Proces-verbal al alegerilor la Filiala Suceava a ABR

Proces-verbal,
Încheiat azi, 24.04.2015, cu ocazia alegerilor locale ale Filialei Suceava a ABR,
desfăşurată la Biblioteca Universității Ștefan cel Mare Suceava

Ordinea de zi:
1. Raportul de activitate al Consiliului de Conducere al ABR, 2011/2015 (prezintă Maria Colătău);
2. Raportul de activitate al Filialei Suceava a ABR, 2011/2015 (prezintă Daniela Argatu);
3. Alegeri;
4. Discuții.
Președinta Filialei Suceava a ABR, Daniela Argatu, bibliotecar CCD George Tofan Suceava, a prezentat cuvântul de salut după care a dat cuvântul doamnei Maria Colătău pentru a prezenta Raportul de activitate al Consiliului de Conducere al ABR, 2011/2015, realizările și așteptările asociației legate de activitatea profesională.
În continuare, Daniela Argatu a prezentat Raportul de activitate al Filialei Suceava a ABR, 2011/2015, extrem de bogat precum și buna colaborare a membrilor filialei în organizarea și desfășurarea tuturor proiectelor propuse. A fost menționată componența Comitetului de conducere al filialei, președinte Daniela Argatu, vicepreședinte Despina Rotaru, secretar Antoneta Mihăilescu (care și-a dat demisia de pe 16.01.2013).
Vicepreședinta Filialei Suceava a ABR, Despina Rotaru, bibliotecar USV a mulțumit colegilor pentru colaborare și le-a urat succes.
În continuare s-a constatat îndeplinirea cvorumului și s-au făcut propuneri pentru constituirea Comisiei de validare a alegerilor locale în următoarea componență: Cătălina Hurjui și Alina Papuc (membri) și Maria Colătău – președinte.
Propunerile membrilor Filialei Suceava a ABR au făcut următoarele propuneri pentru Comitetul de conducere al filialei: Budui Anișoara, bibl. USV, Adriana Gherasim, bibl. USV, Daniela Argatu, bibl. CCD Suceava.
În urma centralizării voturilor obținute, Comisia de validare a prezentat următoarele rezultate:
Daniela Argatu: 23 de voturi;
Anișoara Budui: 7 voturi;
Adriana Gherasim: 4 voturi.
Două voturi au fost anulate.
În ordinea numărului de voturi obținute de fiecare dintre cele trei bibliotecare, s-a ales și a fost votată următoarea componență a Comitetului de conducere al filialei:
Președinte: Daniela Argatu (bibliotecar CCD George Tofan Suceava: 0748847062, daniela_argatu@yahoo.com);
Vicepreședinte: Anișoara Budui (bibliotecar USV: 0747853990, anisoarabudui@yahoo.com);
Secretar: Adriana Gherasim (bibliotecar USV: 0741 675315, maladriana83@yahoo.com).
Drept urmare, s-a încheiat prezentul proces-verbal.
Întocmit de preşedinte Filiala Suceava a ABR,
prof. Daniela Argatu