PROCES-VERBAL al Consiliului de conducere ABR

PROCES-VERBAL,

 

În data de 12 iunie 2015, a avut loc ședința trimestrială a Consiliului de conducere al ABR. Gazda întrunirii a fost Filiala Harghita a ABR.

 

Ordinea de zi a cuprins următoarele subiecte:

  1. informare privind alegerile teritoriale;
  2. organizarea alegerilor în Diviziuni;
  3. organizarea celei de-a XXVI-a Conferinţe Naţionale a ABR, Iaşi, 9-11sept.;
  4. editarea vol. al II-lea, partea a II-a, din Tratatul de biblioteconomie;
  5. situaţia financiară a ABR;
  6. diverse.

 

1. Responsabilii de filiale din Consiliu au făcut raportul privind situaţia organizării alegerilor teritoriale, iar secretarul executiv, dna Corina Apostoleanu, a prezentat datele centralizate pe baza informărilor şi proceselor-verbale primite. Din raportări a rezultat că au fost organizate alegeri în aproape toate județele țării. În ultimele filiale alegerile vor avea loc în zilele următoare. Astfel, pentru Bucureşti, alegerile se vor desfăşura în data de 17 iunie (Amfiteatrul nr. 2 ASE, între orele 10.00-12.00, când va avea loc Conferinţa Biblioteconomia în secolul XXI şi provocările sale, susţinută de dl. prof. univ. dr. Mircea Regneală, preşedintele ABR). Nu există încă informații din filialele din Neamţ, Tulcea, Mehedinţi, Gorj, Prahova şi Botoşani. Le așteptăm.

Dl. preşedinte Mircea Regneală i-a felicitat pe colegii care s-au încadrat în calendarul alegerilor și propune realizarea centralizării situaţiei pe tipuri de biblioteci şi solicitarea proceselor-verbale filialelor care nu le-au trimis încă.

Dna Adriana Szekely semnalează dificultăţile existente în cadrul filialelor din cauza necolaborării dintre bibliotecarii şcolari şi profesorii documentarişti. Consiliul ABR recomandă o mai strânsă cooperare între CDI si biblioteca școlară, întrucât obiectivele și activitățile concrete cu cititorii sunt identice.

2. Alegerile în cadrul diviziunilor urmează să se organizeze până la Conferinţa Naţională a ABR. Se va reveni cu precizări imediat ce va fi stabilit numărul de membrii aparținând fiecărei diviziuni.

3. Dl. preşedinte Mircea Regneală face o informare detaliată cu privire la stadiul organizării Conferinţei de la Iaşi, având cuvinte de caldă apreciere pentru eforturile şi eficienţa colegelor de BCU Iaşi, precum şi de mulţumire pentru directorul bibliotecii BCU Iaşi, dl. Conf. univ. dr. Bogdan-Petru Maleon care sprijină această manifestare profesională importantă. Ca urmare a acestor eforturi, veştile bune nu au întârziat să apară şi s-au concretizat prin suplimentarea locurilor gratuite pentru membrii ABR până la un număr de 270. Solicită membrilor consiliului să ia legătura cu filiale de care răspund spre a se înscrie cât mai mulți bibliotecari pentru Conferința de la Iași.

4. Volumul 2, partea a doua a Tratatului de Biblioteconomie urmează să apară până la jumătatea lunii august. Dl. prof. Regneală propune micşorarea tirajului la 400 de exemplare deoarece vânzările sunt destul de greoaie. Din volumele anterioare încă mai sunt circa 40 de exemplare nevândute – chiar daca prețul este aproape egal cu cel de imprimare.

5. Domnişoara Lăcrimioara Blascioc, trezorierul ABR, prezintă raportul cheltuielilor făcute de la ultima întâlnire a Consiliului până în prezent, cheltuieli realizate preponderent pentru întrunirile profesionale ale Secţiunilor de specialitate şi pentru deplasările membrilor consiliului la organizarea alegerilor teritoriale.

6. Membrii Consiliului propun ca recunoaştere a contribuţiei definitorii pe care dl prof. univ. dr. Mircea Regneală a adus-o la dezvoltarea Asociaţiei şi a profesiei și să fie numit preşedinte de onoare al ABR. Hotărăsc în unanimitate aprobarea acestei propuneri şi înaintarea ei către Adunarea generală.

 

Proces verbal redactat de Claudia Lungu