PROCES-VERBAL al Consiliului Director ABR cu preşedinţii filialelor judeţene

PROCES-VERBAL

Încheiat la data de  7 septembrie 2016, cu ocazia întâlnirii Consiliului Director al Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR)

cu preşedinţii filialelor judeţene

 

Întâlnirea a fost coordonată de Adriana Szekely, preşedinta Asociaţiei şi a avut loc în Amfiteatrul K1 al Bibliotecii Universităţii Politehnice din Timişoara.

La şedinţă au  participat reprezentanţi ai 27 de filiale ABR din cele 41 de judeţe (Alba, Arad, Bacău, Bucureşti, Bistriţa-Năsăud, Bihor, Călăraşi, Caraş-Severin, Constanţa, Cluj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Maramureș, Mureş, Neamţ, Olt, Satu-Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiş, Vaslui, Vrancea).

 

1. S-a formulat dorinţa Consiliului Director al ABR de a eficientiza comunicarea cu preşedinţii de filiale. Una dintre propuneri s-a referit la identificarea corectă a numelor şi datelor de contact ale preşedinţilor, vicepreşedinţilor şi secretarilor din fiecare filială ABR. S-a insistat pentru o mai bună comunicare cu membrii fiecărei filiale.

O altă propunere a fost să se realizeze o raportare exactă a evidenţei cotizaţiilor membrilor ABR, adusă la zi, conform cu datele existente, transmise către Trezorierul ABR, d-na Cristina Ungur.

Ca o formă de susţinere a efectuării plăţilor de către preşedinţii filialelor a fost anunţarea facilităţii oferite de banca (BCR) la care asociaţia are contul deschis, de a nu mai încasa comisionul de virament. S-au distribuit cererile tipizate solicitate de BCR care vor trebui completate de către preşedintele filialei sau secretarul care depune cotizaţiile la bancă. Cererile vor fi însoţite de câte o copie a cărţii de identitate a persoanei respective. Toate documentele  solicitate vor fi trimise, după completare, Consiliului Director.

2. S-a discutat despre situaţia colectării de fonduri prin direcţionarea celor 2 % spre asociaţie. Ca formă de motivare a membrilor, Consiliul a propus acordarea unui premiu filialei care virează suma cea mai mare către asociaţie. Prima filială premiată în acest an a fost filiala Vaslui, căreia i s-a acordat un exemplar al ultimului număr din “Tratatul de biblioteconomie” (vol.II, partea a 2-a).

3. S-a adus la cunoştinţa celor prezenţi ca începând din acest an, membrii ABR vor primi carduri de membru, care se vor încărca regulat cu serviciile care vor fi oferite de asociaţie la fiecare eveniment organizat sub egida ABR. Cardurile deja distribuite în cadrul conferinţei naţionale de la Timişoara se vor păstra şi folosi pentru identificarea fiecărui membru (prin barcodul unic alocat/membru ABR) dar şi pentru identitatea vizuală a asociaţiei. S-a precizat că toate cardurile de membru ABR se vor emite, după clarificarea situaţiei în fiecare filială, tuturor membrilor activi. Cardurile tipărite vor fi distribuite prin poştă preşedintelui de filială ABR.

D-na Brânduşa Doca, preşedinta filialei Bihor, a propus ca acest card să ofere anumite beneficii, reduceri la achiziţionarea de cărţi sau alte produse/servicii.

4. S-a propus creşterea cuantumului cotizaţiei ABR, în urma şedinţei de Consiliu Director din 6 septembrie 2016. S-a formulat această propunere deoarece cotizaţia reprezintă o sursă fluctuantă de venit şi insuficientă pentru nevoile şi solicitările membrilor asociaţiei. Doamna Camelia Stumbea, preşedinta filialei Iaşi, a ridicat problema scăderii numărului de membri, în cazul creşterii nivelului cotizaţiei ABR. Doamna Stumbea a susţinut creşterea cotizaţiei în contraofertă cu posibilitatea ABR-ului de a oferi oferi  acele cursuri de formare, la solicitarea membrilor ABR.

Domnul Bogdan Popescu, preşedintele filialei Bucureşti, s-a arătat prudent faţă de creşterea cotizaţiei şi a propus îmbunătăţirea comunicării ABR cu fiecare membru, nu numai prin site-ul ABR, ci şi prin alte canale de comunicare. S-a propus elaborarea unei strategii de comunicare, a unui portofoliu de produse şi servicii oferite de ABR, şi abia apoi să se treacă la creşterea nivelului cotizaţiei.

Doamna Petruţa Voicu a prezentat situaţia punctuală de la Bibilioteca Naţională a României care urmează să susţină cursuri de formare şi fondurile necesare susţinerii formării ar putea fi direcţionate spre formatori (parţial sau total), către cursanţii membri ABR (parţial) din fondurile insuficiente ale asociaţiei.

În acest context, doamna preşedinte Adriana Szekely a precizat că doar  pentru tipărirea celui de-al II-lea volum (partea a 2-a) din Tratatul de biblioteconomie asociaţia va achita suma de 17.500 lei. De asemenea, pentru susţinerea grupului de lucru pentru LIVES-RO, asociaţia va aloca suma de 4500 lei, în vederea dezvoltării unui instrument de lucru necesar catalogatorilor din România.

Doamna Cristina Pârvu a propus stabilirea unui plafon minim şi unul maxim pentru cotizaţie, după modelul IFLA. Propunerea a fost considerată momentan nejustificată.

În final, s-a stabilit ca în prima întâlnire periodică a  fiecarei filiale de după Conferința Națională  să se discute cu membrii până la ce plafon ar putea fi crescută cotizația , iar decizia finală să fie luată după consultarea președintelui cu membrii fiecărei filiale.

5. S-a propus implicarea ABR-ului la nivel de filiale în toate situaţiile în care apar probleme comune pe diferite domenii de interes  sau în relațiile cu instituţii partenere.

 

Drept urmare s-a încheiat prezentul proces-verbal al întâlnirii.

 

 

Întocmit de,

Prof.Daniela Argatu

Preşedinta Diviziunii Biblioteci Şcolare

Drd.Cristina Pârvu

Purtător de cuvânt al ABR