Proces verbal al ședinței Consiliului de Conducere al ABR

Proces verbal al ședinței

Consiliului de Conducere al Asociației Bibliotecarilor din România

Încheiat astăzi, 11 martie 2013

Membrii Consiliului de Conducere prezenți:

 1. Mircea Regneală – președinte
 2. Corina Apostoleanu – vicepreședinte
 3. Mihaela Zecheru – vicepreședinte
 4. Valentina Lupu – vicepreședinte
 5. Lăcrămioara Blascioc – trezorier
 6. Daniela Argatu – membru
 7. Ovidiu Călugărescu – membru
 8. Maria Colătău – membru
 9. Luminița Dragu – membru
 10. Valerica Grigore – membru
 11. Stela Sebe – membru
 12. Doru Stan – membru
 13. Ujoc Florica – invitat pentru a prezenta stadiul organizării Conferinței Naționale de la Oradea
 14. Mihai Constantinescu – secretar executiv

 

 

Absenți:

Doina Ostafe – vicepreședinte – bolnavă

Rodica Volovici – secretar general

Ioan Roman – membru

Dorina Bălan – membru

Ședința este statutara și se poate desfășura.

 

Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:

1. Conferința națională ABR, de la Oradea – plan și organizare – prezintă Florica Ujoc, director Biblioteca Universității Oradea

2. Tratatul de biblioteconomie, prezintă prof. M.Regneală

3. Revista romana de biblioteconomie și stiința informării, prezintă Angela Repanovici

4. Ghidul bibliotecilor școlare…distribuție, prezintă Lupu Valentina

5. Intâlnirile din primavară ale sectiunilor ABR – prezintă Rodica Volovici

5. Situația cotizațiilor pe anul 2012, prezintă Lacrimioara Blascioc

6. Probleme organizatorice

 

Ședința a început prin prezentare diverselor aspecte ale organizării celei de-a XXIV-a Conferințe Naționale a ABR  de către dna Florica Ujoc, directorul Bibliotecii Universității din Oradea. S-a prezentat idee de titlul Biblioteca = cercetare, cunoaștere, cultură.

Dnul. Prof. Mircea Regneală a prezentat titlurile conferintelor ABR din ultimii 11 ani. În urma discuțiilor s-a stabilit ca titlul pentru Conferința Națională  Biblioteca – cunoaștere, cercetare, cultura.

Dna Ujoc a continuat prin a prezenta situația cazărilor la conferință: sunt disponibile, gratuit, aproximativ 300 de camere, dintre care 190 cu baie în cameră și 3-4 locuri iar restul  cu baie pe culoar.

Următorul punct discutat a fost data conferinței. S-a stabilit ca perioadă pentru conferință 4-6 septembrie, ședința de consiliu urmând a avea loc pe data de 3 septembrie.

Dnul. Prof. Mircea Regneală a adus în discuție problema camerelor pentru invitați.

Dna Ujoc a răspuns prezentând posibilitatea cazării acestora în camerele de oaspeți ale universității dar și posibilitatea cazării într-un hotel cu care Universitatea din Oradea are o colaborare, la un preț scăzut. Întrucât camerele de oaspeți ale Universității nu sunt de foarte bună calitate, s-a luat decizia cazării oaspeților la hotel.

Dnul. Prof. Mircea Regneală a amintit de faptul că, la fiecare conferință au existat un număr de locuri plătite de către Universitate, la hotel și a propus ca și în acest an să se mențină practica.

Următorul punct discutat a fost legat de masă – s-a stabilit ca variantă de preferat organizarea meselor la cantina din cadrul campusului universitar.

Următorul punct discutat a fost seara festivă – dna Ujoc a prezentat programul serei festivei precum și localul în care aceasta se va ține (Hanul Pescarului, local situat la câțiva km de oraș)

Taxa de participare la conferință va rămâne 50 de lei și va fi folosită pentru acoperirea mesei festive. Dna Ujoc urmează a veni cu propunerile privind meniul pentru masa festivă și prețurile.

În continuare, au fost prezentate propunerile de excursie pentru ce-a de-a treia zi a conferinței. S-a stabilit organizarea a două excursii, una în Ungaria, la Debrecen, iar cealaltă pe traseul Peștera Urșilor – Băile Felix, urmând ca fiecare participant la conferință să poată alege una dintre aceste excursii.

Dnul. prof. M. Regneală a cerut să se stabilească, în 2 săptămâni, costurile acestor excursii.

Dna Ujoc a prezentat existența unui buget de 4000 de lei din partea Universității pentru conferință.

S-a discutat problema sălilor în care se vor ține întâlnirile secțiunilor, deschiderea urmând să aibă loc în aula Universității.

Vizite profesionale vor avea loc la Casa Corpului Didactic, Biblioteca Județeană, Biblioteca Universității de Teologie baptistă.

Ca și în ceilalți ani vizitele vor fi intercalate cu întâlnirile secțiunilor.

S-a prezentat și aprobat propunerea de a se organiza, o seară de teatru.

Dna Florica Ujoc va face o schiță de program, ținând cont de programul de anul trecut al Conferinței.

Dnul prof. Regneală a propus să se organizeze și o vizită la primărie unde bibliotecarii să fie primiți de primar.

Până pe  25 martie s-a stabilit să fie gata schița de program și costuri pentru conferință.

S-a stabilit ca sumele cerute pentru cei care vor sponsoriza conferința să fie de 1000 de euro pentru sponsorii principali si de 500 pentru ceilalți.

doamna  V. Lupu va reevalua criteriile de acordare a premiilor ABR.

În continuare a fost prezentată noua platformă a Revistei Române de Biblioteconomie și Știința Informării de către Doru Stan și Mihai Constantinescu și s-a luat legătura cu dna Angela Repanovici, pentru a răspunde întrebărilor membrilor Consiliului cu privire la Revistei Române de Biblioteconomie și Știința Informării. S-a aprobat, de către Consiliu, noua formulă a Revistei.

Ședința de Consiliu a continuat prin prezentarea raportului Trezorierului. S-a prezentat situația cotizațiilor și a abonamentelor. Raportul Trezorierului a fost aprobat.

D-nul prof. M. Regneală a prezentat situația privind Tratatului de biblioteconomie.

D-nul prof. M. Regneală  a subliniat importanța unei evidențe clară a diverselor aspecte privind veniturile ABR (cotizațiile în special, cărțile vândute).

Dnul Regneală a prezentat importanța deosebită pe care o are statistica în evaluarea serviciilor de bibliotecă și în creșterea vizibilității bibliotecii în lumea academică și culturală și a subliniat importanța cursului de Statistică organizat de ABR și IFLA, invitând colegii din ABR sa se înscrie.

Dnul Regneală a prezentat problemele organizatorice ale asociației.

S-a luat hotărârea ca dna Stela Sebe se ocupa de colectarea celor 2%.

Dna Lupu a susținut ca toate cursurile făcute în biblioteconomie să fie aprobate de către asociație.

Dna Valerica Grigore a adus în discuție situația secretarului general al Asociației, dna Maria Volovici, care nu a participat la ultimele 3 ședințe ale Consiliului și, conform art.27 pct. 7 al statutului ABR ar urma să fie exclusă din Consiliu.

Dna Colatau a prezentat situația Adelinei Gagiu (Marin),membru ABR,  și a fiului ei, grav bolnav. S-a propus ca ABR să dea între 500 și 1000  de euro pentru aceasta familie. D-nul Regneală a propus ca suma să fie de  4000 de lei. S-a aprobat in unanimitate.

S-au discutat modalitățile de transmiterea a 2 % pentru ABR.

D-na Dragu a prezentat propuneri de machete grafice pentru 2% și pentru legitimațiile ABR. S-au selectat modelele ce vor fi folosite.

S-a stabilit ca ABR să organizeze, în acest an, pe 23 aprilie Noaptea Bibliotecilor Românești, conform înregistrării la OSIM.

Incheiat de

Mihai Constantinescu

Secretar executiv