PROCES-VERBAL al Consiliului de conducere ABR

Proces verbal al şedinţei

Consiliului de Conducere al Asociaţiei Bibliotecarilor din România

încheiat astăzi 15.07.2015

 

La şedinţă au fost prezenţi următorii membri ai Consiliului de Conducere:

 • Mircea  Regneală – preşedinte
 • Corina  Apostoleanu – vicepreşedinte
 • Claudia Lungu – vicepreşedinte
 • Valentina Lupu – vicepreşedinte
 • Mihaela Zecheru – vicepreşedinte
 • Lăcrămioara Blascioc – trezorier
 • Ovidiu Călugărescu – membru
 • Maria Colătău – membru
 • Valerica Grigore – membru
 • Adriana Szekely – membru

Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea:

 • Organizarea celei de-a XXVI-a Conferințe Naționale a ABR
 • Organizarea alegerilor pentru diviziuni, secţiuni profesionale şi conducerea operativă a ABR
 • Votul prin corespondență sau votul deschis  (metodologie)
 • Diverse

 

 

 • Adunarea fiind statutară, domnul președinte al ABR Mircea Regneală a deschis ședința prin câteva precizări legate de Conferința Națională de la Iași din perioada 9-11 septembrie 2015. S-au trasat obligațiile care revin membrilor Consiliului pentru buna desfășurare a lucrărilor conferinței. Deschiderea festivă va fi urmată de un ”raport istoric”, prezentat de președinte în care va evoca 25 de ani de existență a asociației, elogiind munca  înaintașilor si marcând realizările pe plan profesional ale asociației. Urmează programele profesionale ale diviziunilor și secțiunilor desfășurate în prima și a doua zi până la prânz.

În ziua a doua, după-amiază, va avea loc Adunarea generală a ABR. Raportul pentru mandatul care se încheie în toamnă (pe patru ani) va trebui  pus pe site înainte de începerea conferinței spre a putea fi văzut de toți membrii ABR. Acesta va fi redactat de Biroul de conducere al ABR (cei cinci vicepreședinți) pe baza datelor aflate pe site și în arhiva ABR, dar și a comunicărilor venite de la șefii de filiale, diviziuni și secțiuni. Coordonarea generală a acestui  raport revine doamnei Claudia Lungu, vicepreședinte ABR. Cea de-a doua zi se va încheia cu alegerile pentru Consiliul director al ABR. Dl. Președinte a scos în evidență importanța gestionării adecvate a alegerilor.

 • S-a trecut la următorul punct pe ordinea de zi, alegerile pentru diviziuni și conducerea operativă a ABR.

S-au stabilit responsabilitățile membrilor consiliului referitoare la prezența din timpul alegerilor la diviziuni și secțiuni:

DIVIZIUNI

 • Școlare – Valentina Lupu
 • Universitare – Mircea Regneală
 • Publice – Maria Colătău
 • Naționale – Claudia Lungu

SECȚIUNI

 

Rezultatele primei runde de alegeri pe diviziuni, ale celor care și-au depus candidaturile până la data de 30 iunie 2015, au fost prezentate de dna C. Apostoleanu. În urma analizei situației s-a hotărât prelungirea termenului de depunere a candidaturilor pentru birourile de coordonare ale diviziunilor și comunicarea acestei decizii pe site-ul ABR. Totodată, s-a decis ca voturile date până acum să se anuleze, rămânând ca votul să se dea la reuniunea diviziunilor.

S-au limpezit câteva aspecte legate de candidatura doamnei Adriana Szekely pentru funcția de președinte al Diviziunii Biblioteci Universitare.

 • Votul prin corespondență.

Întrucât  nu sunt puse la punct tehnicile  pentru votul prin corespondență, precizat în Statutul ABR, Consiliul a apreciat că la Adunare generală din septembrie, votul se va da în timpul lucrărilor.

 • Diverse

Dl președinte a propus acordarea unei diplome jubiliare la 25 de ani de activitate în ABR mai multor membri ABR, la propunerea filialelor, și invitarea la conferința de la Iași, pe cheltuiala ABR, a două persoane care au făcut parte din primul consiliul de conducere al ABIR: doamna Doina Toma, Brașov și Carmen Dicu, Sibiu. Propunerea a fost aprobată de consiliu.

Domnișoara Lăcrămioara Blascioc, trezorierul ABR, a prezentat o situație privind membrii instituționali care au plătit cotizația pe anii 2014-2015 și a cerut membrilor din Consiliu cu responsabilități teritoriale de a insista pe lângă conducerile de filiale ca toți membri instituționali și individuali să-și plătească cotizația restantă dar și pe anul curent.

Consiliul de conducere al ABR a aprobat președinții de comisii pentru decernarea premiilor ABR pe tipuri de premii:

 • Valentina Lupu – Premiul „Ioan Bianu”
 • Dorina Bălan – Premiul „V.A. Urechia”
 • Doina Ostafe – Premiul „Ioachim Crăciun”
 • Daniela Argatu – Premiul „Spiru Haret”
 • Valerica Grigore – Premiul „Constantin Hamangiu”
 • Mircea Regneală – Premiul ”Dan Simonescu”

 

Regulamentul pentru acordarea premiilor ABR, aprobat de Consiliul de conducere al ABR în ședința din 14 iunie 2013 poate fi consultat pe site-ul ABR. Termenul-limită de depunere a dosarelor este 1 septembrie 2015. Dosarele vor fi trimise pe adresa BCU ”Mihai Eminescu” Iași. Pe plic se va menționa: Conferința ABR (concurs premii).

La cererea mai multor filiale indignate de ceea ce se vehiculează pe lista de discuții Biblos, Consiliul a aprobat redactarea unui scrisori către directorul BCU ”Mihai Eminescu”, Iași în care să se solicite moderarea discuțiilor pe lista de discuții Biblos, astfel încât acestea să se desfășoare numai pe teme profesionale și fără atac la persoană sau insulte gratuite, cum se întâmplă în prezent. Reamintim că ABR dispune de un Forum în care dezbaterile profesionale pot avea loc în condiții optime.

 

Proces-verbal redactat de Emilia Enache, secretar executiv ABR