Proces verbal al şedinţei Consiliului de Conducere al Asociaţiei Bibliotecarilor din România din 13.03.2014

Proces verbal al şedinţei

Consiliului de Conducere al Asociaţiei Bibliotecarilor din România

din 13.03.2014

 

Proces verbal încheiat astăzi 17.03.2014

Au fost prezenţi următorii membri ai Consiliului de Conducere:

 1. Mircea Regneală – preşedinte
 2. Corina Apostoleanu – vicepreşedinte
 3. Mihaela Zecheru – vicepreşedinte
 4. Valentina Lupu – vicepreşedinte
 5. Claudia Lungu – vicepreşedinte
 6. Lăcrămioara Blascioc – trezorier
 7. Daniela Argatu – membru
 8. Maria Colătău – membru
 9. Luminiţa Dragu – membru

10.  Valerica Grigore – membru

11.  Stela Sebe – membru

12.  Dorina Bălan – membru

13.  Doina Ostafe – membru

14.  Doru Stan – membru

15.  Ioan Roman – membru

16.  Ovidiu Călugărescu – membru

Absenţi:

 1. Rodica Volovici – secretar general

Au participat ca invitaţi:

 1. Silviu – Constantin Nedelcu – secretar executiv
 2. Florin Petrescu – director CCD Ilfov
 3. Horiana Petrescu – bibliotecar CCD Ilfov

 

Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea:

1. Raport privind stadiul organizării conferinţei ABR de la Cluj-Napoca

2. Probleme privind organizarea sesiunii de primăvară a secţiunilor ABR

3. Modificări la Statul ABR

4. Stadiul realizării vol. II din Tratatul de biblioteconomie

5. Tematica Revistei Române de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării în 2014

6. Situaţia achitării cotizaţiei pe anul 2013 (membrii individuali şi instituţionali) şi  a costului  publicaţiilor ABR

7. Probleme de secretariat

 

La această şedinţă s-au discutat următoarele probleme:

 1. Organizarea Conferinţei Naţionale ABR care va avea loc la Cluj în perioada 3-5 septembrie 2014. Întrucât doamnele de la Cluj, care se ocupă de organizarea conferinţei, nu au ajuns fizic la şedinţă, discuţiile s-au purtat prin telefon, în modul hands-free. S-a stabilit titlul oficial al conferinţei: „Bibliotecile: acces deschis la educaţie şi cultură”. Anumite detalii legate de organizare urmează să fie puse la punct de organizatori şi să fie discutate ulterior, eventual la următoarea şedinţă de consiliu din vară.
 2. Modificările statutului ABR. Propunerile vor fi prezentate la următoarea întâlnire a consiliului.
 3. Elaborarea unui statut de etică al bibliotecarilor membri ABR. Dna Daniela Argatu a propus elaborarea unui statut de etică al bibliotecarilor membri ABR. După mai multe discuţii problema a rămas deschisă pentru noi sugestii.
 4. Revista RRBSI – nr.1/2014. S-a aprobat următoarea tematica a revistei pentru anul 2014

Nr. 1 Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi – instituţie de cultură şi cercetare în interesul comunităţii

Nr.2 Bibliotecile şi proiectele europene,

Nr.3 Global Libraries

Nr. 4 Biblioteci specializate

 1. Conferinţa Naţională a CCD din România. Va fi organizată de CCD  Ilfov în zilele de 22-23 mai a.c. Alte informaţii vor fi comunicate ulterior.
 2. Alegerea preşedintelui filialei Bucureşti. În urma demisiei d-nei Răducanu, filiala Bucureşti urmează să-şi aleagă un nou preşedinte. Data alegerii urmează să fie stabilită ulterior.
 3. Raportul contabil făcut de Dna Lăcrămioara Blascioc. A fost prezentată situaţia financiară pe anul 2013. S-a discutat  situaţia membrilor fizici şi instituţionali în ce priveşte achitarea cotizaţiilor.
 4. Conferinţa ABRM de la Chişinău. Au fost delegaţi Dl Profesor Mircea Regneală şi Dl Ioan Roman, din partea ABR, ca participanţi la conferinţa ABRM organizată la Chişinău.
 5. Conferinţa IFLA – Lyon 2014. A fost desemnată Dna  Mihaela Dragu ca participant din partea ABR la conferinţa internaţională organizată anual de IFLA, ce va avea loc la Lyon (Franţa) în luna august 2014.

10.  Orientarea a 2% din impozit, conform legii, către ABR.

11.  Colectarea de cărţi în limba română pentru bibliotecile din Covasna şi Harghita – apel lansat de Dl Ioan Roman.

12.  Problema forumului ABR. Consiliul face apel către toţi preşedinţii de secţiuni de a folosi pentru discuţiile profesionale FORUMUL ABR – Dna Doina Ostafe gestionează acest forum.

13.  Seminar romano-german. ABR va organiza în toamna acestui an un nou seminar romano-german pe teme de biblioteconomie (cel de-al VII-lea). Alte detalii vor fi comunicate ulterior.

14.  Probleme de secretariat.  S-a aprobat  achiziţionarea unui copiator modern pentru ABR, întrucât cel existent are peste 15 ani vechime.  Copiatorul va fi utilizat, în principal, pentru multiplicarea Revistei Române de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării editate de ABR.

Întocmit de Silviu – Constantin Nedelcu,

Secretar executiv ABR