele asociative pe materialele promoţionale. Se va scrie și o scurtă prezentare a asociației care va fi trimisă tuturor acestor instituții pentru a clarifica rolul asociației.

8. Dna Szekely a invitat-o pe preşedinta secţiunii de Catalogare din cadrul ABR, dna Aurelia Mircescu să prezinte Consiliului solicitarea de obţinere din partea IFLA a acordului de traducere în România a RDA. De asemenea, a fost invitată şi dna Denise Rotaru, coordonatoarea proiectului LIVES-RO, care a înaintat Consiliului ABR o cerere de susţinere financiară a grupului de lucru din proiect (transport şi cazare), cerere aprobată încă din anul 2016, pentru a prezenta stadiul acestui proiect şi pentru a anunța calendarul întâlnirilor pentru anul 2017 (în vederea eşalonării sumelor solicitate). Mesajele transmise grupurilor de lucru ale celor două proiecte vor fi direcţionate şi spre preşedinta asociaţiei, pentru a fi informată despre evoluţia proiectelor.

9. Dna Laura Pascariu a prezentat Consiliului traducerea Ghidului IFLA pentru bibliotecile şcolare, ghid tradus din iniţiativă colegului Laszlo Kiss şi cu efortul Laurei Pascariu, ambii fiind reprezentanţi ai bibliotecarilor şcolari în Consiliul Director al ABR. Acesta are șase capitole și cuprinde teme ca: misiunea și scopul bibliotecii școlare, cadrul legal și financiar, recomandări, resurse umane, resurse fizice și digitale, programe și activități, evaluarea bibliotecilor școlare. Doamna Pascariu dorește să îl prezinte la Sesiunea de primăvară din luna mai.

10. La finalul întâlnirii au fost discutate aspectele legate de promovarea asociaţiei în luna aprilie, cu ocazia Zilei bibliotecarului, cât şi detaliile referitoare la proiectul Ciclobiblio iniţiat de colegul Laszlo Kiss (traseu Sibiu-Sfântul Gheorghe, 350 km în cinci zile, vor fi vizitate diverse biblioteci din regiune). Sunt invitați toți cei pasionați de carte și de ciclism.

11. Dna Szekely a mai anunţat Consiliul despre:

– implicarea asociaţiei în discutarea proiectului Legii Salarizării Unitare, prin susţinerea demersurilor Federaţiilor Sindicale din Educaţie (participarea în comisia constituită la nivelul Federaţiei Naţionale „Alma Mater” pentru discutarea problemelor bibliotecarilor; transmiterea de memorii celor două federaţii din învăţământul preuniversitar);

– obţinerea unei variante de lucru a proiectului Legii Bibliotecilor (din Comisia de cultură din Senatul României);

– sugestiile de organizare a conferinţelor ABR, formulate ca urmare a desfăşurării primei conferinţe a actualului Consiliu Director, de la Timişoara etc.

12. Cristina Pârvu a informat membrii consiliului despre corespondența derulată cu IFLA și despre stadiul parteneriatelor încheiate de asociație la nivelul filialelor cu instituții locale: universități, școli etc.

S-a supus la vot. Membrii consiliului au votat ordinea de zi.

Următoarea şedinţă a Consiliului Director va avea loc la Braşov, în data de 23 iunie, la Biblioteca Universităţii „Transilvania”.