Proces-verbal Adunarea Generală 8 septembrie 2016

PROCES-VERBAL

Încheiat azi, 8 septembrie 2016, cu ocazia Adunării Generale

a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR)

 

În data de 8 septembrie 2016, între orele 17.30 – 19, în AULA MAGNA a Universităţii de Vest Timişoara, a avut loc Adunarea Generală a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR), cu următoarea ordine de zi :

1. Raportul Consiliului ABR (2015 – 2016) – prezentat de dr. Adriana Szekely, Preşedinte ABR

2. Raportul Trezorierului (septembrie 2015 – august 2016) – prezentat de Cristina Ungur, Trezorier ABR

3. Raportul Comisiei de cenzori (septembrie 2015 – august 2016) – prezentat de Alice Oprea, preşedinte Comisie de Cenzori ABR

4. Amendamentele formulate la STATUTUL ABR – prezentate de Dorina Bălan, Vicepreşedinte ABR

5. Schiţa planurilor de activitate a secţiunilor şi diviziunilor ABR pentru anul 2017 – prezentată de Petruţa Voicu, Secretar General ABR

6. Popunerile de modificare a taxei de înscriere (emitere card de membru) şi a cotizaţiei anuale a membrilor ABR – prezentate de Cristina Ungur, Trezorier ABR

7. Acordarea premiilor şi distincţiilor ABR. Formularea concluziilor şi închiderea lucrărilor Conferinţei Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, ediţia a XXVII-a, Timişoara

 

Înainte de discutarea principalelor puncte ale ordinii de zi, Adriana Szekely, președinta Asociației Bibliotecarilor din România l-a invitat pe domnul prof. Vasile Țâra să se adreseze auditoriului. În alocuţiune, domnul profesor a subliniat importanța conferințelor în dezvoltarea profesională a membrilor asociaţiei, propunând ca pe viitor să existe mai multe întâlniri ale secțiunilor profesionale și să fie  alocat mai mult  timp pentru dezbateri. Dânsul a adresat și o rugăminte: ca asociația să propună reprezentanţi în Consiliul Național al Bibliotecilor Universitare și să înainteze un memoriu către minister (MENCS) în care să fie semnalate problemele din domeniul bibliotecilor.

Ca urmare a modificărilor intervenite în programul conferinţei, înaintea Adunării Generale a avut loc şi lansarea celui de-al doilea volum al Tratatului de biblioteconomie, volum coordonat de preşedintele de onoare al ABR, prof. univ. dr. Mircea Regneală. Recenzia volumului a fost realizată de  domnul prof. Săluc Horvat.

Domnul profesor Mircea Regneală, coordonatorul lucrării, a prezentat volumul și a remarcat aspectul îmbunătățit al acestuia. Domnia Sa a declarat că munca la acest volum a fost un proces laborios și a lăudat efortul depus de către toți colaboratorii precum și calitatea cărții. Dânsul a formulat un  apel către bibliotecari pentru mai multă implicare în viaţa asociativă.

1. După intervenţiile în plen ale celor trei mari profesori de biblioteconomie, Vasile Târa, Mircea Regneală şi Săluc Horvat, s-a trecut la prezentarea raportului de activitate al Consiliului Director pentru perioada 2015-2016.  Raportul a fost prezentat de dr. Adriana Szekely, preşedinta ABR, care a subliniat principalele realizări ale Consiliului Director, problemele întâmpinate şi propunerile de viitor (vezi link).

2. Raportul Trezorierului a fost prezentat de doamna Cristina Ungur, care s-a referit la situația financiară a asociației. S-au subliniat principalele surse de venituri (cotizații, vânzare cărți și abonamente) şi cheltuieli ale asociaţiei (salarii, protocol, deplasări interne, externe, poștă, comisioane bancare, avocat și cotizații internaționale). Au fost anunţate procedurile şi acţiunile întreprinse în vederea eliminării comisionului de depunere a cotizațiilor direct la bancă; modalităţile de încurajare a membrilor de direcţionare a celor 2% din venituri către ABR: premierea filialei care a direcţionat cea mai mare sumă spre asociaţie. Pentru acest an, filiala Vaslui a fost premiată prin acordarea gratuită a unui exemplar din volumul al II-lea al Tratatului de biblioteconomie. S-a făcut precizarea că în urma procesului intentat asociaţiei de dl Ovidiu Călugărescu, au fost recuperare cheltuielile de judecată (2000 lei). Dna Ungur a subliniat importanţa atragerii de fonduri către asociaţie, aducând şi pe această cale mulțumiri sponsorilor.

3. Doamna Alice Oprea, preşedinta Comisiei de cenzori a  prezentat Raportul Comisiei întocmit pe baza actelor contabile ale asociaţiei puse la dispoziţie de către contabila şi trezorierul ABR. Toate materialele prezentate au fost supuse votului Adunării Generale, care a aprobat în unanimitate toate cele trei rapoarte.

4. Amendamentele la Statutul ABR au fost  prezentate de doamna Dorina Bălan, vicepreşedinta ABR.

S-a subliniat faptul că se dorește realizarea unui statut care va face față noilor cerințe ale asociației. O parte dintre modificările aduse conținutului au constat în: mai multă claritate în ceea ce privește durata mandatului unui membru în consiliu, introducerea votului prin corespondență, ca noutate; alegerea vicepreședinților dintre membrii ABR care îndeplinesc anumite condiții (persoane de peste 21 de ani, cu minimum trei ani de activitate în asociație, care s-au remarcat prin activități științifice deosebite); au fost introduse și atribuțiile cenzorilor etc. Materialul prezentat a fost supus votului Adunării Generale, care a aprobat modificările aduse Statutului ABR.

5. Prezentarea  schiţei planului de activitate al diviziunilor şi secţiunilor a fost amânată ca urmare a discuţiilor purtate în cadrul întâlnirii membrilor Consiliului Director cu preşedinţii secţiunilor profesionale (vezi PV-ul sedinţei) care a avut loc înaintea Adunării Generale.

6. La fel a fost amânată şi discutarea modificării  taxei de înscriere (emitere card de membru) şi a cotizaţiei anuale a membrilor ABR, problemă care a fost discutată în cadrul întâlnirii cu preşedinţii filialelor ABR (vezi PV-ul  sedinţei).

S-a trecut la discutarea unor probleme organizatorice și asociative:

a. Doamna Roxana Grigorescu (filiala ABR Galaţi, reprezentanta bibliotecarilor şcolari) și-a dat demisia din Consiliul Director al ABR. În locul dânsei, conform prevederilor Statutului ABR şi al PV-ului încheiat la Adunarea Generală din septembrie 2015 (vezi PV-ul sedinţei), a fost propusă doamna Butuza Nicoleta (Filiala Bistriţa-Năsăud). S-a votat în unanimitate intrarea dnei Butuza în Consiliul ABR.

b. Dna președinte A. Szekely a informat auditoriul despre cardul de membru ABR, care va avea caracter permanent și va fi  păstrat pentru conferințele şi evenimentele profesionale viitoare.

c. S-a propus înfiinţarea a două secţiuni noi, una pentru studenţii facultăţilor de biblioteconomie (propunere Oana Stănescu – Universitatea Bucureşti) şi una cu adresabilitate formatorilor din domeniu, care să dezvolte segmentul de formare profesională în bibliotecile din România (propunere lect. univ. dr. Maria Micle – Universitatea de Vest Timişoara). Se solicită reacreditarea asociației ca furnizor de formarea continuă a bibliotecarilor.

7. In cadrul Adunării Generale au fost decernate premiile şi distincţiile ABR (vezi ANEXA).

Ca o noutate, în acest an au fost acordate  premii pentru voluntari (firma ROMDIDAC) și două  premii de excelență, unui bibliotecar şcolar (firma SOFTLINK) şi unui bibliotecar universitar (firma EBSCO).

S-au acordat distincții de membru de onoare al ABR pentru doamnele Maria Colătău (propunere anunțată de Daniela Argatu – Preşedinta Diviziunii Biblioteci Şcolare) și Victoria Frâncu (propunere anunțată de Alice Oprea – BCU Bucureşti). Adunarea Generală a votat în unanimitate acordarea titlului de membru de onoare, persoanelor propuse.

La finalul Adunării Generale s-a anunţat ca următoarea conferință a ABR se va desfășura în anul 2017, la Brașov. După acest anunţ, s-au declarat închise lucrările celei de-a XXVII-a conferinţe a Asociaţiei Bibliotecarilor din România.

 

Întocmit de:

Emilia Enache – Secretar executiv ABR

8 septembrie 2016