PROCES-VERBAL al Adunării Generale ABR, septembrie 2018

PROCES-VERBAL

Încheiat azi, 13 septembrie 2018, cu ocazia

Adunării Generale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR)

 

Adunarea a avut loc în Aula Bibliotecii „Lucian Blaga” din Sibiu și a fost condusă de Adriana Szekely, președintele ABR. Au fost reprezentate 13 filiale ABR din cele 16 prezente la conferinţă. Întrunirea a fost desemnată ca fiind statutară.

Ordinea de zi a Adunării Generale a fost anunţată prin convocator, în termenul prevăzut de Statutul ABR.

  1. Raportul Consiliului Director al ABR (2017-2018) – a fost prezentat de dr. Adriana Szekely, Preşedinte ABR

Extrase din Raport:

– Activităţi desfăşurate de către conducerea executivă a asociaţiei: întâlniri trimestriale ale Consiliului Director; centralizarea și susţinerea activităţilor profesionale desfăşurate la nivelul diviziunilor şi secţiunilor ABR; susţinerea activităţii editoriale (colaborarea cu redactorii articolelor din Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării (RRBSI); pregătirea indicilor la Tratatul de biblioteconomie); colaborarea cu asociațiile profesionale de profil naționale (ANBPR) și internaționale (IFLA, EBLIDA); sprijinirea acțiunilor și evenimentelor de promovare a profesiei și de advocacy pentru biblioteci – Ciclobiblio 2018; sprjinirea întâlnirilor profesionale ale secţiunilor și ale diviziunilor; iniţierea unor demersuri către MEN cu privire la discrepanțele semnalate în informațiile furnizate de INS despre biblioteci; desemnarea unui membru al consiliului director al ABR în Comisia Națională a Bibliotecilor – demers al MCIN.

– Activități de sprijinire a membrilor și a profesiei: formarea profesională continuă s-a situat printre preocupările importante în cadrul întâlnirilor Consiliului Director; participarea membrilor ABR la diverse acțiuni și evenimente profesionale în țară și străinătate, colaborări instituționale de promovare a profesiei; restructurarea site-ului ABR şi actualizarea informaţiilor pe noua pagina web a asociaţiei-www.abr.org.ro; mediatizarea campaniilor de promovare a lecturii – Ciclobiblio; liste de discuţii şi social media; actualizarea aplicației de management a conferinței ABR.

Se votează şi se aprobă Raportul prezentat în Adunarea Generală.

  1. Raportul Trezorierului (septembrie 2017-august 2018) – prezintă: ec. Cristina Ungur, Trezorier ABR

Trezorierul ABR a realizat şi prezentat Consiliului Director următoarele materiale: situaţia cheltuielilor efectuate cu ocazia Conferinţei Naţionale a ABR, Brașov, 2017; situaţia financiară a ABR, situaţia cotizaţiilor individuale şi instituţionale; situaţia cotizaţiilor colectate în conturile asociaţiei. Asociația a înregistrat venituri din cotizații, sponsorizări, dobânzi, vânzare publicații, taxe conferință.

Planuri pentru anul viitor: continuarea demersurilor pentru redirecţionarea procentului de 2% din impozit către Asociaţie; găsirea unor modalităţi noi de atragere a persoanelor juridice pentru redirecţionarea celor 2% din impozit către ABR, stabilit ca sursă suplimentară de venit; atragerea de noi membri instituționali.

Este anunțată filiala care a redirecţionat cea mai mare sumă din cei 2% din impozit către ABR: Filiala Cluj-Napoca. Un membru din această filială va beneficia de o taxă de participare gratuită la conferința din 2019.

Adunarea Generală aprobă Raportul trezorierului.

  1. Raportul Comisiei de cenzori (septembrie 2017-august 2018) – prezintă: Aurelia Mircescu, membru Comisia de Cenzori ABR

Adunarea Generală aprobă Raportul Comisiei de cenzori.

  1. Prezentarea amendamentelor la STATUTUL ABR şi Metodologia pentru alegerile locale (filiale) şi generale (diviziuni, secţiuni şi conducerea operativă) în cadrul ABR – prezintă: jr. Dorina Bălan, Vicepreşedinte ABR.
  2. Prezentarea schiţei planurilor de activitate ale secţiunilor şi diviziunilor ABR pentru anul 2018 – prezintă: Petruţa Voicu, Secretar General ABR

Se propun şi se aprobă următoarele modificări în structura asociaţiei: Secțiunea Legislație şi perfecţionare profesională își va schimba denumirea în Educație și formare (la sugestia reprezentanților școlilor de biblioteconomie din București, Cluj, Timişoara și Sibiu); secțiunile Tehnici pedagogice și Profesori documentariști vor fuziona sub denumirea Tehnici pedagogice în biblioteca școlară și CDI; diviziunile Biblioteci Specializate și Biblioteci Universitare vor fuziona sub denumirea Diviziunea Biblioteci Universitare și Specializate.

  1. Formularea concluziilor şi închiderea lucrărilor Conferinţei Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR), ediţia a XXIX-a, Sibiu.

S-a păstrat un moment de reculegere pentru cea care a fost membru de onoare al ABR –  In memoriam Maria Colatău.

  1. Prezentarea viitoarei conferinţe naţionale a ABR.

Adriana Borună, președinta Filialei ABR București, a anunţat că în anul 2019  va avea loc la Bucureşti cea de-a XXX-a conferință a asociaţiei, prin implicarea mai multor biblioteci şi instituţii de cultură din capitala României.

Tot în Adunarea Generală au fost acordate şi  premiile ABR, după cum urmează:

– Premiile  oferite de firma ROMDIDAC

Biblioteci universitare, Premiul Ioachim Crăciun: Ionela Burz (300 lei)

Biblioteci naționale, Premiul Ioan Bianu: Luminița Radu           (300 lei)

Premiul Dan Simonescu: Cristina Bandrabur și Liliana Florea (câte 150 lei)

Premiile de excelenţă acordate de către sponsori:

Premiu excelență oferit de firma SOFTLINK, Biblioteci școlare: Geanina Barb         (500 lei)

Premiu excelență oferit de firma IME România, Biblioteci publice: Catrina Căluian (900 lei)

Premiu excelență oferit de firma EBSCO, Biblioteci universitare: Maria Micle și Rodica Volovici (câte 100 euro)

– Acordarea diplomelor ABR:

Diplomă de fidelitate: Maria Popa, filiala Sibiu (va deveni membru de onoare al filialei Sibiu ABR) și Spiridon Dafinoiu, filiala Galați

Diplomă pentru cea mai activă secțiune profesională: Tehnici pedagogice în bibliotecăpreşedinte Carmen Coţovanu Pesantez

Diplomă pentru cea mai activă filială ABR: Filiala Constanța – preşedinte Ibolya Negoiţă

Diplomă pentru voluntariat în cadrul conferinţei ABR

Diplomele de participare  la conferință vor fi trimise pe mail fiecărui participant.

 

Mulțumiri organizatorilor, participanţilor şi voluntarilor la cea de-a XXIX-a conferinţă ABR de la Sibiu!

Cea de-a XXX-a Conferință ABR  va avea loc la București în 2019!

 

Întocmit,

Secretar executiv ABR

Emilia Vodea