Proces-verbal Adunarea Generală a Filialei ABR Bihor

Încheiat azi, 23.10.2019, cu ocazia desfăşurării Adunării Generale a Filialei ABR Bihor.

Sunt prezenţi un număr de 22 membri care au semnat tabelul nominal anexat prezentului proces-verbal. Adunarea Generală a Filialei ABR Bihor este statutară.

Ordinea de zi:

  • Aspecte privind desfăşurarea celei de-a XXX-a Conferințe Naționale a Asociației Bibliotecarilor din România cu tema 30 DE ANI DE EVOLUȚIE ÎN BIBLIOTECILE ROMÂNEȘTI, Bucureşti, 4-6 septembrie 2019;
  • Activităţi propuse pentru anul şcolar 2019 – 2020;

La punctul 1 din Ordinea de zi doamna preşedinte a Filialei ABR Bihor prezintă aspecte privind desfăşurarea celei de-a XXX-a Conferințe Naționale a Asociației Bibliotecarilor din România cu tema 30 DE ANI DE EVOLUȚIE ÎN BIBLIOTECILE ROMÂNEȘTI, care s-a desfăşurat la Bucureşti, în perioada 4-6 septembrie 2019.

Alegerile pentru noua conducere a Secţiunii Tehnici Pedagogice în Biblioteca Şcolară şi CDI s-au desfăşurat prin vot secret, menţionat pe buletinele de vot, în conformitate cu „Regulamentul metodologic de aplicare a Statutului ABR privind alegerile membrilor în structurile de conducere”. Alegerile au fost asistate de secretarul general al ABR, doamna Petruţa Mihaela Voicu:

Pentru funcţia de preşedinte a fost aleasă doamna Daniela Argatu (Filiala Suceava) – cu un număr de 37 de voturi.

Pentru funcţia de secretar, au fost făcute 3 propuneri: 7 pentru doamna Luminiţa Zuran (Filiala Vaslui), 3 pentru doamna Carmen Pesantez (Filiala Bucureşti) şi 2 pentru doamna Marinela Rusu (Filiala Sibiu). Cu majoritate de voturi a fost aleasă doamna Luminiţa Zuran.

În data de 5 septembrie 2019 au avut loc activităţile pe diviziuni, în cadrul cărora s-au desfăşurat alegerile.

Pentru noua conducere a Diviziunii Biblioteci şcolare au fost următoarele propuneri:

  • Preşedinte: Carmen-Leocadia Pesantez-Pozo de la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” Bucureşti – Secţia Pedagogică „I.C. Petrescu”
  • Secretar: Horiana Arghira Petrescu de la Casa Corpului Didactic Ilfov
  • Membru: – au fost făcute 4 propuneri: Butuza Nicoleta (Bistriţa), Trofin Mariana (Bihor), Giurgiu şi Constanţa. A fost aleasă în funcţia de membru cu majoritate de voturi (16 din 26) doamna Trofin Mariana.

La punctul 2 din Ordinea de zi doamna preşedinte a Filialei ABR Bihor solicită membrilor ABR propuneri de activităţi, astfel ca până la începutul lunii noiembrie să fie trasat planul de activităţi ce urmează a se desfăşura în anul şcolar 2019 – 2020 la nivelul Filialei ABR Bihor.

Doamna vicepreşedinte Brândușa Doca a propus ca Filiala ABR Bihor să organizeze un program de Crăciun, care să se desfăşoare în sala de conferinţe a Bibliotecii Universităţii din Oradea. Bibliotecarii școlari au făcut propuneri de momente artistice care să se deruleze în cadrul acestui program.

La punctul 3 din Ordinea de zi, doamna preşedinte a Filialei ABR Bihor prezintă situaţia membrilor din cadrul filialei, arătând că aceasta este formată din 38 de membri din care 30 de la Bibliotecile școlare și 8 de la Biblioteca Universității din Oradea.

 

Întocmit,

Potre Delia Anca

Preşedinte,

Trofin Mariana Rodica