Proces-verbal al Consiliului Director

Proces-verbal

al noului Consiliu Director

al Asociației Bibliotecarilor din România

11 decembrie 2015


Ședința Consiliului Director al Asociației Bibliotecarilor din România a avut loc pe data de 11 decembrie 2015, între orele 10-14, la sediul ABR de la Biblioteca Naţională a României.

La şedinţă au fost prezenţi următorii membri ai Consiliului Director:

Dr. Adriana Szekely – președinte

Petruta Voicu – secretar general

Cristina Ungur – trezorier

Claudia Lungu – vicepreşedinte

Mioara Voncilă – vicepreşedinte

Daniela Argatu – vicepreşedinte

Denise Crînganu – vicepreşedinte

Oana Jianu – membru

Kiss Laszlo – membru

Laura Andrei – membru

Stela Stănoiu – membru

Dr. Ivona Olariu – membru

Cristina Pîrvu – membru

Dr.  Agneta Lovasz – membru

Bogdan Jugănaru – membru

Au absentat motivat Dorina Bălan (vicepreşedinte) şi Roxana Grigorescu (membru).

Ordinea de zi

1. Situația cheltuielilor efectuate cu ocazia Conferinței Naţionale a ABR, Iaşi, 2015. Situația financiară a ABR. Situația cotizațiilor individuale și instituționale. – Lăcrămioara Blascioc, membru de onoare ABR (invitat).

2. Estimarea bugetului asociaţiei pentru anul 2016 – Cristina Ungur, trezorier ABR

3. Stabilirea responsabilităților de coordonare a filialelor ABR. – Adriana Szekely

4. Stabilirea responsabilităților membrilor Consiliului Director pe tipuri de activități

–      Relațiile cu  Ministerul Educației

–      Relațiile cu Ministerul Culturii

–      Relații internaționale

–      Relații cu filialele ABR

–      Relaţii cu sponsorii, donatorii

–      Formarea profesională

–      Activitatea editorială

–      Legislație de specialitate

–      Comunicare şi publicitate (PR)

–      Alte tipuri de activităţi

 

5. Amendamentele ABR la Legea bibliotecilorPetruţa Voicu

 

11,15-11,30 – pauza de cafea/ceai

 

6. Analiza activităţii editoriale a  ABR (între orele 11,30-12,30):

 • Elaborarea Tratatului de biblioteconomie vol.II, p.2 şi vol.III [conţinut;colaboratori; – Preşedinte de onoare Mircea Regneală (invitat)
 • Revista Române de Biblioteconomie și Știința Informării [ tematica pe anul 2016; colegiul de redacţie; includerea în EBSCO; etc.] – Robert Coravu (invitat)

 

7. Diverse (între orele 12.30 -14):

 • Demersuri pentru organizarea celei de-a XXVII-a Conferinţe Naţionale a ABR,  Timişoara, 2016 – Agneta Lovasz,  preşedinta filialei Timiş.
 • Informatizarea bibliotecilor şcolare – propuneri, proiecteLaura Andrei; Daniela Argatu.
 • Protocoalele de colaborare, afilieri (IFLA, EBLIDA, LIBER etc.), parteneri; taxe aferente; [Institutul Goethe, Ambasada Americană; Ministere – Educaţie, Cultură] – Kiss Laszlo.
 • Demersuri în vederea obţinerii statutului pentru asociaţie de utilitate publică – Claudia Lungu.
 • Calendarul şi tematica reuniunilor pe diviziuni, secţiuni, filiale ABR în anul 2016 – Emilia Enache.
 • Biblioteca ABR – asigurarea accesului la fondul de documente (evidenţa, prelucrare, comunicare, utilizare) – Emilia Enache.

 

Doamna Președinte Adriana Szekely a deschis ședința Consiliului Director, anuntând ordinea de zi şi faptul că la întâlnire vor participa, în calitate de invitaţi, dl prof. univ. dr. Mircea Regneala, dna Lăcrămioara Blascioc şi dl dr. Robert Coravu. Fiecare participant la şedintă a primit câte o mapă cu ordinea de zi şi lista propunerilor pentru  coordonarea activităţilor din filialele ABR ( pe judeţe).

1. Doamna Lăcrămioara Blascioc prezintă în detaliu situația financiară a ABR până la data de 10.12.2015. În conturile asociației s-au strâns următoarele sume: valută-aprox. 5000 $ și aprox. 45.000 lei.

La Iași, s-au primit bani pentru cheltuielile conferinței și editarea tratatului de la următorii sponsori: ROMDIDAC, eNFORMATION, Cultware (13.500 lei și 2000 euro). Au fost prezentate cheltuielile asociației la conferință ( excursia, taxa pentru invitaţii străini,  premii, transport, etc.) – cheltuieli totale – 41.000 lei.

Doamna Blascioc a enumerat apoi membrii instituționali care au plătit cotizația către asociație în anul 2015 și a  discutat despre necesitatea schimbării persoanelor cu drept de semnătură la bancă. S-au propus persoanele: prima semnătură – Adriana Szekely, Petruța Voicu; a doua semnătură – Cristina Ungur, Emilia Enache.

S-a supus la vot: descărcarea cheltuielilor efectuate cu prilejul conferintei ABR de la Iaşi, precum şi aprobarea persoanelor propuse pentru a deţine drept de semnătură. Toţî cei prezenţi au fost de acord cu ceea ce s-a supus votului.

Doamna președinte a semnalat necesitatea  înregistrării noului Consiliu Director la Judecătorie, întrucât şi banca solicită o astfel de dovadă pentru aprobarea persoanelor cu drept de semnătură.

2. Doamna trezorier, Cristina Ungur a făcut o estimare a bugetului asociației pe anul 2016  din:  vânzări de publicaţii (apariția volumului al-II-lea, partea a doua, al Tratatului de biblioteconomie, precum şi  reeditarea volumelor I și II, partea I ), abonamente (a fost scoasă în evidență necesitatea creșterii numărului de abonați la RRBSI – Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării şi creşterea preţului abonamentului la 100 lei/lună, cu precizarea că membrii insituţionali îl vor primi gratuit), cotizații (s-a remarcat o scădere a celor ce plătesc modica cotizație de 2 lei/lună!), taxa de participare  la conferință (s-a subliniat faptul că la Conferința de la Iași din anul 2015 au fost peste  250 de participanți).

Doamna Ungur a propus ca sursă suplimentară de venit și redirecționarea procentului de 2% din impozit către Asociație, de către persoanele fizice, dar şi găsirea unor modalităţi de atragere a persoanelor juridice pentru redirecţionarea celor 20% din impozit către ABR!

3. Doamna preşedintă a prezentat propunerile privind Responsabilităţile de coordonare a filialelor ABR care revin fiecărui membru al Consiliului Director, după cum urmează:

Filiala ABR din care provine fiecare membru al Consiliului Director

Numele şi prenumele membrilor

Filialele ABR pe care le va coordona în perioada 2015-2019

Bacău

Oana Jianu

Bacău, Buzău

București

Bogdan Juganaru

Gorj, Dolj, Vâlcea,

București

Denise Crînganu

Giurgiu, Teleorman, Olt

Bucureşti

Petruța Voicu

Dâmboviţa, Prahova,

Bucureşti

Claudia Lungu

Bucureşti, Ilfov, Argeş

Cluj

Dr. Adriana Szekely

Bihor, Cluj, Maramureş

Cluj

Cristina Ungur

Alba, Bistriţa-Năsăud, Sălaj

Galați

Dorina Bălan

Galaţi, Brăila

Galaţi

Mioara Voncilă

Constanţa, Călăraşi

Galați

Roxana Grigorescu

Ialomița, Tulcea

Covasna

Kiss Laszlo

Covasna, Harghita

Iași

Dr. Ivona Olariu

Iaşi, Neamţ

Iași

Laura Andrei

Botoșani, Mureș

Sibiu

Cristina Pîrvu

Brașov, Sibiu, Mehedinţi

Suceava

Daniela Argatu

Suceava, Satu Mare

Timișoara

Dr. Agneta Lovasz

Timiş, Arad, Hunedoara, Caraş-Severin

Vrancea

Stela Stănoiu

Vrancea, Vaslui

S-a efectuat o singură schimbare între d-na Lovasz, care şi-a asumat coordonarea filialei Hunedoara  şi d-na Cristina Pîrvu, care a preluat coordonarea filialei din judeţul Mehedinţi (reluarea activităţii filialei ABR). Toate celelate propuneri de repartizare pe filiale au fost acceptate de către cei prezenţi.

4. S-au stabilit responsabilităților membrilor Consiliului Director pe tipuri de activități:

–      Relațiile cu  Ministerul Educației: Adriana Szekely; Oana Jianu

–      Relațiile cu Ministerul Culturii: Petruța Voicu

–      Relații internaționale: Ivona Olariu (EBLIDA); Kiss Laszlo (IASL); Claudia Lungu (Institutul Goethe; Ambasada SUA)

–      Relații cu filialele ABR: Laura Andrei; Agneta Lovasz

–      Relaţii cu sponsorii, donatorii: Cristina Ungur

–      Formarea profesională: Ivona Olariu, Adriana Szekely

–      Activitatea editorială: Bogdan Jugănaru, Emilia Enache; Mircea Regneală Angela Repanovici, Robert Coravu (colaboratori)

–      Legislație de specialitate: Daniela Argatu, [Dorina Bălan]

–      Comunicare şi publicitate (PR): Cristina Pîrvu

–      Restructurarea site-ului ABR: Mioara Voncilă,

–      Proiecte de finanţare: Stela Stănoiu; Claudia Lungu

–      Studii şi cercetări sociologice : Denise Crînganu, Bogdan Jugănaru, [Roxana Grigorescu]

 

5. În privinţa amendamentelor ABR la restructurarea Legii Bibliotecilor, doamna Petruța Voicu a transmis că s-a creat un  grup de lucru format din : Claudia Șerbănuță (BNaR), Mireille Rădoi (BCU București), Petruța Voicu (ABR), Carmen Bitir Istrate (MEN), Ioan Matei (MCC), Anca Râpeanu (BMB), senator Florin Davidescu.  Mai mulți membri ai consiliului au atras atenția asupra amendamentelor din această lege, în special cele care se referă la bibliotecile școlare. S-a stabilit ca la viitoare şedinţă de consiliu să fie prezentate rezultatele întâlnirilor grupului de lucru, pe textul de lege.

6. Activitatea editorială va fi coordonată, în continuare, de  dl prof.dr. Mircea Regneală, în special în privinţa  apariției volumului al II-lea, partea a doua din Tratatul de Biblioteconomie, în anul 2016. Volumul al III-lea fiind în lucru, relaţia cu autorii va fi asigurată, de către domnul profesor. Din partea Consiliului director şi-a arătat disponibilitatea de a colabora, colegul Bogdan Jugănaru de la Biblioteca Academiei din Bucureşti.

RRBSI – Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării, va fi coordonată de Angela Repanovici- redactor șef, alături de Robert Coravu, Mihai Constantinescu, Bogdan Jugănaru și Emilia Enache.  Dl Coravu, a anunţat consiliul că reprezintă şi opinia d-nei Repanovici, care propune publicarea în revistă pentru anul viitor, a unor studii pe diverse teme, nu realizarea unor numere tematice. Propunerea a fost supusă la vot şi majoritatea celor prezenţi au votat schimbarea asumată de redactorii revistei. S-a subliniat, de asemenea, necesitatea asigurării vizibilităţii ştiinţifice a revistei (transmiterea fişierelor cu ultimele numere pentru EBSCO!). S-au mai discutat şi alte probleme legate de îmbunătăţirea apariţiei revistei: colegiul de redacție, recenzare, traducere, structura revistei, corectură etc.

7. Diverse:

 • Doamna Agneta Lovasz a relatat câteva aspecte de la Conferința Asociației Bibliotecarilor din Ungaria, care a avut loc la Budapesta în perioada 24-25 noiembrie 2016, când asociaţia de profil din ţara vecină, a aniversat 80 de ani de la înființare. Tot d-na Lovasz a schiţat şi câteva repere ale viitoarei Conferințe ABR, care se va desfășura în perioada 7-9 septembrie 2016, la Timișoara. Din comitetul local de organizare, vor face parte aprox. 10 persoane, iar ca parteneri vor fi şi alte biblioteci timişorene: Biblioteca Centrală Universitară “Eugen Todoran”,  Biblioteca Județeană Timiș, Biblioteca Academiei Române-Filiala Timișoara și Biblioteca Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”, ş.a.. Încă nu a fost stabilit titlul sau programul conferinţei, acestea urmând să fie schiţate până la viitoarea întâlnire. S-a mai scos în evidență importanța atragerii de sponsori și necesitatea ca pagina conferinței să rămână și pe site-ul ABR.
 • Pentru informatizarea bibliotecilor școlare s-a propus, găsirea unor proiecte pentru asigurarea surselor de finanțare necesare achiziţionării unui soft de bibliotecă.
 • Doamna președinte a atras atenția asupra faptului că asociația nu mai este afiliată la EBLIDA (din anul 2013), deoarece taxa de membru era destul de mare. Dânsa a fost contactată de reprezentanţii biroului de coordonare EBLIDA şi  după negocieri, aceştia au fost de acord să reducă taxa pentru ABR, de la 684 la 200 euro/an. S-a supus  la vot şi  s-a acceptat în unanimitate,  plata taxei. S-a precizat și faptul că la IFLA, asociația plătește 300 euro/an.
 • Pentru dobândirea statutului de utilitate publică, doamna Claudia Lungu a subliniat importanța afilierii la cele două instituții internaţionale, EBLIDA și IFLA. De asemenea, va fi nevoie și de la alte acorduri de parteneriat, la nivel naţional, de exemplu, cu inspectoratele județene și diverse alte asociaţii sau instituții din țară și din străinătate. Doamna Ivona Olariu a propus crearea unor modele de  recomandări care să fie înaintate acestor instituţii, recomandările fiind solicitate la depunerea dosarului pentru obţinerea statutului “de utilitate publică”.
 • Președinților de  filiale, diviziuni şi secţiuni li se va solicita să comunice calendarul de evenimente și activități pentru anul 2016.
 • În continuare, s-a discutat despre acreditarea asociaţiei pentru formarea continuă prin organizarea cursurilor de perfecționare și calificare,   realizarea unor posibile parteriate cu Catedrele de Științele Informării și Documentării, precum  şi  cu BCU-urile, acreditate în calificarea pentru ocupaţia de bibliotecar studii medii.
 • Doamna Mioara Voncilă propune regândirea site-ului asociației și reluarea discuțiilor pe forum.
 • Doamna Claudia Lungu propune implicarea asociaţiei (prin prezenţa unui membru ABR) în comisiile de angajare la nivelul bibliotecilor. Doamna preşedintă subliniază că acest lucru ar fi ideal şi că este necesară o propunere legislativă (eventual în textul Legii bibliotecilor).
 • Într-o notă extrem de optimistă şi cu o gândire pozitivă, dl.Kiss Laszlo propune Consiliului asumarea organizării unui Congres IFLA în România!
 • În încheiere, au fost stabilite următoarele ședințe ale Consiliului Director, pentru anul 2016 : 1 aprilie, 1 iulie, 6 septembrie  și 9 decembrie.

 

 

Proces-verbal întocmit de Emilia Enache,

Secretar executiv ABR