Proces-verbal al Diviziunii Biblioteci Publice

În ziua de 29 septembrie 2012, în cadrul Conferinţei Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România a avut loc întrunirea Diviziunii Bibliotecilor Publice din cadrul ABR.

Tema : Relaţii de colaborare şi parteneriat : biblioteci publice-biblioteci şcolare şi biblioteci universitare, la nivel local şi naţional.

Moderator : Corina Apostoleanu, şef serviciu, Dezvoltarea, Prelucrarea Colecţiilor, Informare Bibliografică şi Comunitară-Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman” Constanţa, vicepreşedinte ABR

Lucrări  :

Premisele colaborării între principalele tipuri  de biblioteci româneşti– Corina Apostoleanu, Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman”Constanţa

Autoarea a  prezentat- pe scurt- contextul societăţii informaţionale în care bibliotecile de toate tipurile îşi desfăşoară activitatea, precum şi modul în care utilizatorii interacţionează cu structurile info-documentare, în condiţiile utilizării tehnologiei informaţiei.

Deşi organizate în structuri administrative diferite, bibliotecile au aceeaşi prioritate, respectiv accesul la informaţie. Ideea conform căreia bibliotecarul care îşi defăşoară activitatea într-un anume tip de structură info-documentară nu ar avea motivaţia să ştie ce se întâmplă în tot sistemul este total depăşită astăzi. „Izolaţionismul”  profesional nu mai există, iar utilizatorii unui anume tip de bibliotecă îşi pot extinde în orice moment informarea şi documentarea spre alte biblioteci, prin consultarea cataloagelor online, accesarea serviciilor online etc.

În aceste condiţii, apare firească necesitatea de colaborare în reţele comune, locale, regionale sau naţionale şi partajarea resurselor, care, după cum este cunsocut, sunt din ce în ce mai limitate.

La rândul lor, bibliotecile universitare şi-au deschis porţile şi spre utilizatorii care nu aparţin mediului academic, astfel încât există premisele unei colaborări între diferitele structuri info-documentare.

În acest moment nu există preocupări concertate ale instanţelor decizionale în vederea unor astfel de colaborări. Există însă multe activităţi punctuale, care au o utilitate de necontestat, dar nu nu sunt suficiente.

Legea bibliotecilor nr 334/2002 menţionează rolul educaţional al bibliotecilor şi, în acest sens, bibliotecile publice desfăşoară activităţi în sedii sau în afara lor, activităţi care cultivă interesul pentru lectură, materializate în : cluburi, prezentări de carte, lectură în aer liber, biblioteca din grădină, lectura cu voluntari/asistenţi etc. Din nou, se vorbeşte despre iniţiative locale, dar nu despre o strategie coerentă la nivel naţional.

Bibliotecile publice şi şcolile nu lucrează împreună, cu toate că singura soluţie viabilă pentru ieşirea din impasul nivelului scăzut de cultură a lecturii ar fi această colaborare continuă.

Raportul PISA, care a relevat punctele slabe ale competenţelor metalingvistice ale elevilor de până al 15 ani din şcolile româneşti care au participat la anchetă este necesar să fie mult mai mult cunoscut şi, respectiv, se impun măsuri mult mai energice de combatere a acestor neajunsuri.

Cultura lecturii include o gamă largă de competenţe cognitive, de la decodificarea de bază a unui text la cunoaşterea vocabularului, a agramaticii şi a unor structuri şi caracteristici ale textuale şi lingvistice complexe, până la cunoştinţe despre lume dobândite de tânărul elev, pe cale formală sau non-formală.

Lucrarea prezentată s-a dorit a fi atât o punere în temă, cât şi un semnal de alarmă care să sensibilizeze bibliotecarii şi, de ce nu şi instanţele decizionale.

 

Discuţii

D-na Sorina Stanca, director Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” a subliniat faptul că, într-adevăr, există iniţiative comune în a desfăşura activităţi ale bibliotecii publice alături de şcoli, dar că este necesară o mai intensă acţiune de cooperare din partea cadrelor didactice din şcoli general şi licee, cu o mai mare deschidere către cunoaşterea activităţii bibliotecilor.

De asemenea, d-na Sorina Stanca a vorbit despre necesitatea existenţei unor cataloage colective şi a partajării resurselor.

D-nul Walter Brem, director la „Cultware” SRL Cluj arătat că aceste cataloage colective pot fi realizate cu unele eforturi de dotări tehnologice la nivelul diferitelor tipuri de biblioteci.

 

Au fost prezenţi în sală :

 

Apostoleanu Corina-Biblioteca Judeţeană „Ioan N.Roman” Constanţa

Oneţ Valentina– Biblioteca Judeţeană „V.A.Urechia” Galaţi

Târâlă-Sava Maricica– Biblioteca Judeţeană „V.A.Urechia” Galaţi

Diaconu Celozena– Biblioteca Judeţeană „V.A.Urechia” Galaţi

Căluian Catrina-Biblioteca Judeţeană „V.A.Urechia” Galaţi

Moraru Violeta– Biblioteca Judeţeană „V.A.Urechia” Galaţi

Potârniche Viorica-Biblioteca Judeţeană „V.A.Urechia” Galaţi

Bălan Dorina- Biblioteca Judeţeană „V.A.Urechia” Galaţi

Ilie Zanfir– Biblioteca Judeţeană „V.A.Urechia” Galaţi

Guiţă Iuliana Adriana- Biblioteca Judeţeană „V.A.Urechia” Galaţi

Dobrogeanu-Ipsilante Florentina– Biblioteca Metropolitană Bucureşti

Fîntânaru Teodora– Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea

Cristea Liliana -Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea

Costiuc Tatiana– Biblioteca Jueţeană „Octavian Goga” Cluj

Stanca Sorina– Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj

Nazare Daniel –Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov

Brem Walter– „Cultware” SRL Cluj

 

 

Corina Apostoleanu

Preşedinte Diviziunea Biblioteci Publice

Asociaţia Bibliotecarilor din România